FN lanserade en handlingsplan för skydd av religiösa platser

Lina Farelli – Saphirnews

FN: s generalsekreterare Antonio Guterres presenterade i New York FN: s handlingsplan för skydd av
religiösa platser. Planen, utvecklad med stöd av FN: s Civilisationernas Allians (UNAOC), tillkännagavs
efter attackerna på två moskéer i Christchurch, Nya Zeeland, som Antonio Guterres besökte i maj.

Att skydda platser som vittnar om ett ”kollektivt samvete”

”Vår värld står inför en tragisk uppgång av antisemitism, islamofobi, attacker mot kristna och våld mot
medlemmar av andra religioner och traditioner” sade Antonio Guterres innan han presenterade planen.

Denna handlingsplan erbjuder ”konkreta rekommendationer för att stödja medlemsländerna i deras
ansträngningar för att säkerställa att religiösa platser är säkra, att utövare kan följa sina ritualer i
fred och att värdena som medkänsla och tolerans blir förespråkad i global skala”.

Eftersom ”religiösa platser representerar historien, den sociala uppbyggande och traditionerna för folket
i alla länder och samhällen i världen”. De är ”kraftfulla symboler för vårt kollektiva samvete” som ”måste
utgöra fredsplatser som bidrar till reflektion och fred och inte platser för blodutgjutning och terror.”

Konkreta rekommendationer för en icke-bindande plan

Detta är resultatet av en omfattande kommunikationsprocess med alla större intressenter, inklusive FN
organisationer, regeringar, religiösa organisationer, religiösa ledare, lokala samhällen, traditionella och
sociala medier och företag i den privata sektorn. Den icke-bindande planen betonar vikten av en holistisk
strategi för att skydda religiösa platser där alla aktörer har en roll att spela i” enligt UNAOC: s höga
representant, Miguel Moratinos.

Planen uppmanar FN, bland andra rekommendationer, att utveckla en global kommunikationskampanj för att
främja respekt och ömsesidig förståelse bland folk. Den uppmanar även att utveckla en karta över religiösa
platser i världen.

Detta dokument kommer att komplettera FN: s handlingsplan mot hatspråk som lanserades i juni. ”Sammantaget
ger båda planerna viktiga nya verktyg som förstärker varandra för att bekämpa intolerans och fredlig
samexistens” sade Guterres.

”Planen är tänkt att vara ett resultatinriktat dokument som kan ge bättre förberedelser och svar på
eventuella attacker på religiösa platser” sade Miguel Moratinos. ”Planens framgång kommer att bero på
dess genomförande och det fortsatta åtagandet från alla intressenter, särskilt medlemsstaterna, att aktivt
arbeta för att skydda religiösa platser mot terroristhot.”