Är araberna efterblivna?

Sadri Khiari – Rebelión

”Varje århundrade ligger efter… ett århundrade i relation till nästa århundrade.”
Alphonse Allais

Jag ska berätta en anekdot. År 2011, några månader efter starten av revolutionen, fick jag besök av en flicka. Mer
specifikt, hon var dotter till en extremvänster militant, trots allt, en bra kamrat. Jag hade inte sett henne sedan
hon var tonåring, ett tiotal år sedan. Hon var student eller artist eller något liknande. Jag var nyfiken på att
veta hur hon, som hade uttryckt ganska tidigt sitt intresse för politisk militans, upplevde händelserna.

”Bor du i Tunisien?” Frågade jag, hon svarade rakt på sak: ”i Berlin. Om du vill uppleva Europa, måste man vara där!
Jag noterade det! Inte ett ord mer eller mindre. Hennes svar gjorde ett sådant intryck att jag noterade det
omedelbart.

”Men, din lilla idiot”, skulle jag gärna velat säga till henne, du ser på Europa precis som för ett hundrafemtio år
sedan”.

Jag var mycket arg. Tycker ni att jag överdriver? Arabvärlden, hela arabvärlden, försökte återuppfinna sig själv vid
den tiden och för det, var man tvungen att komma ut ur Europa, tror ni verkligen att jag överdriver? Det som denna
unga kvinna verkade ignorera är att vi redan upplever Europa. Den verkliga Europa och inte den som är kär i sig
själv. Den verkliga Europa, det vill säga denna Europa (eller Euroamerika) som samtidigt globaliserar, skapar
hierarkier, omformar våra samhällen, tvingar fram sina regler och institutioner, och gör det på ett sådant sätt att
den återskapar den dödliga hierarki som de själva har inne i sig. En hierarki, skulle jag tilläga, som under en viss
tid har tillåtit dem att ackumulera ett stort kapital (inom alla områden) och har hittills bidragit till att låta
dem leva kvar i ett slags kronisk dödskamp.

Vi för vår del har också en allvarlig sjukdom. Och jag fruktar att med den arabiska revolutionens successiva
nederlag har det förvärrats. Sjukdomen kallas ”eurocentrism.”

Dess ursprung finns i två helt vilseledande idéer som infördes med kolonisering. Å ena sidan, att historien
fortskrider, och att den dessutom fortskrider mot utvecklingen. Å andra sidan, att historien fortskrider från
Europa-Väst i allmänhet. De länder som inte har den lysande turen att födas i Europa betraktas som förlorare,
länder som är ”underutvecklade”, ”bakåtsträvande”, länder som inte har ”trätt i historien.” Därför skulle vår enda
ambition vara att kompensera vår efterblivenhet, söka oss till moderniteten genom att noggrant följa stegen som de
europeiska staterna gick igenom. Därför måste vår revolution vara blygsam, inte på grund av logiken i sambandet
mellan politiska krafter, vilket skulle vara ett acceptabelt argument, men eftersom det är olämpligt att hoppa över
något steg för att få tillgång till moderniteten eftersom det är först nödvändigt att förändra våra sociala
relationer, vårt beteende, vår kultur, vår tro, våra seder och traditioner, som sagt, våra lagar, våra
institutioner, för att lära oss att ”uppleva Europa” hemma.

Istället för att bryta med ”efterblivenhetens” ideologi och den burguibistiska (1) tradition, gör vi raka motsatsen
till det som Frantz Fanon föreskrev när han skrev till sin tids antikolonialister: ”Hedra inte Europa genom att
skapa stater, institutioner och samhällen inspirerade i det.” Naturligtvis, i det europeiska, moderna och
diktatoriska systemet, är det att föredra dess demokratiska form men är det ett mål i sig? Är den obestridliga
modell som försäkrar oss vår fulla ”inträde i historien”? Ska vi försöka tänka, upptäcka, uppfinna en ny historisk
dynamik, oskiljaktiga, tyvärr, från det faktum att Europa redan oåterkalleligen, tyvärr återigen, finns i oss? Ska
vi envisas med att kopiera modeller som är utformade för att endast imiteras i formen? Eller ska vi fortsätta envist
med att onödigt räkna den europeiska modernitetens positiva och negativa kostnader eller lyssna på mögliga
filosofer som upprepar gång på gång sin förvirrade retorik om ”modernitet och tradition”?

Hur länge sedan var den tid då, som Amilcar Cabral, kunde revolutionärerna skriva: ”Kolonisatörerna har en vana att
säga att de tog oss in i historien. Idag kommer vi att visar att det inte är så, de har tagit oss ut ur historien,
från vår egen historia, för att placera oss i den sista vagnen i deras historias tåg”.

”Vi, araberna, är efterblivna” suckar vi i mer än ett sekel. Översvämningar av hjälplösa tårar översvämmar våra
tidningars kolumner. En riktig diarré av tårar. Vi ber Europa att ge oss en hand medan hon skrattar glatt. ”Vi,
araberna, är efterblivna. Vi är moderna!” Faktum är att vi tillbringar vår tid med att springa efter ett tåg som
går bakom oss. Europa är inte vår framtid, det är vårt förflutna.

Anteckningar

1. Habib Bourguiba (1903–2000) anses vara ”självständighetens fader” i Tunisien. Hans figur representerar
moderniserings diskurs som författaren hänvisar till.