Ett ”klimatblodbad” i Pakistan inför nästan allmän likgiltighet, då mobiliserar icke-statliga organisationer

IF Redaktion

Efter månader av hård torka är den sky fallande monsunregnen som strömmar in i Pakistan förödande. Hittills är den mänskliga förlusten tragisk.
Omkring 1 400 människor har dödats sedan juni och mer än 33 miljoner människor har direkt drabbats av översvämningarna.

Men medan Pakistan har vädjat om internationellt humanitärt bistånd, får denna mänskliga tragedi inte mycket uppmärksamhet från världen. Precis
som med de dödliga översvämningarna 2010 utspelas tragedin inför en relativ likgiltighet, även om den framställs som en tyvärr konkret påverkan
av klimatförändringarna i ett ekonomiskt bräckligt och politiskt instabilt land.

Aldrig sett förut

Känslig för situationen reste FN:s generalsekreterare till Pakistan lördagen den 10 september för att själv se omfattningen av skadorna. ”Jag
har sett många humanitära katastrofer runt om i världen, men jag har aldrig sett ett klimatblod av den här omfattningen. Jag har helt enkelt
inga ord för att beskriva det jag såg idag, ett översvämmat område som representerar tre gånger så stor yta som mitt eget land, Portugal,” sa
Antonio Guterres till reportrar och sa att ”Rika länder har ett moraliskt ansvar att hjälpa utvecklingsländer som Pakistan att återhämta sig
från sådana katastrofer och anpassa sig för att bygga motståndskraft mot klimatpåverkan som tyvärr kommer att upprepas i framtiden.”

”Från Islamabad gör jag en global vädjan: sluta med detta galenskap. Satsa på förnybar energi nu. Avsluta kriget mot naturen”, sa Antonio
Guterres.

Icke-statliga organisationer mobiliserar sig

Denna situation bör påminna staterna om deras skyldigheter att bekämpa den globala uppvärmningen genom kraftfulla åtgärder för att minska
utsläppen av växthusgaser och främja ren energi. Icke desto mindre är det humanitärt bistånd på fältet som pakistanierna framför allt behöver.
Många icke-statliga organisationer runt om i världen har lanserat en vädjan om donationer för att stödja offren.

För sin del mobiliserar också muslimska organisationer som rapporterade: ”På plats råder kaos: översvämningarna för bort allt i deras väg.
Förstörda dammar, jordskred… Mer än 3 500 km vägar är ur funktion och 570 skolor har raderats från kartan”. ”Mer än 50 miljoner människor är
nu på flykt, tvingade att lämna hela sina liv bakom sig för att försöka hitta säkerhet och de resurser som krävs för deras överlevnad någon
annanstans.”

Här i Sverige uppmanar Islamic Relief att donera så att vi kan stödja deras verksamhet i Pakistan som består huvudsakligen av att distribuera
mat och nödvändiga produkter till familjer i nöd.

Medan allmänheten och icke-statliga organisationer gör en insats för att hjälpa de drabbade, regeringar och massmedian verkar anser att det är
viktigare att finansiera och främja krig än att hjälpa behövande och bekämpa den kommande klimatkatastrofen. Så skapas flyktingströmmar, något
att tänka på för det kommande regering som säger sig vilja minska invandringen.