Dykning i Al-Fatihas hjärta (7)

Amara Bamba – Saphirnews

Att förstå strukturen för teman i sura Al-Fatiha

Vissa analyser av Koranen avslöjar surornas tematiska struktur. Rachid Benzine frammanar ämnet i ”Koranen förklaras för unga” men han
uppehåller sig inte vid det. I Divine Speech gör amerikanerna Nouman Ali Khan och Sharif Randhawa det briljant på sura Al-Baqarah (Kon),
den längsta suran i Koranen. Det finns något att falla till marken.

När det gäller den mest populära suran i Koranen, sura Al-Fatiha, är det inget undantag från regeln. Med den esoteriska besattheten av
siffran 7 delar vissa upp det i sju delar. De försvarar sig väl. Personligen ser jag en uppdelning av denna sura i tre delar, tre verser
för att öppna den, tre verser för att avsluta den och en central vers. Så här framstår Al-Fatiha för mig i form av en bilateral andlig
pakt.

En sura som undertecknar en pakt med Allah

Detta förbund med sura Al-Fatiha som jag beskrev i min bok, ”Sura Al-Fatihas förbund: Islams andliga kontrakt”, är ett kontrakt som
Skaparen underkasta sin skapelse till. Det är så jag ser det. För detta börjar Gud med att presentera sig själv, göra sig känd för oss. Han
gör detta i tre direkta verser: Jag är Allah, din ende Gud. Du är Min skapelse.

Den som reciterar Al-Fatiha börjar med att lära sig Gud i en kategorisk och bestämd inledning som inte lämnar något utrymme för flykt. Den
första versen svarar vem som föreslår pakten. Den tredje versen specificerar tidsfristen (när?) och anledningen (varför denna pakt?). I
mitten anger vers 2 metoden (hur man håller denna pakt?). Svaren på dessa frågor öppnar sura Al-Fatiha.

Gud informerar skapelsen att Han är vår absoluta Herre (vers 1) som försörjer vårt liv. Sedan säger Han till oss att kärlek är vårt mål
(vers 2). Slutligen bokar Han ett möte med oss på en framtida dag för vedergällningen för våra handlingar (vers 3).

I textens detaljer frigör denna sekvens av de första gudomliga attributen en parfym av absolut bestämdhet: begreppet Tawhid, Guds absoluta
enhet. En odelbar Helhet som uttrycker sig i allt och i alla tider på ett fullt, intensivt och framför allt uteslutande sätt.

Ett engagemang av gudomlig välvilja gentemot Hans skapelse

På en implicit nivå uttrycker dessa tre verser av Tawhid ett engagemang av gudomlig välvilja mot Hans skapelse. För allt erbjuds människor,
från och med livet. Allt är implementerat på jorden för att upprätthålla mänskligt liv till slutet. Det är den första överenskommelsen i
detta andliga kontrakt.

Sedan kommer den andra delen av pakten i en enda vers, vers 4. De troende talar sedan. Den är förpliktad till två punkter: 1, att dyrka Gud
med en exklusiv tro och 2, att leva sitt liv enligt Hans vilja på ett exklusivt sätt.

Detta engagemang för tillbedjan är den enskilde troendes ansvar. Men att leva enligt gudomlig lag är bara möjligt med Guds hjälp. För
överträdelse är inskrivet i den mänskliga naturen. Människans naturliga fria vilja förutsätter att denne ska lyda Gud lika mycket som att
följa sina egna passioner.

Muslimens begäran gäller vägledningen

Den tredje delen av sura Al-Fatiha blir då väsentlig i form av ett klagomål. Det här är tre verser som formulerar en dua, en enda begäran.
Det handlar inte om vatten eller bröd, det handlar inte om förlåtelse eller skydd. Muslimens begäran handlar om vägledning.

Al-Fatiha syntetiserar alla den troendes behov till ett enda behov: ”Led oss på den raka vägen”, ”Sirat al-mustaqim”, som leder direkt till
vår Herre. Det uttrycker den mänskliga begäran, begäran från den andra undertecknaren av pakten. Det engagerar Gud i hans förhållande till
mänskligheten.

Eftersom förbundet är Guds, uttrycker det Hans vilja. Den anger vad Gud förväntar sig av oss och vad Han lovar oss. Gud förråder inte sitt
ord. Det är därför mänskligheten vägleds trots de problem vi möter. Det råder ingen tvekan om att vi vandrar i Hans vilja. För Gud vet vad
vi inte vet. Så här börjar Al-Fatiha med Alhamdulillah.

Må Gud vägleda oss på den raka vägen, vägen för dem som han har välsignat. Må han acceptera vår fasta och förlåta oss våra brister. Frid
och välsignelse över profeten Muhammed, hans familj, hans följeslagare och deras efterträdare.