Efter Ramadan – Shawwals sex dagars fasta i tre frågor

Participation et spiritualité musulmanes (PSM) – Saphirnews

Några frågor ställs ofta om Shawwal månad och de sex dagarnas fasta. Låt oss försöka ge korta svar så att alla kan utöva sin tro för att
få välsignelse och det med lätthet.

Vilka fördelar finnas med att fasta de sex dagarna i Shawwal?

Flera hadither nämner Shawwals sexdagars fasta. Profeten, frid vare med honom, sade: ”Den som fastar Ramadan månaden och fortsätter med
sex dagar i Shawwal månad kommer att befrias från sina synder som den dag han föddes från sin mors livmoder.” (Hadith berättade av
at-Tabarani enligt Ibn Omar)

I en annan hadith sade profeten: ”Den som fastar Ramadan månad och sedan fastar sex dagar i Shawwal månad, kommer det att jämställas med
den som fastar för alltid.” Detta gäller för någon som fastar under Ramadan och Shawwals sex dagar varje år. Enligt forskare är de goda
handlingar värda tio goda handlingar var, Ramadan månad motsvarar tio månader och Shawwals sex dagar två månader. Hadith som nämner ”årets
fasta” rapporterades av An-Nassai som inte rapporterade Muslims ovannämnda hadith. Hur fastar man de sex dagarna? I delar eller den ena
efter den andra?

Shawwals sexdagars fasta är inte en skyldighet. Profeten, frid vare med honom, rekommenderade det särskilt på grund av dess meriter.

Hadith beskrivning tycks gynna en sex-dagars fasta omedelbart efter dagen för Eid al-Fitr (som själv är en festdag och därför att fasta
denna dag är förbjudet). Muslimer som vill få belöningen för dessa dagar snarast möjligt, uppmanas att börja fasta Shawwal från den andra
dagen efter Eid, precis som de som vill dra nytta av den andliga känslan från Ramadan månad och föredrar att inte missa någon möjlighet.
För det är sant att vissa människor ständigt skjuter fram de sex dagarnas fasta och till slut kommer de till de sista dagarna av Shawwal
utan att lyckas.

Ur juridisk synvinkel är det emellertid en skillnad mellan de olika skolorna hur man bäst fastar de sex dagarna i Shawwal. Bör vi föredra
att fasta dem separat eller på en gång?

Hanafiterna och shafiiterna förespråkar att fasta dem på en gång efter dagen för Eid al-Fitr, som hadith text rekommenderar. Hanbaliterna
prioriterar inte något av de två valen. När det gäller Maliki skolan, enligt dem har det inte bevisats att profeten fastade sex
kontinuerliga dagar under Shawwal. Han fastade som han brukade göra, på måndag, torsdag och de ”vita” dagarna (13, 14 och 15 i den
islamiska månaden när månen är fullt synlig). Utifrån det förespråkar Malikiterna att Shawwal ska fastas separat.

Ska vi kompensera för missade dagar under Ramadan före, samtidigt eller efter de sex dagarna i Shawwal?

Frågan är relevant särskilt för kvinnorna. Det är ett faktum att de ofta har några dagar att komplettera, en skuld, (pga. mensen) under
fastan i Ramadan, det blir väldigt tungt att både komplettera Ramadans missade dagar och de sex dagarna i Shawwal månad.

Vissa juridiska yttranden förbjuder fastan för Shawwals sex dagar som är frivilliga innan man har kompletterat de obligatoriska, nämligen
fastedagarna för Ramadan. I denna fråga finns olika juridiska yttrandena. Vissa tillåter den frivilliga fastan innan man kompletterar de
missade dagar i Ramadan eftersom det inte är kopplad till ett fast datum. Aisha, dotter till profeten, kompletterade sina missade dagar i
Ramadan under Shaabans månad. (Hadith rapporterade av muslim och Ahmed).

Å andra sidan finns andra juridiska yttrande som tillåter multipliceringen av avsikt, det vill säga att fasta för att betala de missade
dagarna i Ramadan samtidigt som man fastar Shawwals sex dagar, detta med tanke på det faktum att kompletteringen av missade dagar i
Ramadan månad är inte kopplad till en specifik månad. Kompletteringen av de missade dagarna i Ramadan under Shawwal tillåter oss att ta
del av det löfte som profeten uttryckte, frid vare med honom.