Bönens skönhet i islam

Jinan Bastaki

 

För att gå djupare in i vårt andliga tillstånd under bönerna (salah) krävs det att vårt hjärta är närvarande och att vi är uppmärksamma på de ord som sägs under bönerna.

Vår bön kommer att kännas kortare, men när vi tittar på hur mycket tid vi faktiskt spenderade kommer vi att tänka, ”Har jag verkligen spenderat 10 minuter?” Eller till och med 15 och 20 minuter.

En person som började tillämpa detta sa att han önskade att bönen aldrig skulle sluta.

Det är en känsla som Ibn Al-Qayyim beskriver som ”vad konkurrenterna tävlar om … det är näring för själen och glädjen för ögonen” och han sade också: ”Om denna känsla lämnar hjärtat är det som om det är en kropp utan själ.”

 

Allahs kärlek

Vissa människors förhållande till Allah är begränsat till att följa order och undvika det som är förbjudet, så att man inte hamnar i helvetet. Naturligtvis måste vi följa order och undvika det förbjudna, men det måste göras av mer än rädsla och hopp. det bör också göras av kärlek till Allah. Allah säger i Koranen: … skall Gud [i deras ställe] sätta människor som Han älskar och som älskar Honom… (5:54)

Vi finner ofta att när en älskare möter den älskade, blir hjärtan berörda och det finns värme i det mötet. Men när vi möter Allah finns det inte ens ett uns av samma känsla. Allah säger i Koranen: Ändå finns det människor som sätter upp medgudar vid Guds sida och ägnar dem en sådan kärlek som [bör] ägnas Gud. Men de troendes kärlek till Gud är starkare. (2:165)

Och de som tror är starkare i sin kärlek till Allah. Det borde vara en känsla av längtan och när vi lyfter våra händer för att starta bönen, bör värme och kärlek fylla våra hjärtan för att vi nu träffar Allah. En dua från profeten (frid vare över honom) säger: ”O Allah, jag ber dig om längtan att träffa dig.” (An-Nisai, Al-Hakim)

Ibn Al-Qayyim säger i sin bok Tareeq Al-Hijratain att Allah älskar sina budbärare och sina troende tjänare, och de älskar Honom och ingenting är mer älskat för dem än Han. Ens föräldrars kärlek har en viss typ av sötma, liksom ens barns kärlek, men Allahs kärlek övergår långt från något av det. Profeten sade: ”Den som kombinerar dessa tre egenskaper kommer att uppleva trons söthet: 1) att Gud och hans budbärare är dyrare för honom än någonting annat, 2) att hans kärlek till andra är rent av för Guds skull och 3) att han hatar att återfalla till misstro så mycket som han hatar att kastas i elden.” (Bukhari)

Således var det första han nämnde: ”… att Gud och hans budbärare är mer älskade av honom än någonting annat …”

Ibn Al-Qayyim säger: ”Eftersom … Ingenting är som Han” (42:11) finns det ingenting som att uppleva kärlek för Honom.”

Om du känner denna kärlek till Honom, kommer känslan att vara så stark, så söt att du kommer att önska att bönen aldrig tar slut.

Vill du verkligen känna den här kärleken? Fråga dig då: ”Varför ska du eller älska Allah?”

Det viktigt att förstå att man älskar människor för en av tre skäl (eller alla i varierande grad): För deras skönhet, på grund av deras upphöjda karaktär eller/och för att de har gjort något bra för dig. Och vet att Allah kombinerar alla dessa tre i största möjliga utsträckning.

 

Allomfattande skönhet

Vi har alla berörs av skönhet. Det är nästan fitrah (naturlig disposition) att älska det som är vackert. Ali ibn Abi Talib sade om profeten att det var ”som om solen skiner från hans ansikte.” Khabir sa: ”Allahs budbärare var snyggare, vackrare och strålande än fullmånen” (Tirmidhi)

Allah gjorde så att alla sina profeter hade en viss skönhet så att folk skulle ha en naturlig dragning till dem.

Och skönhet är mer än vad som finns på ansiktet, eftersom skönhet finns i hela skapelsen och på något sätt har förmågan att ta andan från oss och ge oss fred samtidigt. Ljuset från en nymåne på en lugn natt, ett vattenfalls intensitet när vattendropparna flyger upp i luften, solnedgången vid havet … vissa scener av naturlig orörd skönhet rör något i oss. Om Allah är den som gjorde det vackert, vad är då Allahs skönhet?

Ibn Al-Qayyim sa: ”Och det räcker att inse Allahs Skönhet när vi vet att varje inre och yttre skönhet i detta liv och det andra skapas av Honom, så vad är deras Skapares skönhet?”

Denna naturliga inställning att älska det som är vackert finns där för att Allah är vacker. En av hans namn är Al-Jameel (den vackraste). Ibn Al-Qayyim säger att Allahs skönhet är något som en person inte kan föreställa sig och bara Han vet det. Det finns inget av det i skapelsen utom för några glimtar.

Ibn Al-Qayyim säger om hela skapelsen var den vackraste som finns (så låt oss föreställa oss, varje människa lika vacker som Yusuf och hela världen var som Paradiset) och alla dem samlade från tidens början till domens dag skulle de inte ens vara en stråle i jämförelse med solen jämfört med Allah. Allahs skönhet är så intensiv att vi inte ens kommer att kunna ta det i det här livet. I Koranen beskriver Allah Moses begäran: Och när Moses kom till det möte Vi hade utsatt och hans Herre talade till honom, sade han: ”Herre, visa Dig för mig, så att jag får se Dig!” [Gud] sade: ”Du kan inte se Mig; men se på berget – om det står kvar stadigt där det står, skall du få se Mig.” Och då hans Herre visade Sig för berget krossades det till en grushög och Moses föll medvetslös till marken. (7:143)

Även berget kunde inte bära Allahs skönhet och föll sönder, och när Musa såg detta (han såg inte ens Allah), föll han medvetslös. Det är därför på domedagen kommer Allahs ljus att lysa på allt. Vi pratar om hisnande skönhet, men vi har ännu inte uppleva Allahs skönhet. Medan saker i den här världen kan vara vackra eller majestätiska eller om de kombinerar båda är de ändliga, sanna majestät och skönhet tillhör Allah: men din Herre förblir i evighet i Sitt majestät och Sin härlighet. (55:27)

Glöm inte följande, Profeten sade: ”Allah vänder sitt ansikte mot den tjänares ansikte som ber, så länge han inte vänder sig bort” (Tirmidhi).

Kom ihåg detta i din bön och be Allah att låta dig ha glädjen att se Honom i paradiset.