Coronavirus – Ramadan start bör firas ”utan att samlas”

Islamiskt Forum

Vad händer om samlingsförbud sträcker sig längre än den 23 april, när Ramadan månad kommer att börja? Det är en
möjlighet med tanke på den rådande situation och hälsomyndigheternas prognos för utvecklingen att smittorisken.
Detta är en situation som de svenska muslimerna borde börja att förbereda sig för.

Samlingsförbud som har beslutats de senaste dagarna och utökats gradvis för att stoppa spridningen av
coronaviruset, förväntas pågå i flera veckor. Det kommer att störa kristna och judiska religiösa helgdagar
såväl som troligen starten på Ramadan 1441/2020 under april månad.

Så länge samlingsförbud för över 50 personer fortsätter, måste alla framtida religiösa firandet äga rum utan
församling. Detta kommer att vara fallet för de kristnas påsk som firas mellan den 6 och 13 april, judarnas
påsk mellan den 9 och 16 april, och troligen för Ramadan vars början är mer stor sannolikhet den 23 april.

Detta är en unik situation som kräver att man har en samlad diskussion bland alla stora riksorganisationer för
att få till en gemensam plan som alla svenska muslimer kan följa.

Under denna välsignade period för muslimer är moskéerna faktiskt fyllda till gränser på kvällarna efter att
fastan har brutits, och närmare bestämt under Tarawih bönerna.

Ingenting är säkert ännu om de åtgärder som vidtagits omprövas enligt situationens utveckling av myndigheterna.
Därför är det ännu viktigare idag att agera som det gemenskap vi säger vi är och tillsammans bygga upp en plan
som kan göra det möjligt för oss alla att både fira och genomföra Ramadan med strikt respekt på de
hälsoåtgärder som myndigheterna har utlyst.

Ansvaret för att hitta ett sätt att fira Ramadan och ge riktlinjer ligger hos de stora muslimska
riksorganisationerna och hos samtliga troende att bygga upp den känsla Ramadan skapar hos var och en av oss och
våra familjer.