Att utföra barmhärtiga gärningar under Ramadan – en påminnelse om att vara snäll mot sin familj

Mahasin D. Shamsid-Deen – Soundvision.com

 

Ramadan är barmhärtighetens månad. Allah som Al-Rahman skänker sin överflödiga välvilja och som Al-Raheem sin överflödande vänlighet till de troende som fastar med uppriktighet och ren avsikt under denna månad. Som Al-Haleem är Allah tolerant mot våra tillkortakommanden som människor när vi strävar efter att helt underkasta oss Honom. Vi vet och försöker förstå den enorma barmhärtigheten som kommer från Allah under månaden Ramadan. Vi bör också påminna oss själva om att vi som människor också ska vara barmhärtiga mot varandra.

 

Valfria goda gärningar

Muslimer uppmuntras att göra goda gärningar under hela året och genom hela våra liv. Under Ramadan är belöningen som ges till oss av Allah en extra barmhärtighet, som visar den extrema generositet vi får från vår Skapare.

Vi påminner oss själva om att goda gärningar inte bara är yttre demonstrationer av välgörenhet till andra, som att volontär arbeta på en matbank, återvinna eller röja sopor, utan vi inkluderar vänlighet och omtänksamhet i våra hem med våra familjer. Här är några exempel:

 • Volontär för att hjälpa till med sysslor.
 • Hjälpa ett syskon (eller förälder) med läxor.
 • Att vara medveten om våra ljudnivåer om någon studerar, ber eller reciterar Koranen.
 • Att lyda våra föräldrar och äldre utan förbittring.
 • Uppmuntra varandra att öka vår Ibadah (dyrkan).
 • Att gå med varandra och göra det lättare att öka våra insatser på Ibadah.
 • Att vara medveten om att de andra medlemmarna i vår familj fastar och gör allt för att inte störa deras fasta.

 

Tålamod

Återigen, som muslim är Sabr eller att ha tålamod en mycket viktig och integrerad del av våra liv. Under Ramadan väntar vi tålmodigt med att bryta fasta varje dag. Tålamod är dock mer än bara självkontroll, utan involverar också tolerans, balans och måttlighet. Under Ramadan kan vi omfamna ödmjukhet inom oss själva när vi interagerar med våra familjemedlemmar. Här är några sätt:

 • Acceptera att alla medlemmar i vår familj är individer som fastar och uthärdar fastan på sitt eget sätt.
 • Att vända sig bort från potentiella konflikter genom att hålla tillbaka vår tunga.
 • Att snabbt förlåta varandra när ett brott begås eller tas av misstag.
 • Att befria varandra från svårigheter – det här kan vara så enkelt som att låta en familjemedlem som verkar utplånad från fastan, vila lite innan Iftar.
 • Att vara överseende, särskilt med våra yngre barn och syskon, som ännu inte helt förstår fastans inre dimensioner.

 

Försörjningen ökade

”Fadil” eller Allahs frikostighet, Al-Kareem, är inte ens riktigt tänkbar av människan. Allah har tillhandahållit vår existens och allt vi behöver för att göra existens möjlig!

Iftar är en djupgående fördel och tjänst, och vi brukar skynda oss att bryta fastan med andra. Vetenskapen visar att människokroppen frisätter endorfiner när vi äter. Dessa endorfiner skapar en övergripande känsla av välvilja och lycka. Samhällsvetare har undersökt den världsomspännande kulturella praxisen att människor äter tillsammans och upptäckt att deltagande i socialt ätande gör att människor känner sig mer tillfreds med och litar på sina personliga relationer. Detta är det djupa villkoret som Allah, i sin oändliga visdom som Al-Hakeem (den All-vise) har gett som en del av människans natur. Och visst är han felfri på det sätt som han har skapat mänskligheten på. Att äta tillsammans, speciellt när båda upplever hunger, länkar och stelnar oss som människor. Vilken större enhet finns det än familjens, och vi borde verkligen ta alla tillfällen i akt att stärka våra band på sådana sätt:

 • Tänka på att gå till våra morföräldrar eller äldre familjemedlemmars hem och bryta fast med dem.
 • Turas om och förbereda inte bara iftar utan även Iftar, middag och Suhoor.
 • Läsa eller recitera Koranen tillsammans med familjemedlemmar eller för familjemedlemmar som till exempel en familjemedlem vars syn kan ha svikit dem eller om vi är mer skickliga i koranrecitation.
 • Att hjälpa familjemedlemmar med sin Fidyah (monetär kompensation för de som inte kan fasta) för dem som kan ha hälsoproblem som hindrar dem från att fasta. Till exempel kan denna familjemedlem laga mat åt de fattiga och kan behöva hjälp med förberedelser eller leverans.
 • Att be och göra Dua tillsammans som en familj så mycket som möjligt.