FN rapport – Anti-muslimskt hat når ’epidemiska’ proportioner

Peter Kenny – The Muslim News

Som svar på säkerhetshot på grund av fruktansvärda handlingar som påstås utföras i islams namn har vissa stater svarat med att vidta
åtgärder som oproportionerligt riktar sig mot muslimer, sade den ledande experten Ahmed Shaheed, som är FN: s särskilda rapportör om
religions- eller trosfrihet. Han hänvisade till sin rapport till Human Rights Council om de utbredda negativa representationer av
islam, rädsla för muslimer i allmänhet och säkerhets- och terrorismpolitik.

Han sa att dessa har tjänat till att upprätthålla, validera och normalisera diskriminering, fientlighet och våld mot muslimska
individer och samhällen.

”Islamofobi bygger imaginära konstruktioner kring muslimer som används för att rättfärdiga statligt sponsrad diskriminering,
fientlighet och våld mot muslimer med skarpa konsekvenser för åtnjutandet av mänskliga rättigheter inklusive religions- eller
trosfrihet”, sade Shaheed, också en före detta utrikesminister för Maldiverna.

FN-experten sa att efter terroristattackerna i USA 2001 och ”andra fruktansvärda terrorhandlingar som påstås utföras i islams namn”
har institutionell misstanke om muslimer och de som uppfattas vara muslimer eskalerade till ”epidemiska proportioner”.”

”I sådana klimat av utestängning, rädsla och misstro rapporterar muslimer att de ofta känner stigma, skam och en känsla av att de
är ”misstänkta samhällen” som tvingas bära ett kollektivt ansvar för en liten minoritets handlingar” sade han utan att nämna
specifika länder.

Rapporten citerar europeiska undersökningar under 2018 och 2019 som visar att 37% av befolkningen hade ogynnsamma åsikter om
muslimer.

År 2017 betraktade cirka 30% av de tillfrågade amerikanerna muslimer i ett negativt ljus.

Shaheed sa att islamofobisk diskriminering både i den offentliga och privata sfären ofta gör det svårt för muslimer att utöva sin
religion.

Oproportionerliga begränsningar av muslimernas möjlighet att manifestera sin tro, säkerhetsklassificering av religiösa samfund,
begränsningar för tillgång till medborgarskap, socioekonomisk utestängning och genomgripande stigmatisering av muslimska samhällen
är bland de angelägna frågor som noteras i rapporten.

I muslimska minoritetsstater, tillade han, är muslimer ofta utpekade utifrån synliga ”muslimska” egenskaper, såsom deras namn,
hudfärg och kläder, inklusive religiösa kläder som huvuddukar.

Shaheed sa också att islamofobisk diskriminering och fientlighet ofta kunde observeras när ”muslimska kvinnor blev utsatta för ett
”trippelstraff” som kvinnor, etnisk minoritet och muslimer.”

Han noterade: ”Skadliga stereotyper och kränkande ord om muslimer och islam förstärks kroniskt av vanliga medier, mäktiga politiker,
inflytelserika personer inom populärkultur och i akademisk diskurs.”

Rapporten betonade att kritik av islam aldrig bör sammanfogas med islamofobi, och tillade att internationell mänsklig rättighet
skyddar individer, inte religioner.

”Kritiken mot Islams idéer, ledare, symboler eller praxis är inte islamofobisk i sig, såvida det inte åtföljs av hat eller
partiskhet mot muslimer i allmänhet” sade Shaheed.

”Jag uppmuntrar starkt stater att vidta alla nödvändiga åtgärder för att bekämpa direkta och indirekta former av diskriminering av
muslimer och förbjuda all förespråkande av religiöst hat som utgör uppmuntran till våld” tillade FN-experten.