Al Aqsa moskés portar – Komplett lista över 11 portar (Bab)

Shabbir Hassan – Pilgrim Knowledge

 

Al-Aqsa moské, inbäddat i hjärtat av Jerusalems gamla stad, står som en vördad symbol för djup religiös betydelse i Islam. Dess ikoniska närvaro är inte bara arkitektonisk, den kapslar in århundraden av rik historia, som förkroppsligar den muslimska trons andliga väsen.

Al Aqsa moskés imponerande portar, etsade med kulturella och religiösa berättelser, fungerar som portaler till tidigare islamiska epoker.

Varje grind, utsmyckad med intrikata mönster, berättar en berättelse om motståndskraft och hängivenhet, som återspeglar de olika kulturer och civilisationer som har satt sin prägel på detta heliga utrymme.

Denna helgedom har bevittnat tidens ebb och flöde och stått motståndskraftig mot bakgrund av historiska händelser. Dess betydelse är inte begränsad till ett enda ögonblick utan sträcker sig över generationer, vilket främjar en djup känsla av anknytning bland de troende.

Al-Aqsa moské är ett bevis på Islams bestående andliga arv, som lockar troende från när och fjärran att ta del av dess helighet och fördjupa sig i den djupa väv av religiös och kulturhistoria som den kapslar in.

Som en ledstjärna för tro och historia fortsätter Al-Aqsa moské att inspirera vördnad och vördnad, och uppmanar alla att utforska djupet av dess heliga famn.

 

Vad är Al-Aqsa moské?

Al-Aqsa moské, fungerar som den främsta kongregationsmoskén inom Al-Aqsa moské i Jerusalems gamla stad. Även om det ibland hänvisas till som Al-Aqsa-moské (al-Masjid al-Aqṣa), avser detta namn övervägande hela området där det är beläget.

 

Varför är Al-Aqsa-moské så speciell?

Al-Aqsa moské ligger inbäddat i hjärtat av Jerusalems gamla stad och har stor religiös betydelse.

Muslimer anser att det är den tredje heligaste platsen efter Mecka och Medina, med Al-Aqsa anläggningen som är värd för Klippdomen, Qibly moské och Al Buraq moské.

Byggd på 800-talet e.Kr., tros det vara platsen där profeten Muhammed, frid vare med honom, steg upp till himlen för en natt.

 

Hur många portar finns i Al Aqsa moské?

Moskén har 15 portar, varav 10 är öppna och fem stängda. Beläget främst på muren i väst, hålls portnycklarna av den islamiska Waqf, men detta inkluderar inte den marockanska porten.

Tillträde är dock villkorat av tillstånd från polisen, som reglerar inträde på plats. Vi kommer att utforska de 10 öppna portarna i denna artikeln tillsammans med deras historiska betydelse.

 

Vad säger Koranen om Al-Aqsa-moské?

Al-Aqsa-moské nämns ett antal gånger i Koranen. Ett av dessa fall inkluderar följande vers i Surat Al-Isra’ (Den nattliga resan):

STOR är [Gud] i Sin härlighet, Han som under natten förde Sin tjänare från den heliga Moskén till den fjärran böneplatsen, vars omgivningar Vi har välsignat, för att visa honom några av Våra tecken; Han är Den som hör allt, ser allt. (17:1)

 

Lista över portarna till Al Aqsa moské

Al Aqsa moskéanläggningen har 15 portar, varav 10 för närvarande är öppna och fem stängda. Den islamiska Waqf är övervägande placerad längs muren som ligger i väster och håller alla nycklar utom den till den marockanska porten.

Öppning eller stängning av portar är dock beroende av tillstånd från polisen, som reglerar tillträde till platsen. De öppna portarna till Al Aqsa moské inkluderar:

Bab al Asbat (Stammens port)

Bab al Hittah (Remissionens port)

Bab al Atim (Mörkrets port)

Bab Ghawanimah (Bani Ghanims port)

Bab An Nadhir (Inspektörsporten)

Bab al Hadid (Järnporten)

Bab al Qattanin (Bomullshandlarens port)

Bab al Matarah (Tvagningsporten)

Bab som Salaam (Freds port)

Bab al Silsilah (Kedjeporten)

Bab al Magharibah (Den marockanska porten)

 

Port 1 – Bab al-Asbat (Stammens port)

Asbatporten, en uppskattad gammal port, har fått sitt namn från tidiga myndigheter, Ibn Al-Faqi och Ibn Abdullahbi. Ursprungligen byggd av den mamlukska härskaren Baibars, dörrarna genomgick renovering under den osmanska eran.

Enligt legenden initierade Sultan Suleiman I renoveringen av Jerusalems murar efter en oroande dröm.

Asbatporten, som ligger mot muren norr om Haram Al Sharif, står vid dubbelporten och tvärs över Awab Mihrab Mariam. Entrén är prydd med imponerande dekorationer.

Den överlevande delen av portalen har en enda öppning med en halvcirkelformad båge, kännetecknad av en 45-graders avfasning och en segmenterad inre båge. Väggmurverket, som mäter 1,20 meter i längd, antyder att det finns två portar.

Portväggen sträcker sig västerut och ligger i linje med den tidiga islamiska arkitekturen och dimensionerna av Bab al-Hashmi, som noterats av Ratrout.

Bab Al Asbat har en dörrbredd på 2,81 meter, en tröskelbredd innanför dörröppningen som mäter 3,30 meter och en valvhöjd på 4,30 meter. Denna port är placerad på marknivå och underlättar unikt för ambulanser att ta sig in i moskén under nödsituationer.

 

Port 2 – Bab al Hittah (Remissionens port)

Belägen på norra sidan av Al-Aqsa moské, står denna port (även känd som Barclay Gate) som en av de äldsta och fungerar som den främsta ingången för besökare från den norra sidan av al-Quds stad.

Även om dess exakta byggdatum är okänt, genomgick den renoveringar under ayyubi och ottomanska perioder. Utsmyckad med hängare som designades för att hålla lampor, är denna port, ingångsvägen till Al-Quds gamla stad.

Noterbart är att den överlevande porten kännetecknas av en singulär öppning med en halvcirkulärbåge med en distinkt 45-graders avfasning och en segmentell inre båge, ett designelement som vanligtvis observeras i många portar i enklaven, särskilt Bab al-Hashmi.

 

Port 3 – Bab al-Atim (Mörkrets eller Sinaiporten)

Även känd som Sinai-porten eller mörkrets port, Bab al-Atim är en av portarna i Gamla stan i Jerusalem. Det ligger nära Al-Aqsa moské. Porten har historisk och religiös betydelse, och dess namn kommer från dess närhet till vägen som leder till Sinaihalvön.

Liksom många portar i Gamla stan har den unika egenskaper och spelar en roll i åtkomstpunkterna till och från den historiska staden.

Känd under olika namn, den mest kända är Bab al-Aa’tam på grund av den mörka vägen från den norra porten är känd som Bab al-Malik Faisal (Kung Faisal-porten) bland Jerusalems invånare, ett namn som skänkts efter en 1930 (eller 1943 CE) besök och generöst bidrag från kung Faisal av Irak för dess restaurering.

Ytterligare namn inkluderar Bab al-Mu’azmiyya och Bab a-Dawadariya School Gate, kopplade till al-Mu’azmiyya och den intilliggande a-Dawadariya-skolan.

 

Port 4 – Bab Ghawanimah (Bani Ghanim port)

Sett inifrån Tempelberget har denna port historisk betydelse. Denna grind är på den lilla sidan jämfört med resten av grindarna.

Tidigare kallad Hebronporten, fungerar den nu som en accesspunkt från den muslimska delen av den antika staden. Noterbart är att den moderna gatunivån på den här sidan av Tempelberget är lite högre i resning än själva den heliga plattformen.

Efter en olycklig incident när porten sattes i brand av en radikal grupp renoverades den. Den södra muren är Tempelbergets stödmur.

 

Port 5 – Bab An Nadhir (Inspektörsporten)

Denna entré genomgick en renovering under kung Moathem Sharaf Ad Dins regeringstid. Med en betydande ingångshöjd som mäter 4,5 m, kom dess namn från inspektören för Al-Aqsa moské och Ibrahimi moské, som bodde nära den. Tidigare identifierad som Michael’s Gate och Prison Gate.

 

Port 6 – Bab al Hadid (Järnporten)

Denna ingång på västra sidan, historiskt erkänd som Araguns port, fick denna beteckning från den som byggde om porten, prins Aragun Al Kamili, som samtidigt fungerade som grundare till den prestigefyllda Araguniyah-skolan.

 

Port 7 – Bab al Qattanin (Bomullshandlarens port)

Bomullshandlarens port, byggd av sultanen Muhammad bin Qaloun, står på västra sidan av moskén. Den kan användas för att gå till bomullsmarknaden och har fått sitt namn från denna förening. Den är vördad för sin estetik och är känd för sin skönhet.

Den östra fasaden, med utsikt över det inre av Haram as-Sharif, har en halvcirkelformad gavel och stalaktitornament (muqarnas). Portalen, som ligger cirka nio steg nedanför innergården, har en halvcirkelformad kupolformad topp med en svart slutsten och fem rader stalaktitornament (muqarnas).

Dörren, som mäter fyra meter på höjden och två och en halv meter på bredden, är krönt med en rak överliggare.

 

Port 8 – Bab al Matarah (Tvagningsporten)

Denna port ligger i korridoren väster om Al-Aqsa moské och ger tillgång till Klippdomen. Till skillnad från andra portar som leder till kvarteren i Gamla stan, leder den till en källa för tvätt eller rening, nämligen en fontän konstruerad av en sultan runt Ayoubis period.

 

Port 9 – Bab som Salaam (Fredens port)

Även känd som Dawuds port eller Trollkarlens port, det är en relativt hög port med överlappande stenar som dekorerar porten. Dubbeldörrarna är av trä som har en enkel öppning som gör att en enda person kan gå igenom när båda dörrarna är stängda.

 

Port 10 – Bab al Silsilah (Kedjeport)

Kedjeporten, en framträdande port till huvudmoskén och en av de framstående Al-Aqsa portarna, byggdes på Ayoubis tid och är placerad längs väster om den uppskattade moskén.

Renoverad av Ayoubierna, står den på en avsevärd höjd, med en imponerande entré med ett mellanrum som underlättar passagen för en person när dörren inte är helt öppen.

Uppförd av Sultan Sulayman I på 1500-talet, denna sabil (vattenfontän) i Al-Quds har en rektangulär design med en nisch prydd av en spetsig båge. Nischen visar en rosett, återställd från ett korsfararrosfönster, och bär en grundinskription som går tillbaka till 1537.

Ett överdådigt dekorerat tråg förhöjer botten av nischen vilket gör den till en av de mest iögonfallande portarna i moskén.

 

Port 11 – Bab al Magharibah (Den marockanska porten)

Den marockanska porten är faktiskt byggd ovanpå en annan port från Herodes perioden känd som Barclay’s Gate. Under åren steg marknivån utanför denna initiala port flera meter tills den slutligen murades upp på 900-talet.

Denna port, längs den västra muren av Al-Aqsa moské, är känd som den marockanska porten. Den fick sitt namn efter invånarna i det intilliggande kvarteret, som efter erövringen av Salahuddin Ayyubi hade kommit för att bo i Jerusalem från Marocko. Porten är också känd som ”Morernas port”.

Den marockanska porten revs dock av israeliska ockupationsstyrkor 1967 (1387H) för att bygga Klagomursplatsen och muslimer är förbjudna att komma in i Al Aqsa moské från denna port.

 

Sammanfattning – Al Aqsa moskés portar

Som en symbol för djup religiös betydelse och med en historia som sträcker sig över århundraden, står Al-Aqsa moské och dess portar som ett bevis på Islams rika gobeläng.

Bortom sin arkitektoniska storhet kännetecknas Al-Aqsa moské av sin myriad av imponerande och historiskt betydelsefulla portar, som var och en bär sin egen historia och bidrar till moskéns helighet som de pryder.

Dessa portar är inte bara fysiska ingångar utan portaler till en andlig resa och en koppling till kulturarvet. De intrikata designerna och arkitektoniska underverken hos dessa portar fungerar som ett visuellt bevis på deras byggares hantverk och det bestående arvet från Islam i regionen.

Al-Aqsa moské är inte bara en plats för tillbedjan, det är en helig fristad som resonerar med kärnvärdena hängivenhet och kulturarv. Pilgrimer och besökare dras till dess heliga marker och söker inte bara en fysisk närvaro utan en uppslukande upplevelse som överskrider tid och rum.

Genom att omfamna mångfalden av dess portar och den andliga essens som de förkroppsligar, fortsätter Al-Aqsa moské att stå som en ledstjärna för enhet och vördnad för muslimer runt om i världen. Moskén är vördad av muslimer för sin historiska och kulturella betydelse.