Dagens fostrings modell förhindrar en hälsosam utveckling av barnens hjärna

Yaiza Martínez – Tendencias 21

Det moderna livets sociala praxis och kulturella övertygelser förhindrar en sund utveckling av barnens känslor och hjärnor, detta är slutsatsen av ett antal forskningsrapporter som nyligen presenterades vid ett symposium som hölls vid University of Notre Dame i USA.

Enligt en av forskarna i detta symposium, Darcia Narvaez, psykolog som specialiserat sig på barns moraliska utveckling och effekten av tidiga erfarenheter för hjärnans utveckling, har dessa metoder och övertygelser blivit vardagsmat i våra samhällen.

Narvaez hänvisar till barnens utfodring med modersmjölksersättning, det faktum att man isolerar barn i sina egna rum eller tron om att en förhastad reaktion på deras rop kan ledda till att de blir bortskämda, rapporterade University of Notre Dame i ett uttalande.

Däremot andra uppfostran metoder, vanliga i jägar- och samlarsamhällen, resulterar i mer känslomässigt friska vuxna, vilket har lett många experter att ompröva en del av de modeller som används i barnens uppfostran som för närvarande är väl utbredd.

 

Kreativitet och kroppen som lösning

Enligt Narvaez, ”att amma barn, vara lyhörd för deras gråt, att röra dem nästan konstant och det faktum att det finns många vuxna runt omkring barnet som tar hand om denne, är en del av föräldraskapets gamla praxis som har visat en positiv inverkan på hjärnans utveckling, som inte bara bildar personligheten men också hjälper till att förstärka deras fysiska hälsa och moraliska utveckling.”

Studier har visat att tillfredsställa barnens behov (till exempel inte låta dem gråta tills de börjar skrika) påverkar medvetandets utveckling, att positiv fysisk kontakt påverkar barnens reaktivitet mot stress och främjar självkontroll och empati, att fri lek i naturen påverkar sociala färdigheter och aggression, och att ha en rad personer som tar hand om honom (bortsett från mamman) påverkar IQ och motståndskrafts nivåer samt empati för barn.

Men experten varnar för att, åtminstone i USA, går dessa metoder förlorat. Idag tillbringar barn mycket mer tid än tidigare i barnvagnar och parker, bara 15 % av mödrar ammar sina barn upp till 12 månader och släkten har försvunnit. Dessutom har den fria leken tillåtna av föräldrarna minskat dramatiskt sedan 1970.

Oavsett om på grund av detta skäl eller av andra, ser vi en epidemi av ångest och depression hos barn i alla åldrar, även de yngsta barn. Andelen av aggressivt beteende bland barn ökar medan empatin som grunden för medkännande och moraliskt beteende minskar bland studenter, allt detta visas i flera studier.

Men enligt Narvaez, kan andra släktingar eller lärare gynna barnen, om de känner sig trygga i deras närvaro. Dessutom tidiga problem kan lösas senare. ”Den högra sidan av hjärnan, som reglerar mycket av vår självreglering, kreativitet och empati, kan öka sin aktivitet när som helst i livet. Denna del av hjärnan växer med fysiska upplevelser som tävlingar, dans eller självständigt konstnärligt skapande. Därför, när som helst, kan en förälder utföra en kreativ aktivitet med sitt barn och stärka dennes hjärnas utveckling” säger hon.

 

Fördelar med uråldrig uppfostran

I en annan artikel, publicerad i 2010 i Tendencias21 om Darcia Narvaez arbete, förklarade forskaren vikten av traditioner och övertygelser tillämpning i barnens uppfostran eftersom: ”rötterna till moralisk agerande byggs i början i livet, i barndomen, och de är beroende av familjens affektiva kvalitet och det stöd barnen får från samhället.”

Våra förfäders uppfostrans vanor (tiden under vilket 99 % av vår historia har utvecklats) verkar fortfarande påverka den rätta moraliska utvecklingen hos barn.

En av dessa vanor, som nämnts tidigare, var att snabbt reagera på barnens klagomål och rop, det är positiv eftersom barnet inte blir upprörd och därför når inte barnets hjärna de giftiga kemikalier som framställs av kroppen själv i stress situationer: ”Värmen, lyhörd omsorg av barn, gör att deras hjärnor håller sig lugna under de år då deras personlighet formas” säger forskaren.

Amning, å andra sidan, är mycket positiv för de små eftersom barnets immunförsvar inte är fullt utvecklade förrän sex års ålder, och bröstmjölk utgör grunden för dess utveckling. När det gäller att låta dem leka fritt med lekkamrater i olika åldrar, har studier visat att barn som inte spelar tillräckligt under barndomen är mer benägna att ha problem koncentration och hyperaktivitet (ADHD) och andra psykisk relaterade problem.

Slutligen även naturlig födelse är inflytelserik, eftersom de stimulerar hos mödrarna produktionen av de hormoner som behövs för att ta hand om det nyfödda barnet och skapa med denne den mest lämplig länk.

 

Den kontroversiella frågan om sömn

När det gäller barnens gråt under de sovande timmar, verkar det som specialisterna inte kan komma överens. Åtminstone att döma av den senaste forskningen utförd av experter från Temple University med 1200 barn i åldern 6, 15, 24 och 36 månader.

Resultaten från denna studie indikerar å ena sidan, att det finns genetiska eller konstituerande faktorer relaterade med det faktum att vissa barn vaknar vid midnatt (även om från 6 månaders ålder är det normalt att de sover hela natten), rapporterade Temple University i ett uttalande.

Dessutom tyder de också att det är viktigt att barn lär sig att sova och somna själv, och på så sätt få en regelbunden sömn. För att uppnå detta, säger forskare, borde man ”lägga barnen till sängs alltid vid samma tid, låta dem somna själv, och motstå frestelsen att omedelbart svara på deras rop vid deras uppvaknande.”