Den globala kampen om ”binas apokalyps” närmar sig

Sorcha Faal – iniciativadebate.org

De chockerande handlingar rörande mötet förra veckan mellan president Putin med USA:s statssekreterare, John Kerry,
avslöjar den ryska ledningens ”extrema indignation” om president Obamas oavbrutet skyddsåtgärder av de globala
biogenetiska jättar, Syngenta och Monsanto, inför den förestående ”binas apokalyps” som enligt Kreml, ”med all
sannolikhet” kan leda till ett världskrig.

Enligt protokollet, som släpptes idag i Kreml av den Ryska Federations Ministeriet för Naturresurser och Miljö
(MNRE), var Putin så upprörd över Obamas vägran att diskutera denna allvarliga fråga, att i tre timmar vägrade han
träffa Kerry, som hade rest till Moskva på ett diplomatiskt uppdrag. Han sedan gav efter för att inte orsaka en ännu
större brytning mellan de två nationerna.

I tvisten centrum mellan Ryssland och USA, enligt MNRE:s rapport, står det ”obestridliga bevis” för att en typ av
neuroaktiva insekticider förknippade med nikotin, och känd under namnet neonikotinoid, håller på att förinta vår
planets bi bestånd och att, om den inte hejdas, kan förstöra vår globala förmåga att odla tillräckligt med mat för
att föda befolkningen.

Situationen har blivit så allvarlig, rapporterar MNRE, att hela Europeiska kommissionen röstade i förra veckan en
försiktighetsåtgärds förbud på två år (med början den 1 december 2013) för bekämpningsmedel som ”dödar bin”, i
likhet med Schweiz, Frankrike, Italien, Ryssland, Slovenien och Ukraina, länder som tidigare hade förbjudit
användning på kontinenten av dessa farliga genetiskt förändrade organismer.

Två av de mest fruktade neonikotinoider har förbjudits nu i Actara och Cruiser, som tillverkas av den schweiziska
frö- och bekämpningsmedels biotech jätte, Syngenta AG, som sysselsätter mer än 26 000 personer i närmare 90 länder
och som är den tredje största säljare inom den globala kommersiella marknaden för jordbruks-utsäde.

Det är viktigt att notera, säger rapporten, att Syngenta tillsammans med andra biotech jättar som Monsanto, Bayer,
Down och DuPont nu kontrollerar nästan 100 % av den globala bekämpningsmedel, genetiskt modifierade växter och frön
marknaden.

Det är också viktigt att notera när det gäller Syngenta, fortsätter rapporten, att den åtalades år 2012 i Tyskland
för att dölja det faktum att GM-majs hade dödat boskap, och att det finns en pågående rättegång med ett krav på
ersättning på 105 miljoner dollar i USA efter att man upptäckte att de hade förorenat vatten som levererades till
nästan 52 miljoner amerikaner i mer än 2000 distrikt med ogräsmedel atrazin som kan orsaka förändringar i djurens
kön.

Hur förvånansvärt hemskt situationen är kan ses, enligt MNRE, i rapporten som i mars presenterade American Bird
Conservancy (ABC), som varnar för faran som hotar världen och där vi kan läsa följande:

”Som en del av en studie om effekterna av den sorts bekämpningsmedel som används mest i världen, neonikotinoider,
har American Bird Conservancy (ABC) uppmanat till ett förbud mot dess användning för behandling av utsäde och för
uppskjutande av alla ansökningar i väntan på en oberoende översyn av effekterna av dessa produkter på fåglar,
mark- eller vattenlevande ryggradslösa djur och andra vilda djur.”

”Det är tydligt att dessa kemikalier har potential att påverka hela livsmedelskedjan. Neonikotinoidernas ihållande
närvaro i miljön, deras benägenhet till utsläpp och läckage till grundvattnet och dess kumulativa och i stort sett
irreversibla verkning på ryggradslösa djur är betydande miljöproblem” säger Cynthia Palmer, författare till
rapporten och ABC:s bekämpningsmedel programdirektör, en av de ledande organisationerna i USA för bevarandet av
fåglar.

ABC gav till den världsberömda miljötoxikolog, Dr Pierre Mineau, ansvaret för undersökningen. Den 100-sidiga
rapporten, ”Landets mest använda insektsmedels inverkan på fåglar”, analyserar 200 studier på neonikotinoider,
däribland industrins forskning som erhålls genom den amerikanska Freedom of Information Act. Rapporten utvärderar de
toxikologiska riskerna för fåglar och vatten, och innehåller omfattande jämförelser med andra tidigare
bekämpningsmedel som har ersatts av neonikotinoider. I utvärderingen dras slutsatsen att neonikotinoiderna är
dödliga för fåglar och de vattensystem som de är beroende av.

”En enda korn av majs täckt av en neonikotinoid kan döda en fågel” sade Palmer. ”Även ett litet vetekorn eller raps
behandlad med den äldsta av neonikotinoiderna, imidakloprid, kan dödligt förgifta en fågel. Endast en tiondel av en
majs frö täckt med neonikotinoid dagligen under inkubationstiden kan påverka fortplantningen”.

Den nya rapporten konstaterar att neonykotinoidernas föroreningsnivå på både yt-och grundvatten i USA och i världen
står utanför den kända tröskeln som dödar ryggradslösa vattendjur.

Efter denna graverande rapport sade MRNE att en stor grupp amerikanska biodlare och miljöaktivister har stämt Obama
regimen för den fortsatta användningen av dessa neonikotinoider: ”Vi kommer att ta EPA (Environmental Protection
Agency) till domstolen för sin underlåtenhet att skydda bin från bekämpningsmedel. Trots våra ansträngningar för att
varna byrån om de problem som neonikotinoiderna innebär, fortsatte EPA att ignorera de tydliga varningssignalerna
från ett jordbrukssystem i svårigheter.”

Hur illa det har blivit det globala jordbruket systemet på grund av dessa växter, bekämpningsmedel och genmodifierade
frön, kan ses enligt rapporten, i EU förslaget från förra veckan, följt av förbudet mot neonikotinoider där man
föreslår att kriminalisera nästan alla frön och plantor som inte är registrerade i EU, följande kan läsas i
förslaget:

”Europa skyndar sig till 1939, -40:s goda dagar, … En ny lag som den Europeiska kommissionen har föreslagit skulle
kunna förbjuda odling, reproduktion eller försäljning av frö som inte har testats, godkänts och accepterats av en ny
europeisk förvaltning kallad ”EU:s byrå för Växter.”

Den nya lagen om EU:s växters odlingsmaterial, har skapats med avsikt att regeringarna ska ta hand om så gott som
alla växter och frön. De trädgårdsmästare som odlar sina egna plantor från oreglerade frö kommer att kunna anses
brottsliga enligt denna lag.

MRNE konstaterar i sin rapport att trots detta EU-åtgärder kan tyckas drakoniska, är dock absolut nödvändigt för att
rensa kontinenten från fortsatt kontaminering av dessa ”vidunder frö” som genetiskt manipulerats.

Det mest oroande av allt, säger MRNE, och det som retade Putin var Obama regimens försök att skydda vinsterna för
bekämpningsmedels producenter över de katastrofala skador miljön utsätts för och som beskrivs av The Guardian i en
artikel den 2 maj med titeln ”USA avvisar EU:s påstående om insekticider som den främsta orsaken till kollapsen av
bisamhällen” där man kan läsa:

”EU har röstat denna vecka till förmån för ett tvåårigt förbud för en typ av bekämpningsmedel, som kallas
neonikotinoider, som har satts i samband med ”bins kollaps.” Den amerikanska regeringen har dock rapporterat att de
har funnit flera skäl till kolonins kollaps.”

Men en mer konkret och ”verklig” anledning till Obamas skydd av de biotekniska jättarna i vår värld, säger MNRE, kan
läsas i en annan rapport som heter ”Hur Barack Obama blev Monsantos man i Washington” där man säger följande:

”Efter hans seger i valet 2008, tillsatte Obama nyckelpositioner med Monsanto folk på federala myndigheter som
utövar oerhörd makt över livsmedelsfrågor, USDA och FDA. I USDA placerade han Roger Beachy, tidigare chef för
Monsanto Danforth Center, som chef för det nationella institutet för livsmedel och jordbruk, FDA, tillsatte han den
nya tsaren för frågor om livsmedelssäkerhet, den ökända Michael Taylor, tidigare vice vd för allmän policy i
Monsanto. Taylor var avgörande för att få ett godkännande av tillväxthormon för nötdjur från Monsanto genteknik.”

Och ännu värre, efter att Ryssland tillfälligt stoppade importen och användningen av modifierad majs från Monsanto,
efter att en studie som tyder på dess förhållande till bröstcancer i september förra året, nyhetstjänsten Russia
Today rapporterade om Obamas svar:

”USA:s Representanthus godkände förra veckan i sista minut införlivandet i jordbruket anslags lag för 2013 en
bestämmelse som skyddar genetiskt modifierade frön från rättstvister om hälsorisker.

Bestämmelsen, som officiellt är känt som Farmer Assurance Provission, har förlöjligats av motståndare för biotech
lobby som ”Monsanto Protection Act”, eftersom det berövar de federala domstolarna befogenhet att omedelbart stoppa
plantering och försäljning av genetiskt modifierade (GMO) utsäde trots konsumenternas oro för sin hälsa.

Arrangemanget fördömd också som ”bioteknik klausul” borde ha gått genom jordbruk eller rättsväsendet utskott för
granskning. Men inget möte har rapporterats eller hållits och frågan var okänd av de flesta demokrater (som innehar
majoriteten i senaten) före godkännande som en del av HR993, lagen om kortfristig finansiering som godkändes för att
förhindra kollapsen av den federala regeringen.”

Den 26 mars undertecknade Obama, Monsanto Protection Act, och säkerställde på detta sätt att det amerikanska folket
inte kan vända sig mot biotechjätten när miljontals av dem blir sjuka, många av vilka kommer att dö så småningom i
vad MRNE rapporten kallar jordbrukens största apokalyps i mänsklighetens historia, medan 90 % av vilda bin redan har
dött i USA och cirka 80 % av de odlade.

Originaltext: Russia warns Obama over bee apocalypse coming soon >>>>>