Förbud för de som kommer att offra vid Eid

Blogg Salaf Spår – Webislam

 

Enligt Umm Salamah sade profeten, frid vare med honom:

”När de tio dagar anländer och en av er vill erbjuda Udhiya (1), ska ni inte skära något från ert hår eller hud.” (Muslim i hans Sahih nr 1977)

Och i en annan version, också berättad av Muslim i hans Sahih sade profeten:

”Den som kommer att offra, när denne ser Dhul Hijjahs (2) nymåne, ska inte skära något från sitt hår eller sina naglar tills han har erbjudit sin Udhiya (1)”.

Det handlar om de djuroffer som en muslim offrar vid dagen för Eid al-Adha.

Det vill säga, på eftermiddagen den sista dagen i månaden Dhul Qadah efter solnedgången.

Det finns 3 saker som berör det:

– Naglarna, från både händer eller fötter.
– Hår (det inkluderar alla kroppsbehåring och hår).
– Huden (som hänvisar till omskärelse, torr hud runt fingrarna …)

Sheikh Al Albani sa:

”Att raka skägget på dagen för Eid innebär tre synder:

– Att raka sig, vilket på sätt och viss ger en likhet med kvinnor och icke troende och en förändring i Allahs skapelse.
– Att försköna sig till Eid dagen vilket innebär således att inte lyda Allah.
– Att inte nöja sig med det som hadithen visar som förbudet mot hårklippning för dem som vill offra. (Salat Al Idayn fil Musalla, sida 40)

Sheikh Salah Al Fauzan sa:

”Det är inte tillåtet att raka sig eller klippa håret eller naglarna under de första tio dagarna i Dhul Hijjah månad för dem som vill offra (Udhiya) tills denne har gjort sitt offer eftersom profeten förbjöd det.” (Al Muntaqa min Fatawa Sheikh al Fauzan, fråga nr 700)

Om man berörs av förbudet och ändå inte lytt det, då måste man sedan ångra sig för att man har begått denna synd, men hans offer kommer ändå att vara giltig och inte kommer att behöva göra någon ersättning.

Sheikh Uthaymin sa:

”En del vanliga människor tror att för den som vill offra och sedan klipper sitt hår, naglar och hud i tio dagar är sitt offer inte giltigt. Detta är ett uppenbart fel eftersom det inte finns något samband mellan godkännande av offret och att klippa det som redan nämnts. Den som klipper det nämnda utan ursäkter, har utan tvekan inte lytt Allahs budbärares bestämmelser, och därför bör denne be om Allahs förlåtelse, ångra sig inför Honom och inte göra det igen, men att man gjorde det hindrar inte att hans offer blir accepterad.” (Majmoo Al Fatawa vol. 25 sida161)

Imam Ibn Qudamah Al Maqdisi (död 620) sade:

”Då ska man helt avstå från att klippa håret och naglarna, den som gör det ska be om Allahs förlåtelse och det råder enighet om att det är inte finns något krav på ersättning för att man gjorde det frivilligt eller av glömska.” (Al Mughni vol. 11 sida 96)

 

Undantagen i detta fall

Den som ska klippa sitt hår vid slutet av Umrah eller Hajj riter.

De kunniga vid den ständiga fatwakommittén i Saudiarabien sade:

”Den som gör Hajj eller Umrah och vill offra, är det obligatoriskt för denne att raka eller klippa håret på huvudet, även om det sker innan offer görs. Ty, att raka huvudet eller klippa hår är en del av de skyldigheter som Hajj kräver och har ingen relation till offret.” (Majmoo Al Fatawa vol. 11 sida 431)

Den som är obekväm på grund av en bruten nagel eller borde raka eller klippa sitt hår på grund av ett sår.

Sheikh Uthaymeen sa:

”Den som behöver klippa av en del av sitt hår, naglar eller hud, det är inget fel att göra så. Till exempel om man har ett sår och man måste ta bort hår eller har en trasig nagel som stör en… ” (Ahkam Al Udhiya sida 55)

 

Vilka berörs av denna åsikt?

Den person som kommer att erbjuda sitt eget offer berörs av denna åsikt, inga problem om det.

Familjen till den person som erbjuder offret berörs inte av denna åsikt även om de deltar i belöningen.

Sheikh Uthaymeen sa:

”När det gäller den person för vilken man erbjuder offret är det uppenbart att innebörden av hadithen och förklaringen av många lärda, är att förbudet inte berör denne och då är det tillåtet att klippa sitt hår, naglar och hud. Det som stöder denna förklaring är att profeten erbjöd offret för sin familj (*) men man har inte berättat att de var förbjudna dessa saker.” (Ahkaam Al Udhiya sida 55)

(*) Det vill säga att vid tidpunkten för slakten gjorde han en åkallan för belöningen för honom och sin familj.

Den person som ber någon annan att ta hand om offret för honom, det vill säga be honom ansvara för offrandet av sitt djur. I det här fallet den som frågar en annan att offra istället för honom berörs av förbudet medan den som offrar inte berörs av förbudet.

Sheikh Abdel ibn Baz sa:

”När det gäller den som fick uppgiften att ta itu med offret, då finns det inget fel med att denne klipper sitt hår, naglar eller hud, för sannerligen den som ansvarade för denna uppgift är inte den som erbjuder offret, den som erbjuder offret är den som betalade (köpte) djuret …” (Fatawa Nur Ala Ad Darb sida 1410)