Aqida – Tron i Islam

Ahmed Ghanem

Om Guds existens och varför somliga väljer att tro på Gud och somliga inte, är nog en fråga som alla ställer sig förr eller
senare. Är vi människor utrustade för att svara på denna fråga eller är vi hänvisade till att gissa oss fram? Vi börjar med
frågan: ”Varför” kan man överhuvudtaget tro på Gud?

Det finns tre svar på denna fråga:

Omöjliga slumpen

Om man reflekterar över sin omgivning finner man snart att allting följer en viss bestämd ordning. Solen stiger över
horisonten varje morgon och sänker sig under den varje natt. Då man vill göra upp eld för att laga sin mat och att stilla
sin hunger måste man tända brasan. Ingenting händer av sig själv. Allting har en orsak och en verkan. Vart man än vänder
blicken eller riktar tanken ser man klara bevis på detta samspel. Även om vi idag vet att solen inte stiger över horisonten
utan att det är jorden som solen går i sin förutbestämda bana kring solen så måste någon ha ”tänt” solen. Vem har gjort
det? Är det slumpen? Om det skulle var det vi lite ignorant kallar för slump, så måste vi förstå vad slump i så fall är.
Slump är förnekandet av ordning och mening, att elden tänds av sig själv och att vår hunger stillas utan att vi behöver
göra något. Med andra ord, ordet slump existerar egentligen inte utan är även det, skapat. Till skillnad från solen så är
ordet ”slump” skapat av människor som vill dölja eller inte förstå verkligheten och som genom retorik vill försöka bevisa
det ologiska och falska.

Den vetenskap i västvärlden som grundar sig på Darwins utvecklingsteori är ett bra exempel på hur man försöker att ersätta
logik och sannig med tron på ”slumpen”. Det skrämmande är att denna teori har spritt sig som en elakartad cancer i
samhället och att verkan av den fortsätter människor i en slags dvala. Kortfattat kan teorin beskrivas som följer:
”Universum blev till av en slump och vad som skapade det var en explosion för miljarder år sedan. Slumpen har sedan med
tiden utvecklat bakterier och andra encelliga existenser. Slump gjorde sedan att klimatet var exakt rätt för att dessa
”encelliga” skulle muteras gång på gång för att så småningom utvecklas till människa av kött, blod och själ.

Dessa människor som stirrar sig blinda på denna Darwins teori kan eller vill sällan tala om varifrån t. ex explosionen
kom.

Om en människa vaknar upp ur sin dvala tillräckligt länge för att ställa sig den frågan förstår hon ganska snart att där
fanns, finns och alltid kommer att finnas något ”före” och att detta eviga och absoluta är Gud.

För att illustrera ett uppvaknande använder jag mig av en dialog mellan Abu Hanifa och en ateist. Abu Hanifa hade lovat att
bevara på ateistens fråga om bevis på Guds existens. De hade bestämt en plats för deras möte och en tid. Abu Hanifa blev
mycket försenad till mötet och lite otåligt frågade ateisten, som trodde att Abu Hanifa kanske undvek att svara på frågan:
Varför var du så sen? Abu Hanifa svarade: ”När jag kom till floden var den översvämmad och bron hade fallit ner. Jag visste
inte hur jag skulle ta mig över den då plötsligt, till min förvåning från skyn, ett antal brädor kom flygande. Från alla
håll kom de som från ingenstans och staplade sig, på så sätt att de blev till en roddbåt. Jag satte mig i båten och utan
att ro tog den mig tvärs över floden. Det är därför jag är sen.” Ateisten svarade: ”Tar du mig för en idiot? De förstår väl
att jag inte kan tro på att det du säger kan hända!” Abu Hanifa svarade: ”Men ändå tror du att du själv och hela detta
universum har kommit till på samma sätt!” Ateisten teg och började fundera över sin dumhet.

Den inneboende känslan om Guds existens, ”Fitra”

Människor är skapade i ett naturligt tillstånd som innebegriper kunskapen om Guds existens. Detta tillstånd heter ”Fitra”
på arabiska.

Om ett nyfött barn kunde tala så skulle barnet vittna om Guds existens som en självklarhet. Människan kan om hon undviker
onda, dåliga gärningar eller ren vårdslöshet rådfråga sig själv om denna sanning hela livet. Alltför många sviker sin
”fitra” och blir döva för denna inne röst men i vissa situationer (katastrofer eller andra svåra livslägen) kommer detta
naturliga tillstånd fram. Vid t. ex en flygplanskrasch blir alla vid något tillfälle religiösa.

En illustration till detta är följande berättelse. Det är en dialog mellan en troende och en ateist. Ateisten frågar den
troende varför han tror. Då denne ateisten var sjöman frågade den troende:

– ”Har du någonsin varit med om en storm på havet?”

– ”Ja” svarade sjömannen.

– ”Hände det att skeppet du var på blev så illa tilltygat at du var tvungen att med all din kraft och ork försöka
rädda det mot havets djup?”

– ”Ja”, svarade sjömannen.

– ”Hände det att skeppet efter en stor kamp mot naturen till slut splittrades mot vågorna?”

– ”Ja” svarade sjömannen.
– ”Hände det att du hamnade i det mörka havet?”

– ”Ja, men som tur var kunde jag med mycket besvär klamra mig fast vid en bit trä”, svarade sjömannen.

– ”Då även denna bit trä höll på att sjunka, vad tänkte du på då?”

– ”Att någon skulle komma och hjälpa mig”, svarade sjömannen.

– ”Denne någon, det var Gud du tänkte på, den ende som skulle kunna hjälpa dig”, svarade den troende.

Sjömannen blev även han en troende.

Guds uppenbarelse

Tredje och sista svaret på frågan om Guds existens finns i den bok som uppenbarades för Profeten Muhammed (fvmh)
kallad Koranen. Den uppenbarades för en olärd nomad i Mecka för ca 1400 år sedan. Varje vers är i sig ett mirakel och
tecken på Guds existens. Här finns verser som förklarar verkligheten som ingen människa kunnat tänka. Förutom att det är
en vägledning för hela mänskligheten i alla tider om hur vi skall leva och vad som händer efter döden och det vi inte kan
se eller genom vårt begränsade tillstånd kan förstå, finns här att finna i vetenskapliga fakta som vi i detta århundrade
och i vissa fall de senaste åren kunnat bevisa genom ny teknologi. Här beskrivs universums uppkomst, vårt solsystem, vår
jord, embriology, fotosyntes, ekologi, geologi, sociologi, ekonomi och oändligt mycket mer. Koranen uppmanar oss att
reflektera, rena oss så att vi kan återfinna vårt naturliga tillstånd och att således dyrka Gud och komma ihåg Honom i alla
våra handlingar. Koranen ger oss mening med livet. De första orden som uppenbarades till Profeten Muhammed (fvmh) var
dessa:

LÄS I din Herres namn, Han som har skapat – skapat människan av en grodd som sätter sig fast!
Läs! Din Herre är den Främste Givaren, som har lärt [människan] pennans [bruk], lärt människan vad hon inte visste!

(96:1-5)

Ordet ”alaq” har ca 30 olika betydelser, men all beskriver utan undantag hur vi är skapade. Det betyder: en klump blod, det
som hänger, det som ”sätter sig fast”, m m; ur modern embryologisk synvinkel stämmer alla betydelser överens med
vetenskapliga fakta.

En annan historia som illustrerar Guds existens är en dialog mellan en troende och en icke troende nomad. Den ene frågade
om Gud fanns. Den andre svarade med en fråga:

– ”Ser du fotspåren i sanden, Vad tyder den på?”

– ”att någon har varit där”, svarade ateisten.

– ”Ser du spillningen där? Vad tyder den på?”

– ”att ett djur varit där”, svarade ateisten. ”Ser du jorden, solen och resten av himlen? Vad tyder det på?”

– ”Att någon varit där…”, svarade den före detta ateisten.

Islam lär oss människor att vi är utrustade med ett förnuft och ett hjärta. Med hjärta menas inte den muskel som pumpar
blod, utan det osynliga hjärtat som vi alla har inom oss. Med dessa två är placerade i livet som resande från en punkt
till evigheten. Livet här är mycket kort, en stund som snart är förbi. Vårt slutliga mål bestäms av hur vi använder
hjärtat. Vi skall diskutera förnuftet och hjärtat och försöka förklara vad de är.

De är som en dator, utan känslor. Det behandlar och tar in information, styr våra allmänna egenskaper som kroppens
funktioner, mm. Det är logiskt, därav ordet ”förnuft”. Förnuftet säger till exempel att Gud existerar, men det väljer inte
om jag skall tro eller låta tron få några konsekvenser på mitt liv.

Hjärtat har känslor och är på så sätt instabilt. Det agerar ologiskt och är blint. Som man säger: ”Kärleken är blind”.
Hjärtats största funktion är förmågan att välja. Man kan se att hjärtat är motsatsen till förnuftet, eller dess mottyngd.
För att nå balans måste både hjärtat och förnuftet vara överens. Hjärtat säger vilken väg man skall ta. Då förnuftet är
stabilt (ett plus ett är alltid två) så kan hjärtat hela tiden välja om man skall tro på matematiken eller inte.

Det svåra för oss människor är att skapa balans mellan dessa egenskaper. Vissa säger att de inte tror på Gud fast deras
förnuft säger att man kan tro och älska Gud utan att lyda Honom. För att visa hur viktigt det är att tro att Gud har givit
oss vissa spelregler eller instruktioner kan man se hur vi själva fungerar. Varje individ har egna känslor. Om vi skall
basera vårt liv och samhälle på dessa skulle ingenting fungera då alla dömer olika. Vissa tycker si och vissa tycker så.
Känslospråket är således olika hos varje individ, men förnuftet är det samma. Som exempel tar vi matematiken. Principerna
för den är likadana vart i världen, i vilken tid man än befinner sig i.

För att illustrera detta använder jag mig av en berättelse:

För länge sedan, det kunde vara idag, reste en fader och hans son och en åsna en lång färd genom flera byar. Fadern gick
bredvid och sonen red på åsnan. När de kom till den första byn sade byborna till varandra: ”Titta en sådan ouppfostrad son
som låter sin gamle fader gå då han själv rider på åsnan”. De hörde vad de sa och sonen gick av åsnan och överlät sin plats
till sin far. När de sedan kom till den andra byn sade byborna till varandra: ”Se, en sådan hemsk fader som låter sin son
gå till fots och själv rider på åsnan, ”De hörde deras ord och red båda på åsnan till nästa by. När de kom till den tredje
byn sade byborna till varandra: ”Se där på hur de plågar det stackars djuret.” De hörde vad de sade och beslöt att stiga
av åsnan och färdas till fots. När de kom genom den sista byn sade byborna: ”Titta på de två idioterna. De har en åsna men
använder den inte.”

Ett annat exempel som åskådliggör hyr viktigt det är för oss människor att få vägledning från Gud är då man köper en
mikrovågsugn. Våra känslor kan inte avgöra hur den skall användas till exempel vid upptining av ravioli, utan det finns ett
visst bestämt sätt att använda den. Det kan man läsa i instruktionerna so medföljer vid köpet.

När det gäller jumbojet är det ännu viktigare att följa instruktionerna från tillverkaren. Inte ens vårt förnuft kan hjälpa
oss här. Den måste flygas på ett visst sätt annars störtar den. Se då på en människa. Är vi inte mycket mer komplicerade än
både mikro och jumbojet?

Tror ni inte att det följde med en bruksanvisning för oss?

Tro

Förnuftet förstår Guds existens och vårt hjärta väljer att lyda Honom eller att förneka Honom. En del kallar skaparen för
naturen, en del kallar Honom för Gud. Vi muslimer kallar honom för Allah. Allah kallar de muslimer som tror på Honom men
inte lyder eller följer Hans väg för ”fasiqin”, fördärvliga. Deras hjärtan är täckta, sjuka och blinda. I motsatts till dem
finns de som inte tror men på ytan följer Hans väg. Dessa kallas ”Munafiqin” hycklare. Båda dessa har gått långt från det
naturliga tillståndet som kallas ”fitra”. För att vara i detta naturliga tillstånd krävs att man är rättroende (mo’min). Då
tror man på Gud, alla Hans profeter, alla hans böcker (Koranen, är dock den enda i sin ursprungliga form), Hans änglar, den
Sista Dagen, och det förutbestämda ödet. Som rättroende måste man också lyda vägledningen och visa det i sina handlingar .
Allah talar om de människor som hävdar att de är muslimer men vars tro ännu inte kommit in i deras hjärtan. Man är endast
mo’min då tron finns i hjärtat, annars är man icke troende.

Om hjärtat blir sjukt blir man munafiq men om hjärnan blir sjuk står man ej tillsvars för det på Domedagen, den dag få
varje individ får skåda sina handlingar.

Alla människor är födda med och använder någon tro. Vissa tror på statyer, vissa på solen, vissa tror att Jesus är Gud och
andra tror att han själv är Gud. De som kallar sig ateister har också en tro. De tror att de inte tror, de tror på slumpen
eller dylikt. Men alla människor har en tro, utan undantag, annars kan vi inte leva. Varför, t. ex äter vi om vi ändå en
dag skulle försvinna in i meningslösheten?

Det finns vissa tecken på en munafiq, hycklare. Dessa är att när han pratar så ljuger han; när han lovar så bryter han; när
han är anförtrodd en hemlighet så håller han den inte hemlig.

Hur fungerar förståndet och hjärtat?

Genom viljan, öppnas och stängs de olika portarna till förståndet och hjärtat.
Då man inte är rättroende är dörrarna till de två portarna svårmanövrerade eller så är båda alltid glappa; d v s man vet
efter ett tag inte vad som är rätt eller fel. Vid det naturliga tillståndet fungerar processen utan besvär. Om hjärtat är
sjukt uppstår problem. Dessa problem är synliga hos dem som inte använder Guds vägledning.

Vad kan man göra åt ett sjukt hjärta?

  • Man kan börja praktisera Islam
  • Läsa mycket i Koranen
  • Göra dhikr (åminnelse av Gud under stor koncentration)
  • Göra extra bön (salat)
  • Ge allmosor (Sadaqa)
  • Fasta (Saum)
  • Avstå från allt dåligt
  • Kontrollera sina tankar (morakaba), så fort en dålig tanke kommer avstår man från den direkt
  • Be nattbön

Salaam, Mars-April 1996, Sida 5-8