Fem förslag för att fylla på välsignelser i Dhul Hijjah

Redaktion

Nu har börjat en riktig välsignad månad. Den tionde dagen kommer vi att fira, som varje år, minne av en pakt och
förverkligandet av en insats. Ett minne om gamla tider, en arketypisk ålder, inte bara för oss utan för halva
mänskligheten.

Vi firar förbundet mellan profeten Ibrahim och Allah. Vi firar ansträngningen, både fysiskt och andligt, som görs
av pilgrimerna som upplever hajj till Mecka. Dessa tio dagar påminner oss om livets bräcklig som representeras av
historien om Hajjar och Ismael och Allahs stora barmhärtighet på dagen för Arafah.

För att den troende ska kunna uppleva det med medvetenhet finns det tusen betydelser och symboler som sammanvävs
med själva uppenbarelsen. De som inte kan vara där, på dessa välsignade platser, kan sträva efter de handlingar som
beskrivs i dessa fem förslag för att fylla vårt liv med välsignelser (baraka) året runt.

Det första av dessa förslag är att fasta de första nio dagarna av Dhul Hijjah. Fastande är renande och välsignad,
starkt rekommenderat för vår kropp. Vi blir levande återigen varje gång vi gör det, även om vi verkar dö i
försöket. Vi måste njuta av varje timme utan mat, för att Allah när oss. Profeten sa i en ?adith berättad av Abu
Huraira:

”Det finns inga dagar när Allah älskar denna värld mer än dessa tio dagar i Dhul Hijjah. Att fasta en av dessa
dagar motsvarar fastan under ett helt år, och Arafas natt är detsamma som Laylat al-Qadr.” (Ibn Maja, 7:1800)

Fastan skyddar oss och fyller oss med välsignelser, även änglarna sjunker när vi gör det. Men kom ihåg att börja
det med styrka och medvetenhet, ta en lätt måltid före Fajr där ingår dadlar, datum, nötter och färsk frukt.

Den andra är att inte sluta använda Tasbih, som många kallar ”radband”, under dessa dagar, särskilt om du fastar.
Dhikr med munnen är ren välsignelse, att minnas Allah är underbar. Oavsett om det är med hög eller låg röst, det
viktiga är att vibrationen flyter med Allahs skapelse och i sin tur det återspeglas i oss. Allah säger i Koranen:

…är det inte så att då Guds namn nämns blir människohjärtat stilla? (13:28)

Det är också mycket viktigt att be förvår älskade profet Mohammed. Han är dörren till Allah, så ju mer välsignelser
vi kallar till honom desto mer kommer vi att ta emot, precis som en annan ?adith berättat av Abu Huraira säger:

Profeten sa, ”Om någon gör en bön för mig, kommer Allah att göra det tio gånger för honom.” (Abu Dawud, 8:1525)

Tillsammans med detta är det tredje förslaget under dessa dagar att recitera Koranen så mycket som möjligt. Koranen
är Islams hjärta och vi behöver det och dess oändliga visdom för att växa som muslimer. Vi kan göra en läsplan,
bara tio minuter efter varje bön, eller läsa utvalda starka delar som inspirerar oss och, efter det, gör en dua.
Eftersom dua är muslimens bästa vapen för att bemöta logikens kollaps i världen, inför verklighetens
inkonsekvenser. Med uppriktig avsikt och med fördelen av ett renat tillstånd genom fastan och dhikr, vi ber till
Allah. Och Allah som är generös kommer att ge oss det vi ber om på ett eller annat sätt.

Utöver vår privata praxis måste vi göra vårt bästa i vår offentliga praxis inför andra. Därför är det fjärde
förslaget att vara medveten om adab (artighet) på ett tydligt sätt. Det ska alltid vara grundläggande, eftersom det
är ett tecken för en muslim, men i tider när vårt medvetande (taqwa) är mycket hög blir ännu viktigare, just under
dessa dagar. Att vara försiktiga med vårt språk, hedra våra föräldrar, att försvara den sociala rättvisan,
förbättra våra samhällsrelationer eller blygsamhet i våra handlingar upphöjer oss fysiskt, som dhikr och fasta göra
med vår själ. Små dagliga ansträngningar som förstärker oss dessa dagar och fyller oss med välsignelser. Låt oss
inte heller glömma stöd till de missgynnade och sadaqa. Sadaqa, med verkliga ansträngningar och enligt våra
möjligheter är stark välsignad som det står i en hadith:

Profeten sade: ”En man som ger en enda dirham som sadaqa under sin livstid, är bättre än en som ger hundra vid
tidpunkten för sin död.” (Abu Dawud, 18:5)

Intention (niya) är det viktigaste i adabfrågor. Den andliga vägen är en kontinuerlig förbättring, en sträva efter
excellens, men alltid medvetna om att vi är begränsade. Och kom ihåg: ”Ibn Jaz berättade: Jag såg ingen som log mer
än Profeten.” (Al-Tirmidhi, 49:4002)

Slutligen, det sista förslaget är att ha för avsikt att offra ett lamm. Även om idag är det väldigt komplicerat att
göra det själv, är avsikten (niya) kraftfullare än själva handlingen. Vi ska inte bara ge pengar för att köpa ett
lamm som vi kommer att konsumera, men försök att göra detta till en central handling under dessa dagar. Till
exempel finns det olika initiativ på internet som gör vårt offer verkligt och fördelaktigt för människor som inte
kan göra det på Eid dag. Därför talar vi om avsikt, offret fungerar bara när det åter betyder ett förtroende
förbund mellan Ibrahim och Allah. Det ska till en ansträngning för att välsignelser ska komma fram! Må vårt offer
vara välsignat och lammets blod, även om det är symboliskt, rädda andra som det gjorde för Ismael. Det är därför
som offret alltid är restaurerande och grundläggande, inte bara för oss själva utan för hela samhället.

Låt oss njuta av Dhul Hijjah! Må Allah ge oss den högsta baraka i dessa välsignade dagar och låta oss komma närmare
Paradisets medvetenhet!