Bröstcancer, en sjukdom som inte känner gränser

Redaktion – Källa: Saphirnews

Under hela oktober månad kommer aktiviteterna för att öka medvetenhet om bröstcancer att fördubblas som en del av
”Rosa oktober” kampanj. Särskild vikt läggs vid mammografierna, avgörande för en snabb behandling av sjukdomen.
Muslimerna, liksom alla kvinnor, påverkas av bröstcancer. Men mer än religionen, är kulturmiljön som är avgörande i
synen på sjukdomen.

En av åtta kvinnor kommer att påverkas av denna sjukdom under sin livstid. Bröstcancer är den vanligaste och mest
dödliga sjukdom bland kvinnor.

Enligt siffror från Internationella byrån för cancerforskning (IARC), som är en del av Världshälsoorganisationen
(WHO), fortsätter antalet dödsfall i bröstcancer i världen att öka (11,9 % av upptäckta fall av cancer), särskilt i
utvecklingsländer. Under 2012 var bröstcancer ödesdigert för 522 tusen kvinnor, en ökning med 14 % jämfört med 2008.

En tidig diagnos gör det inte bara möjligt att övervinna det. ”En tidigt upptäckt av bröstcancer gör inte bara det
möjligt att bota nio fall av tio, men också att behandlas med mindre aggressiva behandlingar, mindre lemlästning
eller färre biverkningar” säger Agnes Buzyn, ordförande i den franska National Cancer Institute (NCI).

I många länder kallas kvinnorna till fria kliniska undersökningar med jämna mellan rum. Det har gjort möjligt att
upptäcka nya fall och starta en tidig behandling vilket ha räddat tusentals liv.

Bröstcancer drabbar framför allt medelålders och äldre kvinnor. Medianåldern för insjuknande är 64 år. Färre än fem
procent är under 40 år. Därför görs det inte regelbundna tester för yngre kvinnor, utom i fall där familjens historia
visar en viss genetisk predisposition.

Totalt ställs omkring drygt 57 000 cancerdiagnoser varje år i Sverige. Av dessa är över 8000 bröstcancerdiagnoser.
Cirka 30 procent av all cancer hos kvinnor är bröstcancer, som därmed är kvinnans vanligaste cancersjukdom. Cirka 20
kvinnor insjuknar varje dag.

Män kan också få bröstcancer även om det är ovanligt. Cirka 40-tal män i Sverige får varje år denna diagnos.
Behandling och prognos är desamma som vid bröstcancer hos kvinnor. (1)

Muslimer och bröstcancer

Inställningen gentemot cancer har förändrats en hel del i allmänhet, men cancern är ändå ett slags tabu. Omedvetet
associeras denna sjukdom med döden, medan det i många fall kan botas. I fallet med bröstcancer är också kvinnligheten
som påverkas på grund av de fysiska effekterna som behandlingen av sjukdomen orsakar, förlust av hår, mastektomi, det
vill säga, att avlägsna kirurgiskt hel eller delvis en eller båda brösten. Devalveringen av självbilden är nästan
systematiskt.

Alla som diagnostiseras bröstcancer reagerar på mer eller mindre samma sätt, en chockartad upplevelse. Med få
undantag, ”alla reagerar på samma sätt” oavsett kvinnans bekännelse, berättar Hanane Shafiq, en allmänläkare i
Seine-Saint-Denis i Frankrike, som var inblandad i förebyggande kampanjer där man berättade om patienterna som hade
fått veta att de hade bröstcancer.

Förebyggande kampanjer har lyckats med sina föresatser i ämnet, idag är muslimska kvinnor, särskilt de som är över
50, är i allmänhet väl informerade. Liksom många kvinnor, lärde de sig självrannsakan, och vid ”det minsta
illavarslande tecken, kommer de på besök” säger en läkare. De är ”mycket allvarliga” i sitt engagemang i
undersökningen, försäkrar doktorn, långt mer än för andra kroniska sjukdomar som diabetes till exempel. Om de
diagnostiseras bröstcancer, vänder sig muslimska kvinnor till det vanliga vårdsystemet som de andra. ”Muslimer är
inte fatalister” säger Hanan Shafik.

Bröstcancer i muslimska länder

I länder med muslimsk kultur är förhållandet till sjukdomen emellertid mycket olika. I Mellanöstern i synnerhet finns
det en kultur av skam och tystnad kring sjukdomen, som fortfarande är ett stort tabu. Kvinnor är särskilt rädd för de
eventuella konsekvenserna av en mastektomi, framförallt att bli lämnad av sina män. Många patienter är isolerade,
lider i tystnad, vissa inte ens informera sina familjer, trots det faktum att omgivnings stöd är av största vikt. På
landsbygden, framför allt, är kvinnor rädda för att bli utfrysta på grund av sin sjukdom.

Fall av bröstcancer är mindre än i väst (2012 rapporterades 99 000 fall av cancer i Mellanöstern, mot 367 000 i EU
och 1 677 000 i USA), men dödligheten är högre.

Denna paradox förklaras av avsaknaden av en kultur som uppmuntrar regelbunden cancerundersökning inom regionen, och
därmed tidig upptäckt av sjukdomen, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). I Saudiarabien, till exempel,
diagnostiseras 50-60 % av cancer i ett sent skede. I Jordanien är andelen 70 %. Mer specifik för regionen är att
cancer drabbar yngre patienter än i västvärlden.

Flera kampanjer, särskilt under bröstcancer medvetenhetsmånad (”Rosa oktober” är en variant) som bidrar till att
förändra synen på sjukdomen. Kvinnor börjar också sakta men säkert att bryta tystnaden i frågan. Bland annat genom
banbrytande kvinnor som har drabbats av bröstcancer och hade modet att tala offentligt. ”Vi har sett stora
förbättringar under det senaste decenniet, men vi har fortfarande en lång väg att gå” säger Dr Nagi El Sahir, en
libanesisk onkolog.

Rosa Hijab Dag (Pink Hijab Day), muslimer mobiliseras

Pink Hijab Day (Rosa Hijab Dag) startades 2004 av Hend El Buri, en amerikansk high school student och syftar till att
bryta stereotyper som påverkar muslimska kvinnor, för att öka medvetenheten och samla in pengar till
bröstcancerforskning.

Initiativet har exporterats över hela världen, och allt fler muslimer deltar med lokala initiativ. Datumen varierar
ofta beroende på organisation, men dessa aktiviteter alltid hålls i slutet av oktober som en del av bröstcancer
medvetenhetsmånad.

Anteckningar:

Omarbetning av Christelle Gence artikel i Saphirnews

1. För mer information om bröstcancer, läs Cancerfondes websida