Det arabiska språket, en bro mellan civilisationer

Audrey Azoulay – Saphirnews

Mer än ett kommunikationsmedel, det arabiska språket är ett sätt att uttrycka kulturella, konstnärliga och sociala värderingar för mer
än 420 miljoner människor runt om i världen. Det är därför världen varje år den 18 december hyllar detta språk, dess anmärkningsvärda
arv och dynamiska inflytande.

Under århundradena har arabiska varit kärnan i utbytet mellan kontinenter och kulturer. Vid korsningen av Afrika, Asien och Europa har
detta språk, som används av så många stora poeter, tänkare, vetenskapsmän och forskare, gjort ett obestridligt bidrag till språk som
swahili, turkiska, spanska, franska och många fler. Faktum är att många termer inom matematik, optik, medicin och andra tekniska
discipliner har sitt ursprung i det arabiska språket och används fortfarande på många språk runt om i världen.

Dessutom har arabiskan erbjudit världen en exceptionell litterär tradition, särskilt den muntliga traditionen av arabisk poesi och
skrifterna av Imru al-Qays, eller Abu Nuwas, fortsätter att förtrolla och upplysa oss.

Originaliteten hos arabisk kalligrafi förstärkte och betonade skönheten i det skrivna språket och banade väg för många kalligrafiska
stilar och tekniker.

Som ett erkännande av denna rika historia har arabisk kalligrafi just skrivits in på UNESCO:s representativa lista över mänsklighetens
immateriella kulturarv. Denna lista tjänar inte bara till att fira dessa färdigheter och metoder, utan också för att vidmakthålla denna
kunskap, vilket gör att de yngre generationerna kan tillägna sig dessa unika traditioner.

Om våra alfabet skiljer sig är vår mänsklighet gemensam

UNESCO har placerat denna upplaga av World Arabic Language Day under temat ”Det arabiska språket, en bro mellan civilisationer”. Med
det förblir vi trogna den ursprungliga andan i vår organisation sedan dess skapande för 75 år sedan UNESCO har förblivit fäst vid sin
konstitution och strävar särskilt efter att ”utveckla och öka relationerna mellan folken i syfte att förstå varandra bättre och skaffa
en mer exakt och sann kunskap om sina respektive seder”.

I ett sammanhang av accelererad globalisering och med den spektakulära utvecklingen av kommunikationsmedel har det blivit inte bara
möjligt, utan också nödvändigt, att bygga broar mellan civilisationer.

Detta fenomen medför dock också nya utmaningar, då vi ofta ser en bristande förståelse och djupgående kunskap om den andre, samt en
risk för standardisering av språk, framför allt på Internet. Det är därför UNESCO arbetar för att främja ett flerspråkigt internet,
till exempel genom våra Internet Universality Indicators.

Det åligger oss särskilt att sätta dialog mellan kulturer i centrum för våra angelägenheter. Språk måste vara en möjlighet att föra
människor samman, för medan våra alfabet skiljer sig åt är vår mänsklighet gemensam. På denna världs dag för det arabiska språket
uppmuntrar UNESCO alla att se till civilisationernas gemensamma rötter och arbeta för en mer enad värld.