Dunkla tankar

Karima Ahmed – Mas De Una Voz

 

Genom våra sinnen tar vi emot dagligen tusentals meddelanden som kastas in till våra hjärnor, och sedan skapar vi en viss uppfattning enligt den information vi samlar genom hela vår livserfarenhet. Men vad är det som är slående med allt detta? Eduard Punset säkerligen skulle kunna förklara det bättre än jag, förutom att han är bättre lämpad att dissekera en hel komplext nätverk av neurala anslutningar. Det skulle kunna vara intressant, men det lämnar jag till experter, min avsikt är att hantera en avgörande fråga för att ta de första stegen mot förändring av stereotyper och fördomar.

Som vi vet har människan en naturlig tendens att göra flera klassificeringar, dessa kategorier gör livet bekvämare och enklare, eftersom att lära känna vår granne eller grannar kräver en viss ansträngning, och en tid som tycks obefintlig i den hektiska livsrytmen där vi är verksamma. Detta verkar vara den perfekta och sammanhängande ursäkten som ger form till de stora fördomar och stereotyper som stöder vår vision av verkligheten, som bara är en subjektiv uppfattning av varje individ, och därför bli verkligheten det vi skapar eller det vi har lärt oss att tro genom andra.

Det är ytterst intressant att, från ett gömt hål, observera det samhället vi lever i, människorna, intressen, känslor, motivation, personlighetsdrag… och sedan med hjälp av vår ”stora mentala struktur” skapa grupper där varje får läggs ihop med sin partner, som en gång min lärare sa (en av dessa topp ögonblick att visa upp stereotypernas herravälde). Det är ännu mer tankeväckande när vi blir domaren av allt och använder oss av denna så noggranna mätare som kallas fördomar. Det är definitivt ofelbart för att ligga en steg före ”fienden”, som för mig är ingen mindre än rädslan för det okända och inte så mycket den ”konstiga” granne.

Som ansvarskännande medborgare bör vi alltid göra en övning i självreflektion, ta ett dopp i ett slags bestämd spel där okunskapen som har lett oss att ha X stereotyper och fördomar är det enda allierade av dessa individer med dunkel sinnen. Tyvärr sunt förnuft har blivit ett privilegium som mycket få behåller det intakt.

Efter allt vi har nämnt är det omöjligt att inte hänvisa till en stor stjärna, avtryckaren som har satt igång en kedjereaktion och som har uppmuntrat i hög grad bildandet av de stereotyper och fördomar vi har idag, medias hegemoniska diskurser. Dessa ”informativa” fordon har stor inflytande och tyvärr också ett antal biverkningar på samhället, den främsta av dem kallas den ”obestridliga sanningen”. Den person som saknar ett selektivt filter blir helt uppslukade i denna verklighet som säljs via skärmarna.

Kort sagt kommer rädslan för det okända att leda till felaktiga beslut om människor. Marginalisering av minoritetsgrupper är ett exempel på missuppfattning. Det är också sant att stereotyper och fördomar inte är exklusiva för majoriteten, utan vi alla, utan åtskillnad av ras, kön eller religion har fördomar.

Personligen tycker jag att motgiftet mot denna situation av misstro och rädsla för ”den eller de andra” är att bryta igenom den osynliga betongvägg som vi har byggt med hjälp en kolossal arkitekt, okunskap i samarbete med generalisering av erfarenheter.

Hur kan vi få ett bättre element som kan ersätta okunskap? Vi behöver en ingenjör som kallas för ömsesidig kunskap. Närmandet och kommunikation är i dessa fall ett avgörande tillvägagångssätt, och undvika generaliseringar över en hel grupp på grund av vi har haft en dålig erfarenhet med en man eller en kvinna av någon religion eller kultur. Vi måste i allmänhet lämna bakom oss stereotyper och fördomar för att kunna se med nya ögon denna ”konstiga granne”, som Che Guevara sade, ett ”okunnig folk är ett folk lätta att lura och manipulera.”

Och slutligen, skull vi kunna använda oss som inspiration av Gustav Adolph Hennigs bok, ”Girl Reading”, från vilket vi skulle kunna hämta flera tolkningar, min är att bryta stereotypen genom kunskap. Utbildning är den bästa av alla allierade och det mest tillförlitliga sättet att skydda våra tankar, vi blir på det sättet kritiska med all information vi får. Det är då vi verkligen kommer att utveckla en autentisk frihet.

Mina ord kan verka hämtade från ett gammalt tal, eftersom friheten är idag tydligen mer än erövrat, åtminstone i Europa. Är detta sant? Finns det kvar kärnan i Voltaires anda när han sade ”jag delar inte dina idéer, men jag kommer att försvara med mitt liv din rätt att uttrycka dem”? … Och när det gäller att uttrycka idéer menar jag inte enbart att göra det med tal, men också att vara fria i alla delar av vårt liv, att ingen kan begränsa dig av det enkla faktum att du inte delar deras verklighet.

Hur länge kommer ”muslimsk kvinna” och ”problem” att visas tillsammans som om det var en slogan? Jag ser inga nyheter där man talar om muslimska kvinnor om det inte står i relation till en konflikt. Det verkar som om hon alltid bär en Kalasjnikov på ryggen, eller kanske något ännu värre, vem vet… Ibland t o m stannar hela världen och sätts igång med stora diskussioner givetvis i relation till själva omständigheten.

Ett exempel på noll stereotyp skulle vara att betrakta som helt normalt en kvinna med hijab utan förtryck (både på ett personligt och socialt plan), fri, utbildad och integrerade och med en aktiv och meningsfull roll i samhället, en kvinna som kämpar för att den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna ska appliceras på alla, utan åtskillnad. Detta är inte en idealisk situation, det behövs bara att folk tar bort sina skygglappar och slutar vara så skeptiska och fördomsfulla. Det faktum att tanke inte tilltalar dem eller lever i en fantasi värld betyder inte att denna verklighet inte existerar, den finns framför våra ögon, det räcker att se på Tawakkol Karman, Nobels fredspristagare och en av många kvinnor som kämpar för en förändring över hela världen.

På senare tid har vi sett hur denna samling av mänskliga rättigheter har blivit en bok om Utopia, att läsa det är som att förflytta sig till den ideala världen om vilken Yasmin och Aladdin sjunger om på en matta. Det räcker med blindhet utan grund, det är dags att ta bort skygglapparna och börja agera.