Floden av blod når templet

Wilfredo Amr Ruiz – El Diario

 

Sorg, ilska, frustration, häpnad, anger, förvirring… en blandning av känslor griper nationen, medan vi bevittnar människans förmåga att så smärta och död i hjärtat på ett bönehus.

Dit kom Wade Michael Page, en 40årig armé veteran, för att avbryta med döden en stund av andligt möte i en sikh tempel.

Page krönte sin feghet genom att begå självmord när han sårades. Han vågade inte fortsätta leva efter den oförklarliga smärta hans hat orsakade de som såg annorlunda, talade annorlunda och bad annorlunda.

Dessa scener av smärta kallar oss att reflektera över några av de faktorer som bidrar till att hatet ökar. Den fanatiska och främlingsfientliga diskurs från politiska ledare och betalda hat spridare i vårt samhälle vill skapa känslan om att etniska eller religiösa minoriteter inte tillhör kulturarvet av en nation som består av invandrare och närs av olika etniciteter, raser och trosbekännelser.

Det är legitimt att fråga sig om de politiker som har uttryckt intresse för att undersöka radikaliseringen av inhemska sektorer i USA, kommer att vara intresserade av att undersöka den möjliga spridningen av hatbrott i landet, efter morden i Tucson, Arizona, slakten i Aurora, Colorado, och den senaste händelsen i den sikhiska tempel Wisconsin.

Vad säger nu den främlingsfientliga kongressledamot Peter King (R-NY) och andra med liknande agendor som kongressledamöterna Allen West (R-FL) och den nya generationen av politiker som den främlingsfientliga och kandidat till Kongressen för Florida Joe Kaufman? Deras hat agenda mot vissa sektorer, såsom amerikanska muslimer inte bidrar till något annat än att peka på religiösa minoriteter som främmande och icke önskvärda. Det är legitimt att ifrågasätta om de nationella säkerhetstjänster och terrorism förebyggande organisationer kommer att vara villiga att ta bort sina ögonbindlar som har gjort att de fokuserat på stereotyper och förfölja det muslimska samfundet och dess institutioner.

Underrättelsetjänster upphör inte med att uppmana medlemmarna av den muslimska befolkningsgruppen att infiltrera sina organisationer för att göra folkräkningar, spela in predikningar i moskéer, göra listor om muslimska dyrkare, osv…

De som genomförde attentaten i Arizona, Colorado och Wisconsin: Jared Lee Loughner, James Holmes och Wade Michael Page var beväpnade till tänderna sedan länge, och lämnade många tecken om sina perversa avsikter under sin planering av hur han skulle terrorisera och döda. De är de verkliga terrorister som de traditionella medier vägrar att kalla dem som sådana och istället rapportera dem som psykiskt sjuka … kanske på grund av deras etniska tillhörighet, att de har ett anglosaxiskt namn eller utöva majoritetens religion. De inte bara går bland oss, men tillkännager sina handlingar till sina terapeuter, i sociala nätverk och även i musikaliska repertoar.

Extremism, intolerans och terrorism har inget ansikte, ingen etnicitet eller religion. Det bor i hatfulla sinnen och närs av extrema idéer som sprids av underordnade ledare för rörelser med mörka intressen. Spridningen av extremistiska institutioner i Amerika är ett verkligt problem. ”Southern Poverty Law Center” har identifierat minst 1,018 organiserade hat grupper som verkar i landet. Det är denna extremism som har ökat kraftigt och som utgör ett verkligt säkerhetsproblem som undergräver tolerans och respekt mellan alla.