Det är sunna att fasta den 9 och 10 Muharram

bidaya.nireblog.com

Under året ger oss Allah (HoäH) möjlighet att
närma oss honom och därmed hålla oss borta från Shaytan genom att prisa och framhäva de platser och ögonblick som Han
har valt, som den heliga Mecka eller den välsignade månaden Ramadan. Men dessa är inte de enda, det finns andra tider
och platser lika speciella och enastående för utövande av Ibadan och älskad av Honom, som månaden Muharram, den första
i den islamiska kalendern.

Denna månad är speciell bland andra, och detta kommer att ses i de berättelser som följer.

Abu Huraira, (mGvnh), berättade att Guds
budbärare (fvmh) sade:

”Den bästa fastan efter Ramadan görs i Allahs månad, Muharram. Och den bästa bönen efter de obligatoriska bönerna är
de som görs på natten.” (Berättad av Muslim)

Ibn Abbas (mGvnh) berättade att Allahs budbärare (fvmh) sade:

”Han fastade på dagen för Ashura (tionde Muharram) och beordrade att fasta den dagen.” (Berättat av Al-Bukhari och
Muslim)

Från Abu Qatada (mGvnh) som berättade följande om Allahs budbärare (fvmh):

”Han blev tillfrågad om fastan på dagen för Ashura. Och han sa: ’Den ta bort alla tidigare lätta förseelser.”
(Berättat av Muslim)

Från Ibn Abbas (mGvnh) som berättade att Allahs sändebud (fvmh) sade:

”Om jag skulle vara kvar tills nästa år, skulle jag fasta på den nionde dagen i Muharram.” (Berättat av Muslim)

Och i en annan berättelse: ”Och jag skulle även lägga den tionde.” (Ashura dagen)

Slutsats: Det är rekommenderat att fasta den 9 och 10 (Ashura dagen) i månaden Muharram som sammanfaller med den 23
och 24 november 2012.