Boken om den goda karaktären

Imam Malik – Muwatta

Muwatta 47,1 Den goda karaktären.

1. Yahya berättade för mig från Malik att Muadh Ibn Jabal sa: ”Den sista råd jag fick av Allahs budbärare, må Allah välsigna honom
och bevilja honom fred, när jag var med foten i stigbygeln, var, ’Gör så att din karaktär är bra gentemot folket, Muadh ibn Jabal!’”

2. Yahya berättade för mig från Malik, från Ibn Shihab, från Urwa ibn az-Zubayr att Aisha, Profetens hustru, må Allah välsigna
honom och bevilja honom fred, sade: ”Det fanns inte något tillfälle när Allahs budbärare, må Allah välsigna honom och bevilja honom
fred, var tvungen att välja mellan två saker och han valde inte den enklaste av dem, under förutsättning att det inte var en felaktig
handling. Om det var en felaktig handling, han var den som befann sig längre bort från det av alla människor. Allahs sändebud, må
Allah välsigna honom och ge honom frid, hämnades inte själv om man inte kränkte Allahs gränser. Då hämnades han för Allah.”

3. Yahya berättade för mig från Malik, från Ibn Shihab, från Ibn Ali Hussein Ibn Ali Ibn Abu Talib att Allahs budbärare, må Allah
välsigna honom och bevilja honom fred, sade: ”En del av det bästa med en mans Islam är att denne lämna det som inte angår
honom.”

4. Yahya berättade för mig från Malik att han hade hört att Aisha, Profetens hustru, må Allah välsigna honom och bevilja honom fred,
sade: ”En man bad om tillåtelse att komma och hälsa på Allahs budbärare, må Allah välsignelser och fred. Jag var i huset med
honom, och Allahs budbärare, må Allah välsigna honom och bevilja honom fred, sade: ”Denna är en ond medlem av sin stam.”
Sedan gav Allahs budbärare, må Allah välsigna honom och bevilja honom fred, sin tillåtelse.” Aisha fortsatte: ”Strax efter hörde jag
Allahs budbärare, må Allah välsigna honom och ge honom frid, skratta med honom och när mannen gick sa jag. ”Guds budbärare,
du sade det du sade om honom, och en stund senare skrattade du med honom.” Allahs budbärare, må Allah välsigna honom och
bevilja honom fred, sade, ”Bland de värsta människor finns den med vilken folk är försiktiga på grund av deras ondska.”

5. Yahya berättade för mig från Malik, från hans farbror, Abu Suhayl ibn Malik, från sin fart Kab al-Ahbar som sa: ”Om du vill veta
vad en slav förtjänar inför sin Herre, lyssna på berömmet efter honom.”

6. Yahya berättade för mig från Malik att Yahya ibn Said sade: ”Jag hörde att, genom sin goda karaktär, kan man uppnå samma
grad som den som står kvar i bön på natten och den som är törstig fastande under dagens värme.”

7. Yahya berättade för mig från Malik att Yahya ibn Said sade att han hörde Said ibn al Musayyab säga: ”Vill ni att jag ska berätta
vad som är bättre än att be mycket och göra mycket sadaqa?” De svarade: ”Ja.” Han sade: ”Att lösa oenigheten och var försiktig
med hatet, det tar ifrån (er din).”

8. Yahya berättade för mig från Malik att han hade hört Allahs budbärare, må Allah välsigna honom och bevilja honom fred, säga:
”Jag skickades för att fullända den goda karaktären.”