Det onda förkroppsligade i nyliberalismen

Redaktion – Ecoportal

Ekonomen och tidigare presidentkandidaten Manfred Max Neef ifrågasatte tillväxtsbesattheten som den nyliberala ekonomin genererar, vilket
enligt honom, är ”ett farligt och brutalt misslyckande” och i stort sett ansvarig för ”alla fasor vi upplever idag i världen.”

I en intervju med tidningen En Torno sade författare till avhandlingen ”Utveckling på Mänsklig nivå” att ”denna nyliberala ekonomi dödar fler
människor än alla arméer i världen tillsammans, och ingen åtalas, fängslas eller fördöms för det. Alla fasor vi ser i världen, de flesta av dem,
har sin bakgrund förankrad i denna ekonomiska praxis och vision.”

Han betonade att ”besattheten med tillväxten, till att börja med, är nonsens. Eftersom en grundläggande naturlag, som alla känner till, är att alla
levande system växer till en viss punkt och sedan slutar de med det. Du slutade att växa upp, det gjorde jag med och även de stora träd, men
man slutar inte att utvecklas. Att fortsätta tvinga fram tillväxten för att konsumera mer och fortsätta produktionen av en oändlig mängd av
onödiga saker, vilket skapar en av världens mäktigaste institutioner marknadsföringen vars roll är mycket tydlig, att få dig att köpa det du inte
behöver, med pengar du inte har, för att imponera på folk som du inte känner, är uppenbarligen inte hållbar”.

Max Neef är detta inte ett olösligt problem. Enligt hans åsikt är alternativet ”den gröna ekonomins vision”, eftersom ”till skillnad från den
traditionella ekonomin, står den gröna ekonomins logik till livets tjänst och har grundläggande egenskaper som står i motsats till den
konventionella ekonomin.”

På denna punkt förklarade han att ”den konventionella ekonomin, som är dotter till den neoklassiska ekonomin, från en ontologisk uppfattning
bygger på en mekanisk syn, Newtons syn, människan, ekonomin och världen är mekaniska och i en mekanisk värld har man system som har
delar. Delar som man bryter ner, analyserar och byggs igen. Å andra sidan baseras den ekologiska ekonomin på en organisk syn. Enligt
denna syn har systemen inte delar men deltagare som inte kan separeras. Det innebär att allt är tätt sammankopplade och besläktat. Detta är
annars ett budskap som för mer än 90 år har förmedlats av kvantfysiken, men det är ett budskap som mycket långsamt kommit till
samhällsvetenskaperna.”

Ekonom och tidigare rektor för Bolivarianska och Austral universitet, noterade de ”fem grundläggande principer och ett omistlig värde” som
bör supportera den ekologiska ekonomi eller något nytt ekonomiskt system: ”Antagandet nummer ett, ekonomin finns för att tjäna folket och
inte tvärtom, två, utvecklingen har att göra med människor och liv, inte objekt, tre, tillväxten är inte detsamma som utveckling och utveckling
behöver inte nödvändigtvis tillväxt, fyra, ingen ekonomi är möjlig i frånvaro av de tjänster som tillhandahålls av ekosystemen, fem, ekonomin är
ett delsystem av ett större och ändligt system, biosfären, och därför är omöjligt en permanent tillväxt”.

”Och det omistliga värde som bör finnas bakom en ny ekonomi är att inget ekonomiskt intresse, under några omständigheter, kan vara
överordna livets vördnad. Om man går igenom dessa punkter kommer vi att se att det vi har i dag, i den nyliberala ekonomin, är precis
tvärtom. Idag har vi nått slutet, i början av 2000-talet, finns det fler slavar än det fanns innan förbudet mot slaveri på 1800-talet. Det handlar
om slavar på allvar, inte bildligt, av vilka 60 % är barn och resten, huvudsakligen kvinnor” sade han.