Förlåtelse – en islamisk dygd

Maulana Wahiduddin Khan

Islam fäster stor vikt vid Allahs förlåtelse av synderna så att man kan räddas från Helvetet. Vid flera tillfällen hänvisar
den heliga Koranen oss till böner som Utplåna våra synder och ge oss Din förlåtelse och förbarma Dig över oss. (2:286).

Allah försäkrar oss att oavsett hur stor och allvarliga våra synder är, om vi verkligen ångrar oss och söker Hans
förlåtelse, och vidta åtgärder för att rätta till våra fel, kommer han att förlåta oss. Profeten Muhammed (fvmh)
sa, ”Mitt hjärta är dyster tills jag har bett Gud om Hans förlåtelse, sjuttio gånger under dagen och natten.”

Vi har också blivit uppmanad att visa barmhärtighet mot våra medmänniskor. (90:17) Eftersom Gud själv är förlåtande vill
Han att människor ska uppmuntra denna egenskap och visa barmhärtighet och förlåta andra människor. (24:22 samt 64:14).

Profeten Muhammed (fvmh) lärde sina efterföljare att en person som förlåter sin fiende, även om hon eller han har rätten
och makten att kräva ut hämnd, kommer att vara närmast Gud i livet efter döden. När Profeten (fvmh) fick frågan, ”Hur många
gånger ska vi förlåta våra tjänares fel?” teg han. Frågeställaren upprepade sin fråga. Men profeten gav inget svar. Men när
en person frågade en tredje gång sade han: ”Förlåt din tjänare sjuttio gånger per dag.”

Den heliga Koranen gör det klart att en stark, negativ och känslomässig reaktion såsom vrede passar inte den sanna troende,
och istället nämns en förlåtande attityd som ett tecken på fromhet och tro: … och som förlåter, [även] om vreden har
gripit dem.
(42:37)