Att leta efter det lätta och inte det svåra

Omar Joray – Webislam


Det anliga uppvaknandets steg – Kapitel 6

Det högsta idealet är vårt livs vägledare

1. Berättelse: en klok krigare kom från att bekämpa sina yttre fiender, i det slaget dog hans bästa soldater. Den vise
krigaren vände sig till de överlevande soldaterna och sa: Vi kommer från det lilla slaget och nu är vi på väg till den
stora striden, vilket är att kämpa mot våra lägre jag, vilka är våra inre fiender. Denna kamp äger rum i vårt
medvetande och det handlar om att slå våra lägre egon, den som lyckas med det kommer att se nästan magiskt hur sina
yttre fiender minskar och den som inte slåss mot sina låga önskningar, kommer att se hur sina yttre fiender ökar.

De som älskar fred, kämpar mot sina låga begär, de som älskar våld, älskar sina låga önskningar. En soldat frågade:
Jag älskar fred, men vad ska jag göra om man attackerar denna fred? Då ska du försvara dig, med samma vapen som din
angripare använde. Om därför någon angriper er, har ni rätt att angripa honom så som han har angripit er. (2:194).
KÄMPA för Guds sak mot dem som för krig mot er, men var inte de första som griper till vapen; Gud älskar sannerligen
inte angripare.
(2:189)

2. Vad är mitt högsta ideal? Vad är min största kärlek? Vad är min ouppfyllda dröm? Jag funderar på detta, eftersom
det är mina stora ideal som vägleder mitt liv mot bestämda riktningar som man inte ens märker. Han är målet för er
färd.
(64:3)

Att övervinna svårigheter

1. Har du sett hur flodvatten så snart den övervinner motstånden som klipporna erbjuder blir dess ström starkare?
prövningen följer lättnad!
(94:5)

2. Inom svårigheten finns lätthet, inom det komplexa finns enkelheten, i problemet ligger lösningen, i sjukdomen finns
botemedlet. Hadith: Gud har skickat ett botemedel för varje sjukdom. Svårighetens syfte är att göra det möjligt för
oss att inte drunkna i ett glas vatten.

3. Att promenera på den andliga vägen är som att bestiga ett berg, man blir andfådd med varje steg man tar. Man börjar
andas endast med din ursprungliga natur, man andas vinden som Gud blåste in i var och en av oss (Först skapar Han
människan av lera…
(32:7) … och andas in i henne något av Sin ande… (32:9)) Längre fram på vägen, blir din kunskap
successivt okunnighet som ersätts av ny kunskap. Herre! Ge mig visdom… (26:83)

Kampen mot sin låga jag

1. Jag är en person som behandlade folk illa. ( [något i] människans inre driver henne mot det onda… (12:53)) och
därmed får folk att hålla sig borta från mig, till slut känner jag mig övergiven av människorna, jag blir helt ensam,
utan sällskap av människor. Strategin jag använder för att känna mig övergiven av människor, är att behandla dem illa.
Det jag skördar är resultatet av det jag sår, de är mina avsikter, min otur orsakas av mina dåliga avsikter. Mina
avsikter enbart beror på mig. Hadith: Handlingar beror på sina avsikter och varje person kommer att belönas efter sina
avsikter.

2. Om jag behandlar människor väl och envisas med det, ( den anklagande [rösten] i människans [inre]! (75:2)) skulle
folk inte gå ifrån mig. Med uthållighet och tålamod för att vänta på resultaten, kommer jag att inte känna mig
övergiven av människor.

3. Berättelse: Vid stranden av en flod, säger eleven till läraren: ”Den kärlek jag känner för mig själv är starkare
än den kärlek jag känner för er.” Läraren svarade: ”Du kommer inte att förstå min undervisning, återkommer inom ett
år”. Lärjungen återkommer efter ett år och säger: ”den kärlek som jag har för dig, är starkare än den kärlek jag har
för mig själv.” Läraren svarar: ”Nu har du möjlighet att förstå dessa heliga läror, denna väg är som att ro mot en
flods ström, så du måste hålla dig med näbbar och klor vid en större kärlek än till dig själv. Säg [Muhammad]: ”Om
ni älskar Gud, följ mig och Gud skall älska er…
(3:31) (om man följer Guds budbärare, så småningom kommer man villigt
att acceptera budskapet som sändes till Guds budbärares hjärta) Hadith: Ingen av er en troende tills era böjelser
överensstämmer med vad jag tagit med mig.

Andlig erfarenhet är en jordbävning för övertygelserna

1. Jag lider eftersom jag har haft i mitt liv många negativa erfarenheter som lärde mig att lida. Negativa
erfarenheter minskar sina känslomässiga bördor när den andliga upplevelsen växer.

Det vanliga medvetandet vid vaka har ett mycket platt golv och ett tak, så vi tröttnar på oss själva, marknadsföring
och nöjen säljer nya sensationer till sinnena, men bara den andliga upplevelsen är en jordbävning som förstör vakans
platthet. Hadith: Islam (fred) börjar som något främmande, fortsätter som främmande och avslutar som främmande,
främlingar är lyckliga.