Avskildheten i moskén (I’tikaf)

IIF:s Redaktion – Källa: Islam Venezuela

I’tikaf är en speciell tillflykt till moskén för den exklusiva dyrkan av Allah. Denna reträtt är tillåtet för både män
och kvinnor.

I’tikaf innebär invigningen av själen till den exklusiva dyrkan av Allah, avskildhet från andra och separation från allt
som distraherar och skapa ett avstånd från hängivenheten till Allah.

Det är tillåtet att utöva denna avskildhet när som helst, och det gäller även när man inte fastar. Det är obligatoriskt
om den ingår i ett löfte och sunna under Ramadan. Den bästa I’tikaf görs de sista tio dagarna av Ramadan. Reträtten som
görs vid den Heliga Moskén i Mecka, i profetens moské (fvmh)
i Medina och Al Aqsa moskén i Jerusalem är bättre än i resten av moskéer. Om personen befinner sig i den heliga moskén i
Mecka är det inte giltigt att utföra I’tikaf i en annan moské. Men om man inte är nära en av de tre viktigaste moskéer
kan I’tikaf göras i den närmast moské eller resa om man vill till någon av de tre viktigaste moskéer.

Ett krav för I’tikafs giltighet är den utförs i en moské där det finns en grupp från gemenskapen vid varje bön. Det bästa
är att göra I’tikaf när man fastar. I’tikaf från en person som är i ett tillstånd av janaba, mens eller har fött barn är
ogiltig. Kvinnan med blodningar sin inte tillhör menstruationen kan utföra I’tikaf.

Det bästa av moskéer är den heliga moskén i Mecka, bönen där belönas hundra tusen gånger. Den följs av Profetens moské
(fvmh) i Medina, där bönen belönas tusen gånger. Och slutligen, Al Aqsa moské i Jerusalem där bönens två hundra femtio
gånger.

Den som har lovat att utföra I’tikaf eller bön i en av de tre viktigaste moskéer i islam, måste uppfylla sitt löfte och
göra det han lovade. Men o man inte specificerade sitt löfte en av dessa tre moskéer, kan utföra I’tikaf eller bön i den
moské man vill, även i en av de tre viktigaste.

När I’tikaf börjar och slutar

 • Den som lovar att utföra I’tikaf under en specifik tid bör gå in i moskén före solnedgången dagen innan den utlovade
  datum och kan bara avsluta I’tikaf och lämna moskén vid solnedgång för den sista utlovade dagen. Så är fallet med den
  som säger, till exempel, ”Jag lovar att göra I’tikaf under en vecka i Ramadan!

 • Om en muslim vill göra I’tikaf de sista tio nätterna av Ramadan bör denne gå in i moské innan solen går ner före den
  tjugoförsta dagen i månaden och lämna moskén efter att solen har gått ner för den sista dagen av Ramadan.

 • Det är sunna för den som utför I’tikaf att ägna sig åt olika former av dyrkan, däribland recitation av Koranen,
  åkallande av Allah, bön, ånger, frivilliga bön och Tahajjud.

 • Det är tillåtet för den som utför I’tikaf att lämna moskén för att gå till toalett, utföra tvagning, gå till Jum’ah
  bön i en annan moské om den han befinner sig i inte gör det, äta, dricka, besöka en sjuk eller delta i begravningen av
  en nära anhörig.

 • Det är tillåtet för en kvinna att besöka sin man under hans deltagande i I’tikaf och prata med honom en kort stund. Så
  kan också göra hans familj och vänner.

 • Den bästa I’tikaf görs de sista tio dagarna av Ramadan. Det är tillåtet att avbryta I’tikaf tillfällig eller permanent,
  utom när man uppfyller ett löfte.

 • I’tikaf under de sista tio dagarna av Ramadan är sunna för både män och kvinnor. Aisha (mGvnh)
  berättade: ”Profeten (fvmh) slutade aldrig att göra I’tikaf de sista tio dagarna av Ramadan tills Allah hämtade hans
  själ. Efter hans död praktiserade hans fruar också det.” (Bukhari och Muslim)

 • Kvinnor kan göra I’tikaf om hon har kommit överens om det med sin far eller man, om deras närvaro i moskén inte lockar
  männens uppmärksamhet och om hon inte har sin menstruation eller har precis fött barn. Hon bör också hålla sig borta
  från män i det område som är exklusivt för kvinnor inom moskén.

 • I’tikaf avbryts när man lämnar moskén utan anledning, om man har sexuellt umgänge, överger islam eller blir berusad,
  och i kvinnornas fall om hon börjar sin mens.

 • Det är tillåtet för både män och kvinnor att sova i moskén under I’tikaf eller vid andra tidpunkter.
 • Även om man söker efter Lailat Al Qadr i de sista tio nätterna av Ramadan, det rekommenderas att intensifiera sökandet
  i de udda nätterna. Natten till den tjugosjunde dagen är det mest sannolikt att vara Laylat al Qadr. Det är sunna att
  göra I’tikaf under de senaste tio nätter för att få fler chanser att träffa den stora natten.

I’tikafs längd

 • I’tikaf är giltigt och tillåtet vid vilken tidpunkt som helst och så länge som man önskar. Det kan göras en dag, en
  natt eller flera dagar. Umar Ibn Al Khattab (mGvnh) berättade att han sade till Profeten (fvmh): ”O Allahs sändebud,
  Sannerligen lovade jag under okunnighets tid att utföra I’tikaf en natt i den heliga moskén!” Och han svarade: ”Uppfyll
  ditt löfte.” (Bukhari och Muslim)

 • Abu Hurairah (mGvnh) berättade: ”Profeten (fvmh) gjorde I’tikaf i tio dagar varje Ramadan. Året han dog, gjorde han
  I’tikaf i tjugo dagar.” (Bukhari)