En gemensam lunch


Redaktion

Söndagen den 6 november firade vi som alla andra muslimer Eid el Adha. Sedan några år tillbaka har Islamiskt Informations
Forum haft antingen gemensamma Iftar under Ramadan eller gemensam Eid firande med konvertiter, men denna gång var det
första gången vi hade en gemensam lunch för att fira Eid el Adha.

Beslutet att ha en gemensam lunch för Eid el Adha togs efter den undersökning vi gjorde förra året efter att vi fick höra
att många muslimer sitter ensamma och har ingen att fira med. Det var inte något nytt men vi var inte medvetna om
omfattningen. ”Ingen mer ensam Eid” kommer att vara vår ledstjärna de kommande års aktiviteter.

Söndagens lunch var därför ett trevligt initiativ vi kommer att fortsätta med. Det var många som deltog trots att inte alla
som anmälde sig kom. Vi var mer än nöjda att se alla närvarande, både vuxna och barn. Deras närvaro innebär att vi är på
rätt spår med vår satsning för att hjälpa konvertiter att skapa ett nätverk där man kan träffa andra och skapa de band som
förstärker både tron och gemenskapen. Men det finns fortfarande mycket att göra när det gäller brödernas deltagande, de är
svårare att få med.

Arbetet med att skapa ett levande nätverk där vi alla kan stödja varandra är ett arbete som kräver allas deltagande. Vi
lanserade för några veckor sedan vårt projekt ”Tekoppen” som en del av våra insatser för att utveckla detta nätverk, vi
hoppas att snart kunna kalla in till det första mötet där vi kommer att informera med till deltagarna.

Men återigen till vår gemensamma lunch, som sagt vi är mer än nöjda med resultatet och ser fram emot nya aktiviteter där vi
kan träffas och skapa det gemenskap vi pratar så mycket om.

En fortsatt Glad Eid till alla muslimer.

Islamiskt Informations Forum