Björnens Bibeln och Europas arv

Ahmad Gamboa – Webislam

 

Den franska poeten Paul Valéry sade: ”Europa är Aten, Rom och Jerusalem. Visst, är de dess grund och rötter, eftersom Europa är byggt på den grekiska visdomen, det romerska riket och kristendomen. Från Aten kom den politisk organisation och demokratin, från Rom rättsväsende och från Jerusalem, kristendomen, Europas själ.”(1) Som vi kan se, den officiella kulturen strävar efter att ignorera eller radera den påverkan islam hade på det moderna Europa på alla nivåer.

I denna artikel kommer jag att tala om kristendomen som, enligt den officiella kultur, bildar det verkliga europeiska kulturarvet till vilket man lägger till termen ”judiska” dvs. den judisk-kristna kulturen. I den så kallade kristna Europa föddes en religiös rörelse som syftade till att tvinga fram en omfattande reform av kyrkan i Rom, känd lutheran eller protestantiska kyrkan. Från denna rörelse uppstod olika skolor eller protestantiska kyrkor som den evangeliska i den spansktalande världen, Sjunde dagens adventister eller Jesu Kristi Kyrka av de Sista Dagarnas Helgon, alla de har en gemensam faktor, Björnens Bibeln (2), den första Bibeln som översattes direkt från originaltexter på hebreiska och grekiska av Casiodoro de Reina och reviderad av Cipriano de Valera.

Det är fullständig logisk och förnuftig att fråga sig vilka var Casiodoro de Reina och Cipriano de Valera och vad deras skola och deras historiska och sociala miljö var? Deras tid var den så kallade guldåldern, som inte kan förstås utan närvaron av de ”konverterade”, en social grupp bestående av muslimer och judar som tvingades att konvertera till katolicismen. Tvångsomvändelse är kopplad till övertagandet av Granada av kristna trupper år 1492, al-Andalus sista bastion. För att ta staden i besittning, fick de katolska monarkerna skriva tre dokument som innehåller villkoren för Granadas kapitulation, där man garanterade muslimernas fria utövande av religion, juridik, språk och seder.

Så länge denna kapitulations överenskommelse var i kraft hade den katolska kyrkan och inkvisitionen ingen jurisdiktion över muslimerna. Vissa delar av den katolska kyrkan, under ledning av Tomas de Torquemada, Spaniens Grand Inkvisitor, såg inte med blida ögon på detta och bestämde sig för att tvinga en storskalig omvandling av judarna först och sedan muslimerna. Det första steget i denna strategi lanserades efter att de katolska monarker undertecknade ”Alhambras förordning eller Granadas edikt” med vilket påbjöds tvångskonverteringen av alla judar, annars skulle de utvisas från de katolska monarkernas territorium. Efter att man genomförde den påtvingade konverteringen av judar, pressade den katolska kyrkan de katolska monarkerna att ogiltigförklara Granadas kapitulation och därmed tvingar konverteringen av muslimer.

Den massiva och påtvingade konverteringen av muslimer och judar gjorde det möjligt för kyrkan att utöva kontroll över deras liv och övertygelser, men konvertiterna fick behålla sitt yrke och verksamheter, för utan dem var omöjligt för staten och ekonomi att fungera. De som konverterade kunde också komma in på universitet, kloster och religiösa order, även om samexistensen mellan de gamla och nya kristna var inte lätt eftersom de gamla kristna, medlemmar eller anhängare av adeln och ridderskapet, var bara intresserad av kriget och att hävda sin ”blods renhet” genom att vägra att utöva handel som ansågs vara av låg status. Denna vägran att arbeta gjorde dem beroende av de nya kristna (konvertiterna) för att få att fungera sina dagliga liv.

Eftersom de som konverterat var utrustade med en högre utbildning, tog de över de högsta positionerna inom de kyrkliga och akademiska strukturer, en situation som utlöste svartsjuka och avund bland de gamla kristna. Sevillas inkvisitor, Fray Alonso de Ojeda, kritiserade i en predikan på ”insisterande och välmående av mycket stor rikedom och stolthet hos många kunniga och lärda och konverterade biskopar och munkar och abbotar samt revisorer och sekreterare och andra konverterade element.”(3)

För att bekämpa de konverterades onda inflytande ingrep Inkvisitionen för att utföra en ”blod rening” inom staten, kyrkan och religiösa och militära order, särskilt de med mer närvaro av konvertiter, som St Jerome orden. Alonso de Oropesa, St Jeromes orden skrev Lumen ad revelationem gentium, i vilken han försvarade kyrkans enhet och icke-skillnaden mellan de gamla och nya kristna ”omständigheter med vilken försvarare av de som konverterat var fortfarande upptagna med det specifika problemet med att etablera konvertiternas rättighet att komma in i kyrkan på lika villkor som de gamla kristna.”(4)

I Sevilla, som inhyste högkvarteren för inkvisitionens domstol, fanns en luthersk gemenskap vars huvudfokus låg på San Isidoro del Campo seminariet som tillhörde St Jerome orden. I detta seminarium, som ligger i byn Santiponce, diskuterades texter av Erasmus av Rotterdam, Martin Luther och andra djupa tänkare som krävde en reform av den katolska kyrkan, idéer som delades av många inom adeln, kyrkans medlemmar och många andra människor i Sevilla. Denna stad hade monopolen av handel med Amerika, en position som den kunde upprätthålla tack vare hantverkare, handlare, olika yrkesmän som till största delen var konvertiter.

Med frakten till Amerika och resten av Europa kom förutom varor, många texter från reformatoriska teologer, texter som läckte till många stadsbor i olika social status. Dess läsning stöddes av reformatorernas predika tills det upptäcktes av inkvisitionen, som ledde till att många arresterades, åtalades, dömdes till brasan eller degraderades. Några lyckades fly och hitta skydd i länderna i Centraleuropa, där den lutherska reformismen var stark.

Bland de flyktingarna fanns Casiodoro de Reina som skrev Bibeln som Björnens Bibeln och Cipriano de Valera som reviderade det och kallade den Kannans Bibeln. Av Casiodoro de Reina vet vi att han var morisk från Granada, enligt ett dokument från Simancas arkiv var Cipriano de Valera från Montemolín, ett av de sista islamisk fästen i Extremadura som erövrades av kristna soldater. Det måste sägas att Casiodoros arbete föregicks av en översättning av de hebreiska skrifterna (Gamla Testamentet) och Nya testamentet, som en gång översatte de sefardiska judarna från hebreiska till kastilianska.

Lutheranernas teologiska kontroverser var inte begränsad till den lutherska gemenskapen, eftersom det var en idé som var gemensam för de nya kristna, så hånfullt kallades ”marranos” judarna och ”morer” muslimerna. Till exempel deltog morerna i teologiska kontroverser och ”använde de Valeras arbete framförallt i deras attacker mot påvedömet, som de kritiserar i huvudsak tre saker: att ha korrumperat Skriften, att vara källan till tron, dvs. att använda till sin egen förmån dogmens olika artiklar, och att skapa med bitar av olika ursprung dyrkans olika och i synnerhet mässan.” (5)

När morerna drevs ut permanent från Spanien 1609, förde dessa med sig reformistiska idéer och övertygelser, som visas av manuskript nr 9067 som finns i Spaniens National Bibliotek om morisk litteratur i exil, skriven i Tunisien av Juan Alonso Aragones.

”Innehållet i manuskriptet 9067 visar de viktigaste delarna av morisk litteratur i exil: Koranen, islamiska läran, teologi och profetens dyrka, däribland berättelser om bibliska karaktärer i den islamiska traditionen, kulturella förpliktelser, fromma berättelser, reflektioner som syftar till kontemplationen av Guds verk, anti-kristen polemik argument, polemiska poetiska kompositioner och populära föreställningar som magiska kurer för att bota vissa sjukdomar och obehag.

När det gäller den anti-kristna polemik, fokuserar arbetet i tvisten med de stora kristna dogmerna (treenigheten, Jesus dubbla karaktär, hans död och uppståndelse, de kristnas förfalskning av skriften, läran, kyrkan och påvarnas falskhet).

Även om konturerna av kontroversen i detta manuskript kommer från den islamiska traditionen, det finns vissa egenskaper som hänvisar till det moriska sammanhanget, till deras upplevelser i Spanien med kyrkan och speciellt med inkvisitionen. Det bör noteras att inte bara islamiska källor har använts, men också verk av den spanska protestantiska Cipriano de Valeras ”Avhandling om Påven” och ”Avhandling om Mässan” två verk som var välkända i Spanien och som ingick i alla listor av böcker som inkvisitionen förbjöd i slutet av 1500-talet och början av 1600-talet.” (6)

Därför kan den föreslagna europeiska arvet inte bara minnas de sefardiska-judiska konvertiters inflytande och ignorera de konverterade morernas bidrag eftersom det innebär att förfalska historien. Det går inte att förneka dess värde och inflytande i det europeiska kulturarvet, som symboliseras här av Björnens Bibeln, ett arbete som har inte bara överskridit tiden men det är ett gemensamt arv för olika samhällen eller protestantiska kyrkor i världen.

 

Anteckningar

  1. Kristendomen, Europas rot och grund (El cristianismo, raíz y fundamento de Europa). Jose Barros Guede. Ecclesia digital.
  2. Uppkallad efter ritningen i omslaget, en björn uppe i ett träd ätande honung. Den publicerades i Amsterdam 1569.
  3. De sefardiska judarna. Från paradis till nostalgi (Los judíos de sefarad. Del paraíso a la añoranza). Francisco Bueno. Miguel Sanchez utgåvor.
  4. Lumen Gentium av Alfonso de Oropesa som en prekursor för Erasmianism i Spanien (El Lumen ad Revelationem Gentium de Alfonso de Oropesa como precursor del erasmismo en España). Albur! A. Sicroff. Cervantes Virtuell Center.
  5. Morisker och kristna: En kontroversiell krock – 1492-1640 (Moriscos y cristianos: Un enfrentamiento polémico, 1492-1640) . L. Cardaillac. sidan 128)
  6. Om kontroverser och islamisk doktrin (Obra de polémica y doctrina islámica). Francisco Javier Ruvira Guilabert. Madrids National Bibliotek.