Är sexuell attraktion en synd? – Del 2

Raudah Mohd Yunus – Onislam.com

”I takt med att ni växer” sade min far, ”kommer era kroppar att börja förändras.”

Mina bröder, systrar och jag satt på mattan i vardagsrummet mittemot våra föräldrar och lyssnade uppmärksamt. Det
var strax efter gryningen, och vi var alla med på morgon lektionen mina föräldrar brukade ge oss varje dag efter
Fajr, den första av de fem dagliga bönerna.

”Och eftersom era kroppar förändras” sade han, ”pojkar och flickor i skolan börjar se riktigt intressanta för er.”
Det fanns några undertryckta fniss och skygga blickar från de yngre. ”Och ni kommer att börja känna olika saker som
händer inom er… Och när detta händer” sade min far, ”var tacksamma till Gud. Detta innebär att ni är friska och att
Allah förbereder era kroppar för att njuta av era män eller fruar när ni gifter er.”

Så tidigt som jag kan minnas, var dessa morgonlektioner en del av min familjs vardag. Min mamma gick upp tidigt på
morgonen och kom till våra rum för att väcka mig och mina bröder och systrar, för att låta oss veta att det var
dags att be. Ibland, om vi var lite lata eller försökte göra motstånd, stänkte hon lite vatten på våra ansikten. Då
kröp vi ur sängen, fortfarande ofta med våra filtar lindade runt oss, och vi drog oss själva till badrummet för att
göra wudu, den rituella tvagningen som förberedelse för bönen.

Efter att ha bett Fajr som en familj, min far eller ibland ett av de äldre barnen, läste några verser ur Koranen
och vi alla delade våra reflektioner kring läsning och hur det kan gynna oss praktiskt i våra liv, till och med
även om vi var bara fyra eller fem år gammal. Sedan min far och mor diskuterade olika ämnen som de ansåg skulle
hjälpa oss att klara utmaningar i en kommunal skola och med vad vi sannolikt skulle konfrontera senare i livet.

Även om vi inte riktigt förstod det på den tiden, en dag förelästes vi om sex och äktenskap. Min far och mor talade
med oss om hur de fysiska begär vi skulle komma att känna för det motsatta könet var inte bara naturligt och
hälsosamt, men välsignelser som vi borde vara tacksamma mot Allah. De berättade att det inte fanns något fel eller
skamligt i dessa önskningar eller känslor, även om vi attraherades av någon som inte var tillåtet för oss på den
tiden, eftersom själva fysiska begär inte är syndiga, sa de. Det var bara frågan om hur man hanterade dem som
bestämde om det skulle vara rätt eller fel.

”Du har ingen rätt att nämna äktenskap”

Jag tror att min första riktiga kulturchock om hur många muslimer ser på sex och äktenskap kom när jag blev, för
första gången, en del av en muslimsk gemenskap som bestod främst av människor som hade invandrat till USA från
övervägande muslimska länder. Tidigare hade de flesta av mina interaktioner på samhällsnivå varit med andra
inhemska amerikaner. Men nu, som en heltidsanställd lärare i en muslimsk skola i en mångkulturell gemenskap, det
har blivit klart för mig att inte alla muslimer ser på sex och intimitet på et sättet mina föräldrar hade lärt mig,
eller ens hur Islam lär det.

”Jag håller inte med det du undervisar flickorna” sade en arg mamma som också råkade vara en lärare själv (om än
med en mycket yngre grupp än mitt mellanstadium skolklass), till mig när hon stoppade mig i hallen en dag.

Jag rynkade pannan i förvirring. ”Vad menar du?”

”Böckerna som du får dem att läsa” sade hon. ”De är helt olämpliga.”

Jag var tvungen att undertrycka ett skratt eftersom jag var så chockad vid det löjliga i hennes anklagelse, inte
för att jag inte håller med henne, men eftersom jag inte ”fick” eleverna att läsa något. Statens
utbildningsavdelning hade vissa krav för ackrediterade skolor och länets läroplan som den muslimska skolan använde,
försåg oss med en lista över ”obligatorisk läsning” att välja mellan. Och jag, med hjälp av en administratör, hade
gått igenom listan och valt böcker som efter en noggrann diskussion, innehöll den minsta mängden av olämpligt
material. Och boken vi hade bestämt för den månaden var de klassiska Little Women av Louisa May Alcott.

Jag förklarade detta för kvinnan så gott jag kunde, och jag berättade för henne att det sätt jag vanligtvis
behandlar olämpligt innehåll i läroplanen var att i mina lektioner ta med det rätta islamiska perspektiv på frågan.
Om någon diskussion om fysisk attraktion och kärlek uppstod i böckerna, sa jag till henne, brukar jag bara förklara
för eleverna att även om dessa känslor är naturliga och hälsosamma, de ska uttryckas endast helt i äktenskapet.

”Du har ingen rätt att tala om äktenskap med dem” sade hon.

Vad? Jag tror att min förvirrade uttryck sa vad jag inte kunde.

”I mitt land vet vi ingenting om dessa saker” sa hon som om i reprimand.

”När jag gifte mig visste jag ingenting, jag menar absolut ingenting.” Hon log svagt. ”Och min man gillade det. Han
var tvungen att lära mig allt.”

Jag började känna mig lite obekväm med samtalets vändningar men jag försökte att inte visa det.

”Så det är inte rätt att diskutera dessa saker” sade hon.

”Menar du aldrig?” sa jag, verkligen förvånad över att en muslimsk förälder fullt medvetet skulle undvika att
diskutera ämnet fysisk attraktion och äktenskap med sina unga vuxna barn.

”Aldrig” sade hon.

”Men …” sa jag, i hopp om att hålla min röst så respektfull som möjligt. ”Hur är det med det som Allah säger om
intimitet och äktenskap i Koranen, eller vad Profeten (fvmh) sade om det i hadith? Ska vi hoppa över verser och
hadith om detta ämne?”

”Vi behöver inte diskutera dessa saker” sade hon. ”De kan läsa Koranen, men vi behöver inte förklara allt för
dem.”

Är sexuell attraktion en synd?

Det behövdes upprepade upplevelser som de jag diskuterat här och i del 1 innan jag hade denna uppenbarelse: Många
muslimer tror att sexuell attraktion i sig är syndigt. Således jämställer dessa muslimer undvikandet av ämnena sex
och äktenskap med att vara andligt ”ren” och ”rättfärdig.”

Men i verkligheten innebär detta synsätt att mängder av muslimska ungdomar kastas in i total förvirring, skam och
bestörtning när de når puberteten och har känslor och önskningar som de kan absolut inte förklara och förstå …

Förutom att deras önskningar och stimulerande drömmar är kusligt lik alla ”haram (religiöst förbjudet)” video,
tv-program och filmer som ”goda muslimer” inte tittar på.

Sexuell okunnighet är inte rättfärdighet

Om vi vill uppfostra våra barn till verkligen ”goda muslimer” kan vi börja med att behandla dem, särskilt våra unga
vuxna, som vi ber dem att behandla oss: respektfullt. Och respekt börjar med att titta på dem som vi borde se på
alla människor, som individer som är ytterst ansvarig för sina egna kroppar och själar, och gentemot vilka vår
plikt är främst att förmedla Allahs budskap, i sin helhet.

Allah säger, FÖRKUNNA, du Sändebud, allt vad din Herre har uppenbarat för dig! Gör du inte det, har du inte
förmedlat Hans budskap.
(5:67)

Om detta är Allahs befallning till profeten (fvmh), vårt exempel, varför tror vi då att vårt ansvar är annorlunda
när det gäller det som Islam lär oss om fysiska begär, sex och äktenskap? Ja, dessa frågor kan inspirera obehag och
besvärliga frågor. Men vi kan inte låta våra personliga och kulturella betänkligheter att hålla oss från att älska
och respektera våra barn som Allah instruerade oss att göra.

Så låt oss ge våra barn möjlighet att öva islam med rätt kunskap och rättfärdighet, i synnerhet när det gäller
deras naturliga sexuella begär som gör dem friska unga vuxna förbereda för den äktenskapliga intimitetens
välsignelse och glädje.

Eftersom goda muslimer ju tänker på sex, på det sätt som Allah har lärt dem att göra.