Dhikr (åminnelse av Gud)

Ibn Ata’Allah

Dhikr innebär att frigöra sig från slarv och glömska (med avseende på Gud) genom hjärtats ständiga kontakt med sanningen.

Det sägs även att dhikr innebär att upprepa namnet av den vi vill minnas med hjärtat och tungan, oavsett om det handlar om
Allahs namn, ett av hans attribut eller egenskaper, en av hans handlingar eller någon annan referens, även om det handlar
om en du’a (bön), eller omnämning av någon av Hans sändebud eller profeter, och om det görs med hjälp av recitation,
åkallan, en dikt, en sång, en andlig handling eller traditionella berättelser.