Eid el-Fitr 2021 och Islamiskt Forums rekommendationer till muslimerna i Sverige

Islamiskt Forum

Med anledning till det kommande firandet av Eid el-Fitr 1442-2021, festen som sätter punkt för Ramadan fasta och som kommer att äga rum
torsdagen den 13 maj 2021, önskar Islamiskt Forum det bästa för alla muslimer i Sverige och ber så att dessa stunder av glädje och
andlighet gynnar alla våra medborgare, särskilt de mest missgynnade bland oss. De senare har rätt till en solidaritetsgest symboliserad
av zakat el-Fitr, allmosorna för att bryta fastan, som kan betalas till dem från början av Ramadan och till och med före Eid el-Fitrs
bön.

Trots den förbättrade situation i vårt land får muslimerna i Sverige inte slappna av och fortsätta vara försiktiga och följa
Folkhälsomyndighetens rekommendationer på samma sätt som vi har gjort sedan pandemin började.

Med tanke på gemenskapens och de festliga aspekterna av Eid el-Fitr med kollektiva böner, familjemöten och vänner, rekommenderar Islamiskt
Forum följande:

1. När det gäller zakat el-Fitr

Varje familjeansvarig måste betala det för alla medlemmar i sitt hushåll, 75 kronor för varje medlem. Denna zakat är endast reserverad för
de fattiga och kan inte användas till exempel för att hjälpa en moské.

För att undvika förvirring bör moskéer som tar tillfället i akt att samla in pengar för sin verksamhet meddela det på ett tydlig sätt till
givarna.

2. När det gäller Eid el-Fitr-bönen

Med tanke på den nuvarande situation kan detta göras individuellt eller kollektivt hemma eller i en moské. När det är organiserat i en
moské och med tanke på det stora antalet troende som deltar, är vissa hälsoåtgärder värda att komma ihåg:

– Organisera flera böner och placera dem med minst 30 minuters mellanrum för att undvika att de troende kommer nära varandra och även låta
rummen ventileras efter varje bön. Den första bönen kan äga rum så tidigt som 20 minuter efter soluppgången.

– Att bära munskydd, använda desinfektionsmedel vid ingången, respektera fysisk distansering och använda individuella bönemattor, undvika
kramar, mm., är alla gester som ska upprätthållas under hela denna Eid-dag. Moskéer som inte kan respektera dessa åtgärder måste bjuda in
de troende att be i sina hem.

– Om någon har symtom på Covid-19 eller tillhör en riskgrupp bör undvika att gå till moskén.

3. När det gäller familjemöten

– Undvik så mycket som möjligt måltider som involverar människor som inte delar samma hushåll eller vidtar åtgärder för att skydda
varandra. I synnerhet bör kramar och kyssar undvikas.

– För utomhusmöten måste reglerna på maxantal personer respekteras, liksom andra rekommendationer.

Eid el-Fitr motsvarar den första dagen i den 10: e månaden (Shawwal). Denna dag fastställs av observationen av nymånen efter solnedgången,
eller genom beräkning. På grund av sin exakta karaktär har beräkningsmetoden företräde framför den okulära observation som kan var
felaktig och inte precis.

Onsdagen den 12 maj är också den 30:e dagen för Ramadan och torsdagen den 13 maj är dagen för Eid el-Fitr.