EU måste sanktionera israeliska tjänstemän istället för att blygt säga snälla

Chris Jones – Middle East Eye

 

Josep Borrell, EU:s utrikespolitiska chef, sa förra månaden att Biden-administrationens fortsatta tillhandahållande av vapen till Israel, samtidigt som han uppmanade den israeliska armén att förhindra civila dödsfall i Gaza, är ”lite motsägelsefulla”. Biden och andra västerländska ledare borde ”sluta säga snälla” till den israeliska regeringen och börja ”göra något”, tillade Borrell.

Yanis Varoufakis, den tidigare grekiska finansministern, anklagade Borrell för hyckleri, med tanke på att EU:s medlemsländer – inklusive Frankrike, Tyskland och Italien – fortsätter att exportera vapen till Israel.

Men medan EU:s medlemsländer har en gemensam ståndpunkt om vapenexport som är tänkt att ”förhindra export av militär teknik och utrustning som kan användas för internt förtryck eller internationell aggression eller bidra till regional instabilitet”, har Borrell ingen makt att genomdriva det.

Ändå finns det en metod genom vilken Borrell kunde utöva påtryckningar på Israels regering – och han har hittills misslyckats med att använda den.

I januari skrev Borrell under på en ny EU-sanktionsregim riktad mot dem som ger stöd till den palestinska islamiska jihad och Hamas, de två grupper som är ansvariga för attackerna den 7 oktober. De sanktionerade möter reseförbud och frysta tillgångar.

Den nya sanktionsordningen gör det möjligt att kasta ett bredare nät än befintliga regler. Europeiska rådet beskrev åtgärderna som att EU kan rikta in sig på ”sponsorerna till dem som sponsrar de två terroristorganisationerna”. Sex personer sattes upp på sanktionslistan när det tillkännagavs.

Trots inledande rapporter om ovilja från EU att införa en ny sanktionsregim var åtgärden inte överraskande. Användningen av sanktioner har ökat enormt under de senaste två decennierna, eftersom stater har sökt nya sätt att främja utrikespolitiska mål.

Den nya regimen följer på antagandet av liknande åtgärder av Storbritannien och USA, och kommer på baksidan av förslag från Frankrike, Tyskland och Italien om sanktioner mot Hamas.

 

”Avgörande steg”

Om det nya sanktionssystemet kommer att vara effektivt återstår att se, Hamas militära gren har funnits på EU:s lista över terroristsanktioner sedan 2001, och dess politiska gren sedan 2003. Men det som är mest slående med de nya sanktionerna är hur de lyfter fram EU:s önskan att fördöma och bestraffa vissa kränkningar av mänskliga rättigheter, samtidigt som de ignorerar – eller till och med stödjer – andra.

Borrell sa att det nya ramverket ”visar att vi är redo att ta avgörande steg för att reagera på den brutalitet som terrorister visade den 7 oktober. Israeler och palestinier förtjänar att leva i en rättvis, varaktig och säker fred.” Europeiska rådet nämnde ”behovet av att bekämpa våldsamma handlingar som hotar fred och internationell säkerhet”.

Detta väcker frågan: varför har inga sådana åtgärder vidtagits mot den israeliska regeringen?

En urskillningslös bombkampanj och efterföljande markinvasion av Gaza har dödat, skadat eller är saknade mer än 100 000 palestinier. Hundratals barn har tappat en lem. Nästan två miljoner människor har fördrivits. Tiotusentals byggnader har förstörts, och enorma delar av territoriet har lämnats obeboeliga.

Israeliska regeringstjänstemän har gjort ett flertal uttalanden som användes för att demonstrera folkmordsuppsåt av den sydafrikanska regeringen i dess fall inför Internationella domstolen (ICJ). Europeiska kommissionen har sagt att Israel ”måste följa” ICJ:s preliminära avgörande, även om det var oklart hur EU skulle försöka genomdriva det, utöver artiga förfrågningar.

EU har inga betänkligheter om att sanktionera regeringstjänstemän eller deras allierade. Den har för närvarande sanktioner mot bland annat venezuelanska, ryska och iranska tjänstemän. Blocket säger att de inför sanktioner med syftet att ”främja internationell fred och säkerhet, förebygga konflikter, stödja demokrati, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter, och försvara folkrättens principer”.

Den säger att dess sanktioner är ”inte bestraffande”, utan syftar snarare till ”att åstadkomma en förändring av dålig eller skadlig politik eller verksamhet genom att rikta in sig på de icke-EU-länder, inklusive organisationer och individer, som är ansvariga”.

 

Undanglidande uttalanden

Det är uppenbart att den israeliska regeringen bedriver politik och aktiviteter som är både ”dåliga” och ”skadliga”. Faktum är att situationen är så illa att ICJ har funnit att regeringens agerande rimligen uppfyller definitionen av folkmord.

Det finns ett uppenbart behov av förändring, och det verkar osannolikt att någon sådan förändring kommer inifrån Israel självt. Det finns fortfarande ett betydande inhemskt stöd för kriget mot Gaza, och landets regering visar inga tecken på att ändra kurs. Eftersom ingen av Israels internationella allierade utövar meningsfull press på det att göra det, varför skulle det göra det?

Det finns för närvarande få eller inga incitament för Israel att stoppa kriget, än mindre att ens överväga att avsluta ockupationen, eller fortsätta förhandlingar för meningsfull, långsiktig fred för både palestinier och israeler.

Om det krävs sanktioner mot Hamas för att säkerställa fred och stabilitet i regionen, hur kommer det sig att samma analys inte gäller för israeliska regeringstjänstemän som har beordrat, riktat och hejat på ett militärt angrepp som lämnar utsikterna till fred begravda under samma spillror som palestinska barn och deras familjer?

Det är fullständigt meningslöst och djupt hycklande av EU, dess medlemsländer eller någon annan regering att fortsätta prata om behovet av fred och en tvåstatslösning utan att ta några steg – utöver de enstaka mjöliga uttalandena som kräver återhållsamhet – för att effektförändring.

Det sägs ofta att handlingar talar högre än ord. I internationell politik talar intressen högre än principer. Om EU och dess medlemsländer verkligen vill ”få till en förändring av dålig eller skadlig politik”, måste de göra mer än att bara be den israeliska regeringen att sluta. Som Borrell själv uttryckte det: sluta snälla och börja göra något.

 

Originaltext: EU must sanction Israeli officials instead of timidly saying please