De amerikanska muslimerna som mobiliserar för rätten till abort

Lionel Lemonier – Saphirnews

Beslutet som fattades fredagen den 24 juni av Högsta domstolen hade effekten av en bomb över hela USA. Med en majoritet av mycket konservativa
domare, av vilka tre utsågs under Donald Trumps mandat, den högsta amerikanska domstolen begravde domen som garanterade amerikanska kvinnors
rätt att göra abort i nästan ett halvt sekel. Detta beslut gör inte aborter olagliga, utan återför USA:s federation till den situation som
gällde före det symboliska beslutet Roe v. Wade från 1973 när varje stat var fri att tillåta eller förbjuda abort.

Stater som styrs av de mest konservativa republikanerna har därför varit snabba med att göra alla aborter olagliga. På några timmar har inte
mindre än sju delstater kriminaliserat abort på sin mark. För Guttmacher Institute, ett aktivistiskt forskningscentrum för tillgång till
preventivmedel och abort i världen, kommer hälften av de amerikanska delstaterna att förbjuda abort på mer eller mindre kort sikt.

Detta beslut orsakade en våg av indignation över hela landet och världen. Spontana demonstrationer har ägt rum i flera delstater, som ibland
gett upphov till våldshandlingar som i Cedar Rapids, Iowa, där en skåpbil körde in i en grupp demonstranter och skadade en kvinna, enligt
lokala medier.

Vad säger muslimska amerikaner?

I Washington samlades tusentals människor lördagen den 25 juni framför högsta domstolen, medan president Joe Biden fördömde ”ett tragiskt
misstag” som ”utsätter kvinnors hälsa och liv på spel” och uppmanade amerikanska kvinnor att försvara rätten att abort under mellanårsvalet
nästa november. ”Idag upphävde Högsta domstolen inte bara nästan 50 år av historiskt prejudikat, den lämnade också det mest personliga beslutet
till politikers och ideologers vilja”, kritiserade hans demokratiska föregångare, Barack Obama, medan hans fru Michèle Obama uppmuntrade alla
dem som inte känner igen sig i detta beslut att engagera sig i organisationer för att försvara abort.

Högsta domstolens beslut kränker inte bara självbestämmandeförespråkare, det verkar inte hålla med om åsikterna hos en majoritet av amerikaner,
inklusive de med religiösa känslor. Institutet för socialpolitik och förståelse (ISPU) avslöjade sålunda i maj förra året resultatet av en
undersökning om muslimers åsikter om rätten till abort, såväl som hos judar, katoliker och andra amerikanska religiösa grupper.

Resultaten kan tyckas överraskande med tanke på den bild som allmänheten kan ha av anhängare av Islam. Faktum är att 56 % av muslimerna anser
att abort borde vara lagligt, 25 % under alla omständigheter och 32 % i de flesta fall. Bland katolikerna delar 55 % denna åsikt, med 17 %
respektive 39 %. Bland judarna försvarar 75 % abort (37 % och 38 %). Slutligen, bland människor utan religiös tillhörighet försvarar 85 %
abortens laglighet (47 % och 38 %).

Aborträtt är inte en ”kvinnofråga”

Omvänt anser majoriteten av protestanterna (54 %) att abort bör vara olagligt i alla fall (20 %) eller för de flesta av dem (35 %). För att
inte tala om evangelisterna, av vilka 80 % försvarar olagligheten, upp till 37 % respektive 43 %. Endast en minoritet av muslimer (16 %),
katoliker (11 %), judar (8 %) och icke-medlemmar (3 %) försvarar det olagliga med abort i alla fall.

Inom amerikanska muslimska samhällen försvarar män nästan lika mycket som kvinnor tanken att abort ska vara lagligt, detta är fallet för 53 %
av männen och 61 % av kvinnorna. Resultat som borde trösta medlemmarna i American-Muslim Bar Association (AMBA), en organisation som samlar
muslimska advokater och juridikstudenter vars syfte är att bekämpa orättvisor i USA. Angående abort försvarar de den islamiska principen
”rahma”, medkänsla på arabiska.

I denna mening lanserades en uppmaning till reproduktiv rättvisa i april. ”Som muslimska amerikaner och medlemmar av en religiös minoritet har
vi en unik position för att fördöma abortförbud och attacker mot konstitutionella rättigheter till religionsfrihet”, säger upproparnas ledare.
Särskilt om denna frihet i sig är skyddad från vissas försök att påtvinga sin religiösa vision till att utesluta alla andra. Konkret kommer det
här visionen från en smal del av den vita, kristna befolkningen, utrustad med en patriarkal synvinkel i total motsägelse med vår.”

Kvinnor, de enda ”experterna” av sina erfarenheter

AMBA påminner också om att ”muslimer inte är en monolitisk grupp” utrustad med en auktoritet ”som återspeglar det påvliga systemet i
katolicismen” och en ”enhetlig” vision om ämnen som rör fortplantning och följaktligen abort. I själva verket, enligt strömningar och juridiska
skolor, går åsikterna isär och splittrar samhällen.

Organisationen menar å sin sida att ”gravida muslimska kvinnor, liksom andra kvinnor, är de enda experterna på sina egna liv och erfarenheter.
En abort är ett komplicerat och nyanserat beslut, som har konsekvenser på många plan. Detta beslut tillhör dem i samband med deras individuella
samvete. Om de väljer abort kan detta beslut fattas gemensamt med andra människor, inklusive deras andliga vägledare.”

”Genom att främja ett visst religiöst perspektiv och förvägra gravida kvinnor rätten att styra sina liv i enlighet med sina unika erfarenheter,
religiösa traditioner och övertygelser, anser vi att stater som inför abortförbud utgör ett hot mot religionsfriheten och bryter mot den
amerikanska konstitutionen och de berörda staternas grundlagar som stadgar samma princip. ”