Coronavirus – Med samlingsförbud hur kan vi hantera fredagsbönerna?

Hanan Ben Rhouma – Saphirnews

Förbjudet mot stora samlingar som regeringen har fastställd för att stoppa spridningen av coronaviruset
försvårar vanorna hos alla och det gäller även fredagsböner då det krävs att muslimerna besöker moskéerna. Kan
denna ritual genomföras på ett eller annat sätt hemma med tillkomsten av sociala nätverk? Vad kan de troende
göra för att ersätta denna ritual? Det finns tydliga svar på dessa frågor.

Med inrättandet av utegångsförbud i de flesta europeiska länder har moskéerna stängt sina dörrar och
tillhandahåller inte längre dagliga böner och fredagsböner. En stor majoritet av dem har valt att stänga men
inte alla moskéer, eftersom platser för tillbedjan har tillstånd att förbli öppna under förutsättning att de
inte samlar mer än den antal personer man har bestämt som max och att de säkerställer en strikt efterlevnad av
hälsoregler som social distans.

Mot bakgrund av dessa anvisningar och svårigheterna med att upprätthålla dem valde moskétjänstemän snabbt att
stänga, särskilt för fredagsböner. I islam kan denna ritual, som är obligatorisk för män, endast utföras i
grupp i moskén efter att ha lyssnat på en predika (khotba) från imamen.

När en person inte kan göra det, ersätts denna bön traditionellt av den första eftermiddagsbönen (dhur), som
inte består av två utan fyra bönenheter (raka). Dagens situation med utegångsförbud och/eller samlingsförbud
kräver, och om det är omöjligt att utföra fredagsbönen, att dhur bön ska hållas hemma.

Vilka alternativ finns till fredagsbön?

Om reglerna verkar tydliga har en fråga dykt upp under de senaste dagarna bland de troende: kan man utföra den
traditionella fredagsbönen efter att man har lyssnat på en imams predikan på något sociala nätverk? Även om det
är få som frågar, enligt våra undersökningar, är ett tydligt svar alltid välkommet. Svaret är nej from de
flesta muslimska råd i Europa där bland annat det franska rådet för muslimsk tro (CFCM) har indikerat att
sådana initiativ ska tas ”med stor reserv”.

”Enligt den stora majoriteten av muslimska teologer är denna typ av anordningar inte baserat på någon grund”,
påminde rådets representant, som redan i början av mars antydde att ”eftersom situationen kräver det, kommer de
berörda troende att ersätta fredagsbönen med en individuell dhur bön”, vid en eventuell inställning av
fredagsbönen. ”Dessutom har inget av de länder i den muslimska världen som är lika oroliga som Frankrike (av
Covid-19-pandemin) valt denna substitutionsanordning.”

Detta stöds av Frankrikes Muslimer (MF) som genom Larabi Becheri, dekan för European Institute of Human
Sciences (IESH) i Château-Chinon, sa att fredagsbön är ”en fysisk samling, med en unik gruppinriktning” som
”måste stanna i moskén”.

”Man borde veta att ursprungligen skulle fredagsbönen (jumua) bara hållas i en moské per stad. Med tanke på
svårigheterna tolereras det att varje moské gör sin fredagsbön, men detta är redan en godkänd förenkling och
det är inte tillrådligt att gå längre. Man vill inte riskera att främja andra ändringar” sade han.

Hans råd till de troende på moskéerna under denna period av utegångsförbud och/eller samlingsförbud är att: man
”kan följa en predikan, som kommer att vara som en påminnelse och inte som en khotba, för att upprätthålla det
vanliga fredagsaktivitet. Men bönen som följer kommer att vara dhur bön och inte jumua, fredagsbön.

Fortsätt att stödja de troende i deras andliga liv

Rådet uppmanade imamerna att ”med tanke på frånvaron av en kollektiv bön på fredag, idag och troligen under
flera veckor framöver, samt dagliga böner i våra moskéer, att fördubbla sina ansträngningar att följa de
troende i deras andliga liv och besvara deras frågor i dessa svåra tider” med” särskild uppmärksamhet (som)
måste reserveras för familjer som drabbas av förlusten av en nära och kära”.

Rådet rekommenderar religiösa ledare att regelbunden producera ljud- eller videoinspelningar för distribution
på sociala nätverk för att hjälpa de troende ”att övervinna de begränsningar som utegångsförbud och/eller
samlingsförbud innebär men som är nödvändig för att skydda alla”.