Allahs islamofobi. En kort kommentar om behovet av att lämna cirkusen

Abdel-latif Bilal Ibn Samar

Någon frågade mig om den kontroversiella filmen, om karikatyrerna, attacken på islam, hur man ska försvara sig … Jag
vet lite av allt detta för att jag vägrar vara en del av underhållnings värld som de också kallar information, det
senaste… Några flyktiga rubriker i tidningarna som läses i förbigående av kollektivtrafikens passagerare på morgonen
och kanske lite mer. Inför denna typ av islamofobi, kan jag bara säga, alhamdulillah!

För det första, även om det kanske inte finns några empiriska bevis, visar statistiken en tydlig uppgång i västvärlden
av antal personer som är intresserade av islam och även accepterar det och internalisera det i sitt dagliga liv efter,
till exempel, de islamofobiska kampanjerna efter 11-s.

För det andra placerar Allah alla sådana kontroverser (rubriker, speciella TV program, debatter och andra cirkusar) i
centrum för underhållnings rike. Muslimerna som väljer att inte delta, eller ens komma in i denna värld är väl
medvetna om att ju mer fritid och distraktioner desto mindre medvetenhet om Allah. Därför skyddar Allah muslimer från
så många bilder och illusoriska utseende, från så mycket glitter, så mycket prat och fantasifulla rubriker genom att
få dessa kontroverser att uppstå och föröka sig i ett så mörkt område.

För det tredje, tack vare denna islamofobiska föreställning, fortsätter att vara användbara och dagsfärska alla de
koraniska verser där dessa attityder och attacker är huvudpersoner. Vad skulle vi göra med vissa aya om vi inte har
kvar någon liten islamofobisk individ, till exempel, som försöker förhindra salat? Koranen upphör inte att gälla.

Kort sagt, Gud vet vad Han gör, men ibland känns det att vissa muslimer inte kan tro det…

Allahuma, skydda oss från oss själva.

Amin.