Det är inte Koranen, utan männen – Collateral Damage

Irene Selser – Milenio

 

Ingenstans i Koranen dyker upp steningen som en praxis, inte heller kan det motiveras med att profeten Muhammed bestämde det. Varför används det då i huvudsakligen muslimska länder, som nu är fallet med den iranska Sakineh Mohammadi Ashtiani?

Enligt Abdennur Prado (1967), författare till böckerna Koranens politiska språk, Islam före Islam och Islam i en demokrati, ordförande i Junta Islamica Catalana och direktör för den internationella kongressen om islamisk feminism, plus Webislam.com redaktör, trots att de inte nämns i den heliga boken införlivades steningen under medeltiden i den tidens rättsvetenskaps praxis och domarna likställde ”synd med brott” vilket innebar en förvirrande blandning av det religiösa och sekulära: varje handling som ansågs vara en kränkning av de religiösa reglerna måste straffas av de politiska makthavarna.

Men under hela muslimska styres historia under medeltiden (711-1492), åtminstone på den iberiska halvön och Septimania regionen (del av dagens Frankrike) finns det inte registrerad något fall av stening eftersom denna form av straff utsattes för många begränsningar som ”gjorde det nästan omöjligt att applicera” säger Prado. Detta, tillägger han, därför att denna straff fanns där inte för att kunna tillämpas, utan för att förhindra äktenskapsbrott. ”Först och främst bör äktenskapsbrytarna bekänna sin skuld, graviditeten inte anses vara en bekännelse.

För det andra krävs det fyra vittnen, ingen av dem får vara en familjemedlem av de anklagade, eller har affärer eller gemensamma intresse med dem. För att göra saken ännu svårare, vittnena måste ha bevittna en pågående äktenskapsbrottshandling, med andra ord, själva samlaget till den grad att det inte gick att föra en tråd mellan de påstådda äktenskapsbrytarna” förklarar han.

Dessutom skall den som anklagas för äktenskapsbrott kunna åberopa förmildrande omständigheter som att ”man var besatt av en djinn eller i ett tillstånd av tillfällig sinnesförvirring.” Därför ”är det nästan omöjligt att verifiera äktenskapsbrott och Koranen uppmanar oss att acceptera ångern om så är fallet: Men lämna dem i fred, om de ångrar sin handling och bättrar sig. (4:15-16).

Varför i så fall dagens fällande domar? Mohammad Mostafaei, Sakinehs advokat (som var tvungen att lämna Iran nyligen för att skydda sitt liv) är en expert på mänskliga rättigheter och minderåriga som dömts till döden. Han håller med Prado: det är en auktoritär modell av Islam som införts av de iranska präster, självutnämnda till Guds representanter på jorden ”för att övervaka islamiska seder” när de i själva verket försvarar sina intressen som den härskande klassen, som gömmer sig bakom Islam för att bevara sina privilegier.