En regim av galningar: krigets globalisering

Arturo Borra – Rebelion

 

På randen av avgrunden insisterar världens stormakter på sin krigförande politik, i en konfliktspiral som framkallar andra världskrigets spöke och återaktiverar kärnvapenhotets upphetsande retorik. Krigets trummor låter allt närmare och Natos viktigaste militära styrkor, långt ifrån att försöka lugna den alarmerande situation som de har bidragit till att skapa, upphör inte att uppmuntra denna antagonism som hotar att spridas, fastän på ett förment kontrollerat sätt, och med det hundratusentals döda bakom ett landskap i ruiner.

Att fråga hur vi hamnade här är fortfarande meningsfullt även om vi redan har en princip om förkortat politiskt svar: på grund av staternas brist på självbegränsning, i motsats till vad som skulle förväntas av en demokratisk regim. Just därför att försvaret av individuell och kollektiv autonomi – som Cornelius Castoriadis har tagit upp vid ett flertal tillfällen – har som en nödvändig motsvarighet politisk självbegränsning, något som staterna i striden gör det minsta. För att säga det en gång för alla: vi hamnade i detta vägskäl på grund av våra härskares absoluta ansvarslöshet, uppmuntrade av ett ekonomiskt-finansiellt nätverk som fungerar som en verklig kapitaldiktatur.

Det handlar inte om någon ”osynlig hand”: överdriven ambition har identifierbara ansikten, även om vi inte känner dem. Liksom trollkarlar kommer de att få regeringsmakterna att ropa ut sitt beslut, vilket inte är något annat än uppmaningen att värva sig även om det bara är en indirekt deltagare, samtidigt som de upprepar att vi måste föra krig för att uppnå fred eller mörda miljoner för att försvara den demokrati som de gör anspråk på att förkroppsliga utan den minsta moraliska blygsamhet. Det faller dem inte ens på något ställe in att vädja till ett kollektivt samråd med de drabbade medborgarna, att satsa på multilaterala förhandlingar, att tvinga fram ett vapenstillestånd eller att tillgripa sökandet efter konsensus även om det bara gällde några få grundläggande frågor. Snarare tvärtom: stora investeringar i det så kallade ”försvaret” leder till desinvesteringar i grundläggande sociala områden, till att börja med offentliga tjänster som försämrats av årtionden av otillräcklig finansiering. Regeringens beslut att utöka statsbudgeten inom vapenindustrin, prioritera den framför de mest angelägna behoven hos den sociala majoriteten (såsom tillgång till bostäder, konsolidering av anständig sysselsättning, förbättring av hälso- och sjukvård eller offentlig utbildning, för att nämna några) är ännu ett politiskt nederlag för den parlamentariska vänstern. Genom en ny överföring av offentliga resurser till företag i det militärindustriella komplexet fördjupar de pågående krigen koncentrationen av kapital och ökar den generaliserade utarmning som orsakas av nyliberal politik, alltmer identifierad med en nekropolitik som inte slutar tjäna på de döda.

Att våra stater svarar mer på stora ekonomisk-finansiella gruppers intressen än på medborgarna själva är ett överväldigande bevis. Våra makthavares cynism är förödande: samtidigt som de med rätta fördömer den ryska invasionen av Ukraina, tvekar de inte att stödja den israeliska staten, densamma som begår ett folkmord mitt under näsan på oss utan några större svårigheter. Även om det då och då förekommer en del ljumma regeringsprotester, är sanningen att den västerländska koalitionen – en allians av dekadenta makter – inte har upphört att tillhandahålla vapen och militärt stöd till samma ockupationsstyrkor som den hotar – på ett osannolikt sätt – med sanktion. Det är inte så att det saknas legitima skäl att förkasta de brott som begås av nykoloniala makter som Ryssland eller att bekämpa grupper som använder terror som politisk metod. Det som blir över är den legitimerande retoriken om våra egna brott som begås mitt på ljusa dagen, som den som just nu äger rum i Gaza med skamligt stöd från de största västmakterna.

Det som är skandalöst är denna alltmer flagranta dubbelmoral: det legitima förkastandet av Hamas attacker följdes inte av det inte mindre legitima förnekandet av folkmordet på Gazas civilbefolkning. Det kraftiga fördömandet av den kontrollerade iranska attacken har inte haft någon kritisk motsvarighet med avseende på den tidigare israeliska attacken mot den iranska ambassaden i Damaskus, en krigsförklaring som våra hycklande analytiker förbiser med en lätthet lika hänsynslös som den är avslöjande. Företagens mediakomplex gnuggar händerna: de kommer att tjäna pengar på sina tal som ser fläcken i en annans öga men inte strålen i deras eget. Omdefinieringen av offentliga prioriteringar enligt publicerad opinion kommer snart att provocera fram nya explosioner som vi kommer att se som mer eller mindre hjälplösa åskådare, även om detta olycksbådande spektakel till stor del finansieras av våra offentliga resurser. Det handlar faktiskt om affärer, inte människoliv.

När vi väl ifrågasätter denna moraliska dubbelhet blir det tydligt att vi inte kan kräva av den andre en politisk-militär återhållsamhet som västerländska stater inte utövar alls. Ondskan är allestädes närvarande och endemisk och all lokalisering eller omskrivning i de andra är helt förenklad och felaktig om den inte identifierar huvudkrafterna i konflikten, med början i de kriminella staterna – med USA, Storbritannien, Tyskland och Frankrike vid rodret – som planerar katastrofen och blir obestridda huvudpersoner i den upptrappning av kriget som belägrar oss. Om någon redan sa hejdå till Nato, är nuet en rungande påminnelse om dess mest brutala återaktivering, även om de för att göra det var tvungna att arbeta hårt och bryta redan existerande avtal som Minsk-avtalen, Natos icke-expansion till öst Europa eller undvikande av yttre inblandning i förment suveräna länder.

Bristen på självbegränsning av staterna och krigets lönsamhet från de multinationella brottsföretagen är tydlig för dem som inte deltar i våra staters mytomaniska maktkomplott närmare en fusk-krati än en effektiv demokrati. För det som har avgjorts under lång tid är kampen för världshegemonin, även om de för att göra det måste generera krigsutbrott som sliter ner fienden eller dess allierade, i termer av kostnadsfördelar eller ett instrumentellt skäl som använder hundratals människor som medel för att tusentals människor omvandlas till bönder för att offras. En sådan kriminell intrig är det element som är gömt i massmedia, väsentligt för att bygga upp stöd för en pågående krigspolitik, som är global även om den är fokuserad på vissa ”heta” områden på planeten. Faktum är att världens huvudmakter redan deltar direkt och indirekt i detta krigs scenario.

Vid det här laget bör vår individuella politiska impotens inte få oss att tappa vår kollektiva förmåga att ingripa i vår historia ur sikte, även om detta innebär att utmana den oseriösa diskurs som experter använder för systematisk hantering av lögner. I detta sammanhang är det fortfarande konstigt att politiska krafter som kallar sig ”progressiva” tar oss till denna extrema situation och framställer den som oundviklig. Själva distinktionen mellan progressivism och reaktionär konservatism har dock länge suddats ut: den parlamentariska (pseudo)vänstern – blyg och dum – har vänt sig mot öppet klas- och kolonialistisk politik, (ultra)högern – den enda som verkligen existerar – har bara vidgat sin konservativa och auktoritära horisont, avskaffande i namn av en falsk marknadsfrihet allt som liknar en kamp för det gemensamma bästa eller konsolideringen av kollektiva rättigheter – från feminism till försvaret av sexuella minoriteter och, mer allmänt, för allt som luktar jämställdhet mellan människor.

Även om denna autentiska ”galningar regim” inte är något nytt, är det som verkar eller kan vara nytt det öppna spelet att prissätta döden som dödspolitiken föreslår, utan att avskräckas av dess mest uppenbara motsägelser. Den fruktar inte misskreditering, bland andra frågor, eftersom den inte fruktar något verkligt destabiliserande kollektivt svar. Straffrihet ger carte blanche till mördare. Att kapitalismen – både i sin nyliberala variant och i sin statistiska aspekt – behöver krig för att stödja sin ohållbara tillväxt strider inte mot det faktum att samma tillväxt är baserad på eliminering av liv som förklarats överflödiga, en del av ett mänskligt överskott som dömts till döden eller övergivande.

De fortsätter bokstavligen att skicka detta ”överskott” till fronten i form av tusentals kroppar som ska offras medan de stora krigsföretagen sköter sina enorma verksamheter baserade på dödens industrialisering. Vad betyder ytterligare några miljoner dödsfall för dem, speciellt om det andra som bidrar med de döda? Naturligtvis kommer deras söner inte att gå i krig och inte heller kommer deras fruar och döttrar att bli våldtagna eller kidnappade. Det är vad otrygga liv är till för, reducerat till militärt våld, även när uppgiften inte är någon annan än att eliminera de som deltar i samma klasstillstånd.

Den politiska ekonomin av uppoffring är strukturerad på en dubbel pivot: att försvara vissa eliters vitala privilegier samtidigt som de kräver andras maximala uppoffring genom att förvandla världen till en ödemark. Det perversa spelet är inget annat än att ge andras död för att upprätthålla det megalomaniska livet för de sociopatiska eliterna som styr oss över hela världen.

Som sagt, vi står inför en situation där icke-ingripande redan är en form av samtycke till det som finns. För det står mycket mer på spel just nu än förment fokuserade krig. Vad som är i fara, allt mer och dramatiskt, är mänsklighetens framtid som en odelbar helhet, en framtid som inte är ytterligare en möjlighet begravd som ett lik av nuet.

Just för att vi befinner oss i en regim som förstärks av den dominerande mediamaktens cynism behöver vi snarast formulera en kollektiv vilja som är antagonistisk mot det nuvarande hegemoniska blocket. För om något som liknar rättvisa fortsätter att vara tänkbart, är det på grund av den förmågan att svara på en Andra som tittar rakt på oss, i tysthet, utan att ens fråga oss själva varför vi tillåter massakern att fortsätta hända.

 

 

Originaltext: Un régimen de locos: la globalización de la guerra