Den islamiska kalendern

Hammudah Abdalati – Onislam.com

Den muslimska eran började med profetens (fvmh) och hans följeslagare Hijrah från Mecka till Medina.

Antagandet av denna händelse som början av den muslimska eran ägde rum under Umar ibn al-Khattabs kalifat, den
andra kalifen.

Den muslimska kalendern är lunar, och dess månader bestäms av månens olika positioner eller faser.

I varje år finns det tolv månader och varje månad är antingen trettio eller tjugonio dagar beroende på månens
position.

Dessa månader är:

 1. Muharram
 2. Safar
 3. Rabi al-Awwal
 4. Rabi ath-Thani
 5. Jumada al-Ula (också känd som Jumada al-Awwal)
 6. Jumada al-Ukhra (också känd som Jumada ath-Thani)
 7. Rajab
 8. Shaban
 9. Ramadan
 10. Shawwal
 11. Dhul-Qidah
 12. Dhul-Hijjah

Varje vecka har en speciell dag att minnas och observeras. Detta är fredag, och dess betydelse härrör från den
gemensamma bönen vid middagstiden som måste iakttas av varje muslim som kan närvara den. Det finns andra viktiga
tillfällen som bör kommas ihåg med en speciell respekt:

 1. Ramadan, fastemånaden, under vilken Koranen uppenbarades.
 2. Allmaktensnatt som kan firas på tröskeln till den tjugotredje eller tjugofemte eller tjugosjunde dagen i
  Ramadan.
 3. Eid al-Fitr (högtiden som bryter fastan i Ramadan) som infaller den första dagen i Shawwal.
 4. Eid al-Adha (offerfest) som faller på den tionde dagen av Dhul-Hijjash.

Referenser

Dr Hammudah Abdalati tog sin examen från al-Azhar University i Egypten. Han fick en MA i islamiska studier från
McGill University och en Ph. D. i sociologi från Princeton University. År 1958 gick han med i Al Azhars avdelningen
för Islamisk Kultur. Han utsågs 1960 till den första heltids föreståndare för Canadian Islamic Center i Edmonton,
Alberta. Från 1967 tills han avled i september 1976 var Dr. Abdalati docent i sociologi vid Utica College of
Syracuse University.