Föredömen för muslimsk ungdom

Manar Sabah
Islamic Future Vol XI nr 53

Historien om omständigheterna runt Profetens utvandring tjänar sannerligen ett syfte som inspiration för unga muslimer i
alla tider. Dessa unga muslimer insåg betydelsen av Budskapet som Profeten (fvmh)
kom med och betydelsen av hans personliga säkerhet för Islams fortlevnad. Dessa ungdomar tog därför beslutet att bidra
till framgången för det islamiska budskapet med alla tänkbara medel. Den uppoffring som var och en gjorde visar den
kärlek och lojalitet de hade gentemot Profeten (fvmh). De är också ett föredöme för all muslimsk ungdom att efterlikna.

Förföljelserna

Under Profeten Mohammeds (fvmh) första tid som förkunnare av Islam var det inte så lätt att övertyga Quraysh stammen,
som även Profeten tillhörde. De var ovilliga att överge sina förfäders religion och dessa motsträviga människor sparade
inte på krafterna när det gällde att förhindra den ”nya” religionens möjlighet att existera. De tog varje chans och använde
alla tänkbara metoder för tortyr och förföljelse. De förlöjligade de nyligen omvända och utsatte dem för många prövningar
i syfte att få dem att ta avstånd från den ”nya” religionen.

Denna behandling gjorde dem dock bara mer övertygade och bestämda i sina åsikter. Bland de tidigast konverterade som fick
utstå den värsta förnedringen var Yassir, Bilal och Khubab. Khubab blev dessutom avrättad för att statuera exempel för
andra som tänkt sig att gå över till Islam. Inget fick dock muslimerna att överge sin tro. Förföljelserna fortgick under
tretton år i Mekka, och under denna tid var muslimernas ställning väldig svag.

Då uppmanade Gud sin Profet (fvmh) att överge Mekka och bege sig till Medina, staden som då hette Yatrib. Denna utvandring
(Hijra) markerar en vändpunkt inom den islamiska historien eftersom muslimerna fann stort stöd i Medina. Under en
femårsperiod övergick den forna svaga ställningen till styrka.

Utvandringen var mycket farofylld. Quraysh folket konspirerade för att döda Mohammed (fvmh) före avfärden till Medina.
De enades om att varje klan skulle välja ut representanter som skulle infiltrera Mohammeds följe. Meningen med denna plan
var att komma undan ansvaret för den blodspillan som skulle uppstå och samtidigt motverka att Profetens grupp skulle kunna
gå i strid med allierade.

Räddningen

Gud gav sin Profet det beskydd han behövde mot denna konspiration. Under det att motståndarna samlades utanför Profetens
hus så bestämdes det att hans kusin Ali bin Abu Talib skulle sova i Profetens säng. Mohammed (fvmh) lämnade sedan, i skydd
av mörkret, sitt hem under det att han reciterade följande vers ur Koranen: och Vi har satt ett hinder framför dem och ett
hinder bakom dem, och Vi har täckt över deras [ansikten] så att de inte kan se.
(36:9)

Profeten (fvmh) gick nu till sin nära vän Abu Bakr och de lämnade tillsammans Mekka obemärkt. De åtföljdes av en av Abu
Bakrs tjänare. Amir ibn Fuhayrah och en guide som hade god kännedom om vägen. De tog en annan väg än den vanliga till
Medina för att undvika att bli förföljda. Profeten (fvmh) och Abu Bakr gömde sig i Thawr grottan nära Medina och väntade
på att den hektiska jakten efter anhängare skulle avta. Det hade gått så långt att Quraysh hade utfäst en belöning av 100
kameler till den som kunde tillfångata Profeten innan han nått Medina.

Den muslimska ungdomen spelade en avgörande roll i Islams historia

Här är det på sin plats att nämna den roll som den muslimska ungdomen tog på sig under denna mycket viktiga och avgörande
resa som krävde mycket planering, hemlighetsmakeri och framför allt mod. Fyra av de ungdomar som axlade detta ansvar var
Ali ibn Ali Talib, Amir ibn Fuhayrah, Abdullah ibn Bakr och Asma bint Abu Bakr. Alis roll under denna natt då Profeten
flydde har redan nämnts. Abdullah smög sig varje natt ut i staden för att ta reda på hur de otrognas planer såg ut. Amir
vallade ständigt sina får i området runt grottan där Muhammed (fvmh) och Abu Bakr höll sig gömda. Asma såg till att de
hade tillräckligt med proviant och bar dit mat och vatten, Hon blev ständigt förföljd och fick t o m ta emot stryk för
att avslöja Profetens och Abu Bakr gömställe men hon uthärdade. En dag klarade inte Asma av att med sina händer bära
provianten så hon slet bitar av sitt klänningsliv och knöt dem till två säckar så att hon kunde bära provianten på sina
axlar. När hon kom fram till grottan och Profeten (fvmh) såg vad hon hade gjort, sa han till henne: ett är säkert, Gud
har bytt ut dina två säckar till två i paradiset
.

Ungdomen vår framtid

Ungdomen är den mest kraftfulla och energiska tiden i en människas liv. Av denna anledning bör muslimsk ungdom idag vara
medveten om sin roll inom den muslimska gemenskapen. I en hadith har Profeten (fvmh) sagt att bland de saker som varje
människa kommer att vara ansvarig för på Domens Dag är hans/hennes ungdomstid och hur den togs tillvara. Muslimsk ungdom
bör alltså ta tillvara tillfället att axla sitt ansvar gentemot sitt samhälle. De måste också ha det mod och den
tillförsikt som krävs för att hjälpa till att skapa framtiden för den muslimska gemenskapen.

Ur Salaam Maj-Juni/1996 Sida 28