En ögonkast bakom slöjan

Donald Stark – Café Babel

 

Den europeiska kulturen som vi känner den idag, bygger på en demokratisk sekulär anda som Frankrike har försökt förkroppsliga under två århundraden. De muslimska kvinnor som bär huvudduk mot den allmänna attityden är ett tydligt tecken på att en minoritetsgrupp avvisar den europeiska liberalismens överlägsenhet.

Upplysningens antiklerikala tradition har förvandlat sekularismen till någon slags republikansk tro vars filosofi uttrycktes av greven Clermont Tonnerre under revolutionen: ”Vi måste ge upp allt som föreslagits av judarna som en nation, och imitera dem som människor”. Det är i detta perspektiv som den nuvarande tvisten med den islamiska huvudduken bör betraktas, nationella lagstiftningar ska inte propagera religiös diskriminering i offentliga institutioner som skolor, staten eller eleverna.

För andra europeiska länder är denna franska fanatism obegripligt. Muslimska flickor från Italien, Belgien, Nederländerna, Storbritannien och Schweiz går lyckliga till skolan med sina huvuddukar. Frankrikes ståndpunkt får lite officiellt stöd i Europa, EU:s politik erkänner mångfalden och de friheter som garanteras i Europakonventionen förefaller stödja mångfaldens agenda.

 

Vad händer i Frankrike?

För franska muslimer, det plötsliga republikanska intresset på huvuddukar är ingenting annat än hyckleri. I åratal har domstolarna låtit kristna nunnor använda stora kors samt huvuddukar och judarna kippar. I de franska kolonierna i Algeriet och Nordafrika, den franska lagstiftningen hade inga problem att godkänna användningen av huvudduken bland muslimska kvinnor, även i identitetshandlingar. Så varför är det otänkbart nu?

 

Social utslagning?

Många talar om det obehaget fattiga invandrare skapat under de senaste 50 åren. Araberna som fransmännen träffade i Algeriet, bor i den sofistikerad och fransktalande Alger samt kuststäderna. Men fortfarande en betydande andel av 8 % av Frankrikes invandrare kommer från fattiga delar av landsbygden i den muslimska Afrika. Människor som bär de traditionella folkdräkt i kollektivtrafiken visar att verklig integrering är fortfarande långt borta.

Regeringen har gjort en väldig dålig kalkyl om hur mycket arbete som kommer att behövas för att få det att fungera. De franska araberna är relativt fattiga, arbetslösa, outbildade och socialt utslagna. Är det konstigt att de olyckliga ungdomar som försökte men misslyckats med att få en länk till den franska kulturen, faller tillbaka till sin egen religiösa identitet?

Denna process består av händelser i den arabiska världen men framförallt händelserna efter den 11 september. Muslimer världen över ser mer och mer i sin tro en tillflykt från den sorgliga verkligheten i deras vardag. Västerländernas imperialism i Irak, korrumperade lagstiftare i Mellanöstern, bristen på yttrandefrihet och en dalande ekonomisk utveckling … allt detta innebär att moskén är den enda plats där människor kan hitta värdighet. Europeiska muslimer är inte immuna mot Mellanösterns frustrationer och religiös övervakning ökar allt mer. Hijab är utan tvekan den mest uppenbara symbolen för återkomsten av religiös fromhet.

 

Reaktioner mot västvärlden

I slutändan kommer inte det att blomstra. För muslimerna, som ser tillbaka på 1500 år av civilisation, tolerans och lärande, är västvärlden som representeras av pansarfordon, McDonalds och föroreningar vilka uppfattas som egendomliga västerländska uppfinningar inte ett perfekt exempel. De flesta muslimer är stolta över sin andlighet och familj stabilitet, samtidigt som Hollywood främjar en självtillräcklighet utan restriktioner och sociala störningar som alternativ. Faktum är att de flesta muslimska kvinnor vänder sig till Koranens resonemang för att försvara sig (där anges att hustrur, döttrar och de troende kvinnorna ska välja kläder som deras kropp ska bära, så att de kan kännas igen och inte bli störda (33:59), i ett sammanhang där sexuella trakasserier är skrämmande vanligt.) En av 8 amerikanska kvinnor utsätts för våldtäkt eller våldtäktsförsök i sitt liv (många muslimska kvinnor ser i hijab ett gudomligt beskydd. Jag har pratat med många kvinnor som har berättat för mig att efter det att de började bära hijab, antalet sexuella trakasserier de fått utstå har minskat avsevärt. Långt ifrån förtryckta, känner de sig frigjorda, säger de själva) När de är fria från bedömningar utifrån sitt utseende, bedöms de endast utifrån sina ord och handlingar.

 

Gränserna för sekulär integration

Hijab ses, kanske med rätt, som ett viktigt verktyg i slagfältet för att göra en liknelse. Efter detta, vilken integrationsnivå vill regeringen uppnå, i synnerhet när den inte har någon metafysisk ersättning för den ideologi som den vill förstöra? Huvudduken har skapat en inre konflikt utan någon nytta för staten. Det finns ju ett samband mellan den fortsatta närvaron av huvudduken på TV, Frankrikes attack mot muslimer och det stora antalet röster Nationella Fronten får.

Är den senaste mångkulturalism, ännu mer uppdelade, det som splittrar samhället? Tiden får utvisa.