Förbudet mot den muslimska burka och främjande av västvärldens burka

El Ansia

 

Debatten om hijab (islamisk slöja) och burka är alltid närvarande i den toleranta och moderna Europa, allt eftersom den muslimska invandringen ökar. Ska de respekteras som giltiga och godkända religiösa symboler som korset runt halsen, eller ska vi misstro och till och med förbjuda dem för att de representerar en aktiv del av islamiskt kvinnoförtryck?

Lagstiftningen i länder som Frankrike skryter om at vara avancerade och öppna, kosmopolitiska och vänliga, men förbudet att uttrycka sig själv efter ett personligt val som inte påverkar någon annans liv förutom den utövande är något, utan tvekan, reaktionär. Det handlar inte alltid om personliga val; burkan är oftast ett manligt krav eller självpåtagna och är svårare att försvara. Hijab är däremot något annat. Västvärlden, utifrån sin moraliska överlägsenhet, anser att slöjan förnedrar de kvinnor som bär den. Det kan vara ett personligt val, ja, men inte respektabel. Det verkar inte vara grundlagsenligt en så odemokratisk symbol för kvinnoförtryck. Eftersom det är en symbol för kvinnoförtryck, eller?

Men västvärlden har ingen rätt att bestämma över vad de muslimska kvinnor som lever i Europa får eller inte får göra. Har de frågat dem? Har de röst eller representanter i de parlament som vill bestämma hur de skall leva, samtidigt som de säger att Europa är den totala valfrihetens land, den magiska plats där alla kan bestämma vad de ska göra med sitt liv, en parallell idé till den amerikanska drömmen?

Ingen frågar dem. Därför säger vi fråga dem. Ansträng dig om att veta vad det betyder för dem, inte för dig, ta inte för givet att det finns endast en korrekt tolkning och att det naturligtvis är din tolkning. Det kommer att finnas många olika svar. Vissa bär hijab av tradition, religiös glöd. Andra, en minoritet i Europa, bär det eftersom deras familj tvingar dem. För andra, ganska många, är det inte en symbol för förtryck, utan tvärtom en symbol för frihet, en feminist upprättelse.

De känner sig vilsna i den materialistiska Europa och genom att bära hijab vill de skrika: ”bedöm mig för vem jag är, inte för hur jag ser ut” i motsats till den västerländska ytligheten som fördömer, värderar och stödjer en kvinna utifrån sin permanent naken fysisk utseende. Om man vill respektera de grundläggande rättigheterna, kan man inte förbjuda enhetligt något som är så mångfacetterad. Det är nästan precis det motsatta till de arabiska länderna som tvingar dess användning.

Förbudet mot hijab, om än bara i offentliga platser som skolor och politiska institutioner, är en etnocentrisk och avskyvärd handling. Den enda tolkningen är att väst vet bättre än en stackars liten okunnig muslimsk kvinna om vad som är bäst för henne. Västvärlden som i själva höjden av hyckleri vilket är en av dess viktigaste kulturella särdrag, accepterar och främjar sin egen burka: den estetiska kanonen.

Nästan alla västerländska kvinnor lever i en ständig kamp för att se bra ut och vara attraktivt på ett sätt som överensstämmer med de rådande mönster som bestäms av reklam och masskultur (och inte bara masskulturen) i allmänhet. Mönster som har accepterats av de män och kvinnor som lever i västvärlden och som accepterar eller föraktar, främjar eller hindrar en kvinna för det blotta faktum att hon anses vara vacker eller inte. Västerländska kvinnor, och på senare år även männen i en annan av den kommersiella kapitalismens perversa svängar, lever besatta av sin figur.

De lever med en ständig oro för vågen, de utsätter sig för alla möjliga bantningskurer, de måste stå ut med föraktet om de inte passar (även om de nästan passar!) i det rådande estetiska mönster, de är t.o.m. beredda att ändra sin kropp på ett brutalt sätt för att bli accepterad. De bedöms utifrån vad de verkar vara, de värderar sig själva utifrån det de låtsas vara och betrakta sig själva med en manlig blicks krav. Det är ett konstant och daglig slaveri som har accepterats och integrerats i deras personlighet.

Är det här verkligen bättre än den islamiska burka? Den islamiska burka har påtvingats av missförstådda religiösa regler medan västvärldens burka finns i dess egen liberal och patriarkal kultur.

Så länge västvärldens hemska burka inte ifrågasatts öppet, allt försvar av den paternalistiska hijab förbjud, för påstått förtryck, kan betraktas som eurocentrisk i värsta bemärkelse, cynisk och främlingsfientlig och ansvarig för de värden som ledde till kolonialismen, fattigdom och död i den så kallade tredje världen.