Ett samtal om dawa

Helena Benaouda

 

Jag fick ett telefonsamtal från en missnöjd medlem i en församling som tyckte att Islamiskt Informationsforum gör dålig dawa. Han var rätt upprörd och en aning otrevlig och menade att de som arbetar i muslimska organisationer tar löner men gör dåligt arbete.

-Jaha sade jag. Du kanske inte vet om att det är knappt några alls i de muslimska organisationer som har några löner, av ett par hundra imamer är det kanske en fjärdedel som få lön, och de flesta av dem är turkiska imamer som får sin lön av turkiska staten. Det finns inte pengar för löner hos församlingarna, allt görs frivilligt på fritiden. Islamiskt informationsforum har inga anställda och ingen får någon lön alls. Tvärtom tar de ur egna, privata fickor för att kunna betala hemsidan mm.

– Men dålig dawa gör de i alla fall!

– Förklara hur du menar, så kan jag föra fram din kritik! (Oh nej, oh nej, tänkte jag, har någon IIFare betett sig illa i något sammanhang?)

– Jo de missionerar inte, de arbetar inte effektivt, de går inte och bjuder folk till islam.

– Nehe-e-e-j, (paus för p-u-s-t… gudskelov, så det handlar inte om att nån från IIF betett sig illa!) men känner du till IIFs stagdar då?

– Nej, vad är stadgar för något?

– Det är regler varje organisation sätter upp för sin verksamhet, på sina årsmöten, och medlemmarna ska godkänna stadgarna. Och det står inget om missionärsarbete i IIFs stadgar. Det står att IIF ska arbeta mot islamofobi genom att informera om islam. Så att IIF inte missionerar beror på att de inte ska missionera! De ska enbart informera när någon ber dem göra det! I övrigt ska de arbeta med de som redan är muslimer, underlätta för nya muslimer, tillhandahålla material för dem som inte talar arabiska och…

– Ja jo – nej, vi är inte kristna så vi ska inte missionera – men vi ska ju göra dawa, det är din plikt enligt Koranen!!! (Undrar vad han är så arg för egentligen?)

– Men IIFs medlemmar tror inte riktig på att man ska vare sig tvinga eller locka folk att bli muslimer. Muslimer blir och förblir muslimer för att de vill det. Inte för att någon annan vill det… Hm… (Ska jag dra det där med min mamma? Varför inte…) Min mamma brukade säga att det inte blir en brunn av ett hål i marken där man häller vatten! Vattnet måste finnas där från första början. Vet du att dawa kan vara även att vara lite trevlig när man talar med folk? Jag anser att dawa i islam egentligen handlar om att bete sig väl och själv visa god exempel. Inte att prata en massa om hur bra islam är och att alla borde bli muslimer. Vi försöker inte frälsa någon, för vi tror inte på frälsning! Även Koranen säger att man inte kan tvinga någon att tro, (2:256) TVÅNG skall inte förekomma i trosfrågor. (50:45) Vi vet vad de [som förnekar uppståndelsen] säger, och du [Muhammad] kan inte tvinga dem [att tro] – men varna med Koranens ord dem som fruktar Min varning… alltså prata om islam med dem som vill och har valt att vara muslimer! Eller – på sin höjd – med dem som frågar om islam! Det var så som vår profet och hans kompanjoner agerade!

– Men vi måste rädda dem från helvetet!!!

-(Oj då, det var ambitiöst tänkte jag men sade istället lite försynt): (6:107) Om Gud hade velat skulle de inte ha satt medgudar vid Hans sida; Vi har inte utsett dig att vaka över dem och du är inte deras beskyddare. Min käre bror: Gud ville uppenbarligen inte att alla skulle vara muslimer! (11:118) Hade din Herre velat skulle Han helt visst ha gjort människorna till ett enda samfund; men [det var inte Hans vilja och därför] fortsätter de att föra fram motstridiga åsikter.

– Motstridiga åsikter! Hah! De dödar muslimer, driver oss på flykt från våra länder och sedan diskriminerar de oss och talar illa om islam! (Aha – flyktingtrauma, nu förstår jag bättre hans stora frustration.)

– Ja, det finns länder som har anfallit några muslimska länder, men svenskarna har inte varit inblandade i invasionerna, och de har erbjudit många flyktingar skydd. (Tyvärr är detta bara en halv sanning numera, tänker jag, med lite magknip och tänker på vår vapenhandel, på soldaterna i Afghanistan och kommunpolitiker i Vellinge… men säger inget om det, jag vill få honom att komma ihåg något av de goda som Sverige faktiskt gjort tidigare. Han behöver lite hopp om sin situation och om framtiden.)

– Ja, men Sverige tycker inte om muslimer.

– Det finns människor i Sverige som tycker om muslimer eller åtminstone respekterar muslimer och det finns andra som inte tycker om muslimer. Det finns människor i Sverige som inte tycker om mångfald, åsiktsfrihet och religionsfrihet – utan menar att alla borde vara likadana och ha samma tro. Men vi behöver inte få alla tycka om oss! De får tycka vad de vill om oss – vi har fortfarande, gudskelov, åsiktsfrihet i Sverige! Precis som det finns åsiktsfrihet i islam! De tror inte på mångfalden men vi muslimer måste tro och acceptera och vara tacksamma för mångfalden (jag ler mot telefonen): Tänk på dessa koranverser (30:22) Och till Hans under hör skapelsen av himlarna och jorden och skillnaderna mellan er i språk och hudfärg. I detta ligger helt visst budskap till de insiktsfulla och (5:48) Om Gud hade velat hade Han helt visst gjort er till ett enda samfund, men det var Hans vilja att sätta er på prov genom det som Han har skänkt er. Tävla därför med varandra om att göra gott!

Behöver du verkligen fler koranverser om religionsfrihet och åsiktsfrihet ur Koranen än jag redan läst för dig? (Jag talar mjukt nu och hör hur han lugnat sig, kanske ser han nu en del likheter mellan islam och svenska värderingar, när han tänker efter!) Jag vet att klimatet i Sverige blivit hårt mot muslimer, men fortfarande menar majoriteten av svenskar att alla i Sverige ska följa de svenska lagarna – vilket innebär att de ska bete sig på ett sätt som inte diskriminerar eller utesluter minoriteterna. Ur vårt perspektiv som medborgare eller boende i detta land ska vi betrakta oss som en del av detta land med de rättigheter och skyldigheter som det innebär. Det är i detta som muslimska organisationer, bl a IIF, har ett ansvar – hur små våra resurser än är – att axla, att underlätta muslimers vardag i Sverige. I IIFs fall genom att arbeta med information fört att motverka fördomar och islamofobi.

Vad gäller de som inte tycker om oss kan vi säga (11:121-122) ”Gör vad som står i er makt och vi skall göra vårt! Och vänta [på det som skall komma]! Även vi skall vänta.” Alltså: låt dem arbeta för ett samhälle där alla ser likadana ut, men det är en utopi, det kommer aldrig att lyckas! Under tiden ska vi sköta oss, leva som vanliga medborgare och ta vårt ansvar för vår gemensamma framtid, så olika vi är. Utöva vår tro – och låta andra utöva sin tro, även om denna tro vore ateism. Vi behöver inte ta ansvar för det vi inte kan påverka – utan bara för det vi kan påverka – och det är främst oss själva! Det är tillräckligt, tycker inte du det? Resten lämnar vi troende till Gud.

– Tycker alla muslimer som du eller dem på IIF då?

– Nej, säkert inte – men vi skulle ju tillåta mångfald, eller hur? Så länge det är inom lagens gränser! Vad tycker du då?

-Ja, kanske ni borde ha några föreläsningar eller skriva något om vad dawa egentligen är. Det måste ju ändå vara olika åsikter om det. Jag tolkade det som att det handlar om mission, innan jag pratade med dig alltså.

-Tack för tipset – javisst vi kanske behöver en debatt om vad dawa egentligen är! Det ska jag tipsa IIF om! Tack för samtalet!

– Tack själv, det var intressant!