Det amerikanska heliga korståget mot den muslimska världen

Michel Chossudovsky

 

Vi har nått en kritisk övergång i USA: s militära doktrins utveckling. Den ”globala kriget mot terror” mot al Qaida som lanserades efter 11 september utvecklas idag till ett ”religionskrig” i alla meningar, ett ”heligt korståg” mot den muslimska världen.

Den militära doktrinen och den amerikanska propagandakrig under Bush byggde mer på att bekämpa islamisk fundamentalism och inte i att angripa muslimer. ”Detta är inte ett krig mellan väst och islam, men … ett krig mot terrorismen.” Vi måste skilja bland så kallade ”goda muslimer” från de ”dåliga muslimer.”

Knappt hade dammet lagt sig från det kollapsade World Trade Center den 11 september när man började ett febrilt sökande efter ”moderata muslimer”, människor som skulle ge ett svar, ta avstånd från detta illdåd och fördöma ”muslimska extremister”, ”islamistiska fundamentalister” och ”islamister” våldsamma handlingar.

Snabbt uppstod två sorters muslimer: de ”goda” och de ”dåliga”, de ”moderata”, ”liberala” eller ”sekulära” kontra ”fundamentalister”, ”extremister” och ”islamister” (Tariq Ramadan, ”Good Muslim, Bad Muslim”, New Statesman, 12 february 2010)

Efter den 11 september var de muslimska befolkningsgrupperna i de flesta västerländska länder på defensiven. Uppdelningen mellan ”god muslim” och ”dålig muslim” var allmänt accepterad. Attentaten den 11 september påstås ha begåtts av muslimer, det inte bara fördömdes, utan det muslimska samfundet har också stött den amerikanska invasionen och Natos ockupation av Afghanistan och Irak som ett led i en kampanj mot fundamentalismen.

Det muslimska samfundet har sällan tagit upp att attackerna den 11 september inte var uppmuntrat av muslimer. Man nämner ingenstans al Qaidas rullande relation med CIA eller nämnt dess roll som en ”intelligens tillgång” sponsrade av USA vid tiden för det sovjetiska-afghanska kriget (Michel Chossudovsky, ”America’s War on Terrorism” Global Research, Montreal, 2005)

Sedan början av 1980-talet har Washington i hemlighet stött mer konservativa och fundamentalistiska fraktioner inom islam, till stor del för att försvaga de sekulära, nationalistiska och progressiva rörelser i Mellanöstern och Centralasien. Det är väl känd och dokumenterad att den amerikanska underrättelsetjänsten stödde i det dolda de saudiarabiska fundamentalistiska wahhabi och salafi missioner som skickades inte bara till Afghanistan utan även till Balkan länder och de muslimska republikerna i f d Sovjetunionen (ibid.). Det som ofta kallas för ”politisk islam” är till stor del en skapelse av USA:s underrättelsetjänst (med stöd av den brittiska MI6 och Israels underrättelsetjänst Mossad).

 

Moskén vid Ground Zero

Den senaste utvecklingen tyder på en ny gräns, en övergång från ”kriget mot terrorismen” till ren demonisering av muslimer. Samtidigt som man betonar religionsfriheten, Obamas regering uppmuntrar ”högljudd” ett bredare krig mot islam:

”Som medborgare och som president, anser jag att muslimer har samma rätt att utöva sin religion som någon annan i detta land … Detta är Amerika och vårt engagemang för religionsfrihet måste vara absolut” Citerad i ”Obama Backs Ground Zero Mosque, Iranian Link Guestioned”, Israel National News, 15 augusti 2010)

Bakom den politiska dimridån gör man inte längre någon skillnad mellan ”goda muslimer” och ”dåliga muslimer.” Det påstås att den planerade moskén vid Ground Zero finansieras av den ”radikala skurkstat Iran… medan USA intensifierar sina sanktioner mot den [iranska] regimen som hämnd för dess stöd till terrorism och vad som befaras vara ett olagligt program för att utveckla kärnvapen” (”Ground Zero mosque developers refuse to outright reject funding from Iranian president Mahmoud Ahmadinejad”, NYPOST.com, 19 augusti 2010)

Den ökande främlingsfientlighet som utlöses av förslaget om att bygga en moské och samlingslokal vid Ground Zero har alla tecken på en PSYOP (psykologisk manöver) som bidrar till att underblåsa hat mot muslimer över hela västvärlden.

Målet är att skapa rädsla, väcka och använda medborgarnas starka stöd till nästa steg i USA:s ”långa krig” som innebär ”humanitära” flyganfall mot den islamiska republiken Iran som massmedian beskriver som ett land som stödjer terrorister.

Även om ”inte alla muslimer är terrorister” rapporterar medierna att alla terroristattacker (planerade eller genomförda) har begåtts av muslimer.

I USA angriper man det muslimska samfundet som helhet. Islam beskrivs som en ”krigs religion.” Man brännmärker förslaget att bygga en moské och samlingslokal som ”en kränkning av Ground Zeros helighet.”

… att öppna en moské vid Ground Zero är kränkande och förnedrande mot staden och de människor som dog i attackerna. Projektet är innebära att ”spotta i ansiktet på varje av dem som dödades den 11 september” (”Plan to build mosque at Ground Zero Angers New Yorkers” National Post, 17 maj 2010)

 

”Lokala terrorister”

Både gripanden grundat på falska anklagelser som alla show-rättegångar med påstådda ”lokala” islamistiska terrorister spelar en viktig roll, nämligen att hålla vid liv intrycket på amerikanernas inre medvetande om att ”islamiska terrorister” utgör ett inte bara ett verkligt hot utan att det muslimska samfundet till vilket de tillhör stöder i hög grad deras handlingar:

Hotet kommer allt mindre från utlänningar med bruten engelska och tveksamma pass. I stället finns det på ett mycket närmare håll, i urbana radhus, mörka källare, var som helst med en anslutning. De lokala terroristerna är den senaste inkarnationen av al Qaida hotet (”How terror came home to roost”, Ottawa Citizen, 27 augusti 2010)

Från en process där man selektivt riktade sig mot muslimer med radikala tendenser (eller påstådda relationer till ”terroristorganisationer”), håller man på att utvecklas en generell process för demonisering av en hel befolkning.

Muslimer är i ökande grad föremål för rutinmässig diskriminering och etnisk profilering. De anses vara ett potentiellt hot mot den nationella säkerheten. Man säger att hotet finns på ”mycket närmare håll” ”i ditt närområde”, med andra ord, man utvecklar är en total häxjakt som påminner om den spanska inkvisitionen.

I stället beskriver man al Qaida som en mäktig multinationell terroristorganisation (som innehar massförstörelsevapen) med filialer i muslimska länder. Man presenterar al Qaida (med sina respektive förkortningar) i olika platser med geopolitisk konflikter och krig:

Al Qaida i Irak (AQI), al Qaida på den arabiska halvön (AQAP) (som består av al Qaida i Saudiarabien och Jemens Islamiska Jihad), al Qaida i Sydostasien (Jamaah Islamijah), Organisationen al Qaida i det islamiska Maghreb, Harakat al Shabaab Mujahideen i Somalia, den egyptiska Islamiska jihad, mm.

Ockupationsstyrkorna anser inte vid något tillfälle att de grymheter som begåtts mot miljoner muslimer i Irak och Afghanistan är terroristhandlingar.

 

Den amerikanska inkvisitionen

Det håller på att utvecklas ett ”religionskrig” för att motivera den globala militära korståg. I många amerikaners inre medvetande är ”den heliga korståg” mot muslimer motiverad. Även om president Obama bekräftar att religionsfrihet gäller i USA, den inkvisitoriska sociala ordningen har institutionaliserad ett mönster för diskriminering, fördomar och främlingsfientlighet mot muslimer. Den etniska profilen används vid resor, på arbetsmarknaden, tillgång till sociala tjänster och mer allmänt till social rörlighet.

Den amerikanska Inkvisitionen har en ideologisk konstruktion som på många sätt liknar den inkvisitoriska ordning som fanns i Frankrike och Spanien under medeltiden. Inkvisitionen, som började i Frankrike under 1200-talet, användes för att motivera erövring och militärt ingripande (se Michel Chossudovsky, 9/11 and the ”American Inquisition”, Global Research, 11 september 2008) ).

Arresteringarna, rättegångarna och domarna mot de så kallade ”lokala terrorister” (från det amerikanska muslimska samfundet) som bygger på falska anklagelser har gett legitimitet till statens nationella säkerhetsrådet och dess juridiska och genomdrivande organisation av de inkvisitoriska åtgärder.

Den inkvisitoriska verkligheten vänder verkligheten upp och ner. Det är en social ordning baserad på lögner och påhitt. Men eftersom dessa lögner kommer från den högsta politiska myndigheten och är en del av en bred ”samförstånd” förblir de alltid oemotsagda. Och de som ifrågasätter den inkvisitoriska ordning eller är emot på något sätt USA:s militära eller nationella säkerhets agenda klassas som ”konspirations terrorister” eller fullfjädrade terrorister.

Utöver denna process av kvarhållande och inkvisitoriska förföljelse, som överstiger den spanska inkvisitionen, har Vita Huset lanserat ett program för utomrättsliga avrättningar som ger amerikanska specialstyrkor rätt att döda amerikanska medborgare och misstänkta lokala terrorister, ”En förutvald lista med amerikanska medborgare som kan mördas?” (se Chuck Norris Obama’s US Assasination Program? -A Shorlist of US Citizens specifically Targetetd för Killing? Global Research, 26 augusti 2010).

Målet är att behålla intrycket om att ”Amerika är under attack” och att muslimer runt om i landet är medbrottslingar till ”islamisk terrorism” som de stödjer.

Demoniseringen av muslimer har en global militär agenda. Enligt den amerikanska inkvisitionen, har Washington ett självutnämnd heligt mandat att utrota islam och ”sprida demokrati” i världen.

Med vad vi står inför är en blind och total acceptans av maktstrukturer och politisk auktoritet. Det amerikanska korståget mot den muslimska världen är ett flagrant brott mot miljontals människor.