Det hotade arabiska språket från en avlägsen saudisk bergstrakt

Redaccion YY – Nurain Magazine

Ett gammalt arabisk språk som talas av omkring 60 000 personer i en avlägsen och knappast tillgängliga bergen i
sydvästra Saudiarabien riskerar att försvinna på grund av utvandringen av dess invånare till storstäderna.

Tjugo stammar har hållit vid liv fifi språket i århundraden tack vare sin isolering i Fifa bergen som är cirka 3350
meter över havet och nås endast via branta och smala stigar. ”Isolering har varit anledningen till att språket har
överlevt, eftersom dessa berg var sällan utsatta för utländska invasioner genom historien och dess folk inte blandar
sig med främlingar och gifter sig bara sinsemellan” säger fotografen Abdullah al-Fifi fotograf, en av områdets
inföding.

Nuvarande generationer av lokalbefolkningen har börjat flytta till storstäder och interagerar med andra människor,
de försöker bevara hela tiden i språket. Men Abdullah varnar om risken att deras språk kan bli utrotad i de kommande
årtiondena. ”Barnen kan det, men de har börjat att inte riktig förstå vissa uttryck de äldre använder” förklarar
han.

Kom ihåg att människor har spridit idén om att för att undvika att fienden skulle förstå innehållet i sin
kommunikation, använde den saudiska armén uttryck i detta märkliga språk med sina kontakter under det första
Gulfkriget, som befriade Kuwait från Iraks ockupation 1991.

Den saudiska lingvisten Abdel Razaq al Qausi förklarade i en tidnings artikel under 2011 att detta språk inte är
skriven, men är muntligt. Den har också sitt ursprung i antikens arabiska språket Al Hameriya som talades i Hemir
riket som styrde området i södra Jemen och Arabiska halvön mellan åren 110 f.Kr. och 525 e.Kr. ”Många av dess ord
liknar moderna arabiska ord men har inget skriftligt underlag och invånarna i resten av Saudiarabien förstår inte
det alls, utom vissa människor från närliggande stammar som Bani Bani Malek och Haris” belyser översättaren Sultan
al Fifi.

Al-Fifi också uttrycker sin stolthet över att invånarna i Fifa bergen läser poem och dansar i bröllop och festivaler
till ljudet av låtarna på deras egna språk. Studiet av språket ledde under 2008 till att en infödd forskare, Mohamed
al Fifi, utvecklade grunderna för språket och publicera dem i en bok samt en ordbok arabiska – fifi.

Språket i Fifa bergen är inte de enda hotade i Saudiarabien, säger forskaren Walid al Rausa i ett uttalande till
den internationella arabiska dagstidningen Al Sharq al Awsat. Det finns också en stor risk för utrotning för språket
som talas av omkring 20 000 personer i Al Mahra stam som bor i städerna Sharura och Al Jarjir vid gränserna för den
stora öknen Rub al Khali, som sträcker sig vid landets södra sida.

Det finns andra liknande språk som Al Socotoriya och Al Shahriya som talas av 50 000 och 25 000 personer. Det finns
även ytterligare utrotningshotade språk som den så kallade Al Harsusiya, som talas av 600 personer, Al Bathariya,
ett par hundra personer, och Al Hebiutiya, av knappast hundra personer. Fram till ungefär 1400 år sedan folket i
Saudiarabien kommunicerade genom många dialekter men med uppkomsten av islam och Koranen, segrade över alla andra
språk Quraish stammens språk, som talades av profeten Muhammed (fvmh) som är dagens skrivna arabiska.