Aishas ställning (må Allah vara nöjd med henne)

Ahmad Thomson – Tidning Ihsan

Av Profetens fruar i Medina (Må Gud vara nöjd med dem alla) är det tydligt att Aisha var den mest älskade:

Ibland frågade en eller annan av hans följeslagare honom, vem han älskade mest av alla, och profeten (frid och Allahs
välsignelser över honom) inte alltid gav samma svar på denna fråga eftersom han älskade många, sina fruar, döttrarna
han hade med Khadija, eller barn till dem med Abu Bakr, Umar, Uthman eller Ali och många av hans följeslagare och
samhället, men i fråga om sina fruar var Aisha. Hon önskade och ville att han skulle försäkra henne att han älskade
henne.

”Hur är din kärlek till mig?” Frågade hon en gång. ”Som repets knut” sade han, med hänvisning till styrka och säkerhet.
Många gånger frågade hon: Hur är det med knuten? och han svarade, ”som alltid”.

Aisha älskade så mycket Profeten (fvmh) att
hon inte kunde annat än känna svartsjuka när hans uppmärksamhet riktades till andra mer än vad hon ansåg tillräckligt.
En gång frågade hon, ”O Guds sändebud, berätta om dig. Om du var mellan de två sidorna av en dal, där den ena sidan
har inte rörts av djur som äter gräs och den andra sidan har berörts av djur som äter gräs. Vilken sida skulle du ta
dina djur på bete?”

”Till den sida som har rörts” svarade Profeten (fvmh). ”Ändå”, sade hon, ”Jag är inte som någon av dina andra fruar.
Alla dem har haft en make före dig, utom jag.” Profeten (fvmh) log och sade ingenting.

Det är uppenbart att trots hans fruars höga position inför Gud (mGvnd),
var de fortfarande människor, och ibland lite svartsjuka. Således, till exempel, har Aisha berättat att profeten
(fvmh) besökte ofta sina hustrur varje kväll, efter Asr bönen. Vid ett tillfälle stannade han längre än vanlig Zaynab
bint Jahshs rum, eftersom någon hade gett henne lite honung, något Profeten (fvmh) älskade.

”När detta hände” sade Aisha, ”Jag var svartsjuk, och jag, Hafsa, Safiyya och Sawda kom överens om att säga var och en
till honom när han besökte oss att det kom en konstig lukt ur hans mun från det som han hade ätit, eftersom vi visste
att han var särskilt känslig för dålig lukt.”

Allt var planerat, och det resulterade i att profeten svor att han inte skulle äta honung igen, bara för att
tillrättavisas av följande vers:

PROFET! Varför pålägger du [dig själv] – i en önskan att vara dina hustrur till lags – förbud mot det som Gud har
förklarat tillåtet för dig? Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(66:1)

Gud gjorde att profeten (fvmh) fick reda på hela affären och vems idé hade varit, med sanningen:

Då han sade det till henne frågade hon: ”Vem har låtit dig veta det?” – och han svarade: ”Han som vet allt, är
underrättad om allt, har låtit mig veta det.
(66:3)

Detta indikerar i vilken utsträckning profeten underkastades Gud. Profeten (fvmh) var det medel genom vilket Gud lärde
muslimer Din (religion) vid alla tider och situationer. Det som kunde ha uppfattas som profetens fruars (mGvnd)
oskyldig skämt tilläts inte av Gud ändra gränserna för vad Gud har bestämt är tillåtet och vad som är förbjudet.

För om Profeten (fvmh) inte hade börjat äta honung igen, skulle många av hans följeslagare och anhängare ha gjort
detsamma.

Vid ett annat tillfälle när en annan av Profetens fruar (fvmh), Umm Salama (mGvnh),
klagade i de andra fruars namn att profeten gav fler presenter till Aisha när hon var med henne än till de andra när
han var med sina andra fruar, svarade han, ”O Umm Salama, skapa inte problem för mig genom att skada Aisha, ty Guds
gudomliga inspiration kommer aldrig i närvaron av en annan kvinna än henne.” ”Jag söker skydd hos Gud från att orsaka
problem för dig, o Guds budbärare” sade hon.

Emellertid var profetens andra fruar fortfarande missnöjda, så de bad Fatima att få tala med Profeten (fvmh) i deras
namn. När hon förklarade hela frågan, sade han, ”Åh min dotter, älskar du inte de jag älskar?”

”Ja”, sade hon. ”Älska henne då” svarade han.

En annan gång reste Aisha med profeten och några av hans följeslagare. Hon hade lånat från sin syster Asma ett
halsband och under resan insåg hon att hon hade lämnat halsbandet någonstans och att hon inte hade den kvar. Resan
försenades medan några av följeslagarna letade efter halsbandet. Efter en stund kom tiden för bönen men det fanns inte
vatten för tvagning och de blev oroliga.

De gick till Abu Bakr och sade. ”Har ni sett vad Aisha har gjort! Hon gjorde så att profeten (fvmh) stannade på en
plats där et inte finns vatten!” Under tiden hade Profeten (fvmh) somnat med huvudet på Aishas ben.

Abu Bakr gick för att se Aisha och började knuffa och kritisera henne för att hon fick dem att stanna när de inte hade
vatten. Hon rörde sig inte eftersom hon inte ville störa profetens sömn.

Profeten (fvmh) vaknade och tayammun (tvagning utan vatten) verserna avslöjades, som tydliggör vad en muslim ska göra
när denne reser och behöver göra wudu men inget vatten finns tillgänglig.

Usayd ibn Hudayr sade till Abu Bakr, ”Detta är inte den första välsignelsen som kommer från din familj” och till
Aisha, ”Må Gud belöna dig med det goda! Vid Gud, när du har ett problem, må Gud befria dig från den och ge sin
välsignelse till muslimerna också!”

När de var på väg att återuppta sin resa, gick Aishas kamel upp, och där fanns halsbandet. Kamelen hade suttit på den
hela tiden!

Aisha som var dotter till Abu Bakr, som en gång gav all sin förmögenhet i Guds väg och Muhammads (fvmh) hustru som
aldrig höll något för sig själv, var hon mycket generös.

En gång hade Profeten (fvmh) offrat ett djur, och Aisha var generös att dela köttet bland de fattiga, sedan insåg hon
att det fanns ingenting kvar för Budbärarens stora hus än en liten bit av djurets framdel. Hon blev lite orolig och
gick till Profeten (fvmh) och sade: ” Jag kunde bara behålla detta.” ”Det är den enda delen av djuret som du inte
behåll kvar” sade Profeten och log, ”Ty vad du ger bort i Guds namn, behåller du, och det du behåller för dig själv,
förlorar du.”

Ibland glömmer man att profeten Muhammed och hans fruar och kamrater (välsignelser och Guds frid vare med honom, hans
familj och följeslagare) levde ett enkelt liv.

Det har rapporterats att ibland såg man inte röken komma ut ur profetens hem i veckor, vilket innebar att det inte
fanns mjöl att baka bröd och ännu mindre kött att tillaga. Allt som fanns att äta var dadlar och vatten. Dadlar som
kom från palmer vars rötter fanns i trädgården, som Profeten (fvmh) brukade säga.

Vid ett annat tillfälle en tiggare bad Aisha om lite mat när hon fastade och hade bara en bit bröd i huset. Hon sa
till sin tjänare: ”Ge den till honom.” ”Men du har inget annat att äta för att bryta din fasta” protesterade pigan.
”Ge det till honom” upprepade Aisha. Och pigan gjorde det.

När kvällen kom, familjen från en man som vanligtvis inte gav dem någonting, lämnade till dem ett får och lite mat.
Aisha sade då till sin tjänare: ”Ät av det här. Detta är bättre än ditt bröd!” Aisha rapporterade att en gång när det
var Profetens (fvmh) tur att tillbringa natten med henne, gick han tyst upp de sista timmarna av natten och lämnade
rummet och stängde dörren tyst när han gick. Aisha var nyfiken på var han gick eftersom han hade väntat tills hon
somnade. Hon reste sig hastigt, täckte huvudet i tystnad och följde honom tills han kom till al Baqis kyrkogård.

”Han stod där” berättade Aisha ”och han stod där under en lång tid. Sedan höjde han sina händer (i bönen) tre gånger,
och vände sig för att gå, då gick jag också tillbaka. Han gick med snabbare hans steg, och jag skyndade mig själv. Han
började springa och jag med började springa. Jag kom tillbaka före honom och gick tillbaka till mitt rum och lade mig.
Han kom och sa ’Varför andas du som om du inte fick någon luft?”. ”Det är ingenting” svarade jag. ”Säg det till mig
eller Den som alltid är närvarande och vet allt kommer att berätta det för mig.” ”Guds budbärare” sa jag. ”Min far och
mor är lösen för dig”. Han svarade sedan: ”Var det du som sprang framför mig?” ”Ja” svarade jag. ”Trodde du att Gud
och Hans budbärare skulle behandla dig orättvist?” Frågade han. ”Vad en person döljer, känner Gud till” svarade jag.

”När du såg mig gå” sade profeten, ”var för att Gabriel kom till mig. Han talade till mig utan att du visste det, och
jag svarade honom utan att du visste eftersom du inte var fullt påklädd. Jag trodde du sov och ville inte väcka dig
eftersom jag inte ville skrämma dig.” Han (Gabriel) sade: ”Din Herre har befallt dig att gå med folket i al-Baqi och
be om förlåtelse för dem.” Jag frågade, ”Hur ska jag be för dem?” ”Säg, fred vare med folket i denna plats
(kyrkogården) bland de troende och muslimer, och må Gud förbarma sig över dem som gått före oss, och de som kommer att
följa efter, och om Gud vill, kommer vi att vara tillsammans.”

När dagen för profetens död närmade sig, står det klart att profeten (fvmh) ville vara med henne när det skulle ske,
eftersom han under sin sista sjukdom, som troligen berodde på den förgiftade mat han fick i Khaybar, frågade han ”Var
kommer jag att vara imorgon? Var kommer jag att vara i morgon?” eftersom han ville att det skulle vara Aishas tur för
att vara alltid med henne.

Faktum är att Profeten (fvmh) bad om sina andra fruars tillåtelse för att stanna i Aishas rum under sin sjukdom, och
hans hustrur kom överens om att avstå från sina dagar.

Under sina sista dagar låg profeten för det mesta på en soffa med huvudet vilande på Aishas bröst eller ben. Det var
hon som upprepade de två sista surorna (kapitlen) i Koranen, de två skydds suror, och sedan blåste hon över honom,
precis som han hade lärt henne i det förflutna, och sedan strök med handen över hans kropp. Aisha rapporterade att hon
använde profetens hand istället för hennes, eftersom chansen att bota honom var större med hans hand.

Det var hon som tog en pinne för sin brors tänder, hon tuggade den för att göra den mjuk och gav den till Profeten
(fvmh). Trots att han var ganska svag, borstade han tänderna kraftigt. ”Då”, sade Aisha en tid senare, ”Gud gjorde att
min saliv blandades med hans på hans sista dag på jorden och hans första dag i det nästa livet.”

Kort därefter förlorade han medvetandet och Aisha trodde att han var på gränsen till döden, men efter ett tag öppnade
han ögonen och mumlade sakta: ”Det högsta sällskapet…” Aisha erinrade sig att när Profeten (fvmh) hade varit i god
hälsa i det förflutna, hade han sagt: ”Ingen profet går till döden förrän han har fått se sin plats i Paradiset, och
efter erbjudits att välja mellan att stanna i denna värld eller gå till nästa liv.”

När hon kom ihåg dessa ord, sade hon till sig själv, ”Han kommer inte att stanna hos oss.” Då hörde hon honom mumla:
”Åh Gud, förlåt mig och förbarma dig över mig och ta mig till det Högsta Sällskapet, de som Gud har gynnat.”

… profeterna och de sanningsenliga och de som [med sina liv] vittnat om sanningen och de som gjorde det goda och
det rätta – en ädel skara!
(4:69)

Det var då Aisha förstod att han hade fått välja och hade fattat sitt beslut. Då hörde hon honom muttra: ”Åh Gud, med
det Högsta sällskap” och dessa var de sista ord Aisha hörde. Lite i taget blev hans huvud tyngre på hennes bröst och
hon lade honom försiktigt på kudden. Hennes älskade make, Guds budbärare, profeternas sigill, det bästa av skapelsen,
hade dött i hans armar.

Vid tiden för hans död, var profeten Muhammed (fvmh) 60 år gammal.

Först var profetens följeslagare inte säkra på var han skulle begravas, men då mindes Abu Bakr As-Siddiq att när han
levde, Profeten (fvmh) hade sagt att profeterna begravdes där de dog, så Profeten (fvmh) blev begravd i Aishas rum,
där han dog.

Aisha rapporterade att under sin sjukdom nämnde Umm Habiba och Umm Salama att när de var i Abessinien hade de sett en
kyrka med bilder. Profeten (fvmh) sa: ”När en av dessa rättfärdiga människor dör, bygger man en plats för tillbedjan
över hans grav och dekorerar den med bilder. I Guds ögon kommer de att vara de värsta människorna på Domedagen.”

Aisha berättade också att Profeten (fvmh) sade: ”Gud har fördömt judar och kristna eftersom de gjorde sina profeter
och rättfärdiga människors gravar till gudstjänstlokaler.” Aisha fortsatte: ”Hade det inte varit för detta, hade hans
grav varit i det fria, men man kunde inte göra det på grund av det faktum att det skulle kunna bli senare en moské.”

Med tiden utvidgades profetens moské i Medina om och om igen, med resultatet att hans grav inte längre står bredvid
moskén men inom den.

Trots det de miljontals muslimer som besöker staden Medina varje år är fyllda med kärlek till Profeten (fvmh) är
alltid noga med att rikta sin dyrkan till Gud, och kommer ihåg Abu Bakrs ord när han talade till muslimer som inte
kunde tro att deras älskade profet hade dött:

”För de som dyrkade Muhammad, är Muhammad död, och de som dyrkar Gud, är Gud den som lever och inte dör.”

Han citerade följande vers:

MUHAMMAD är ingenting mer än ett sändebud och [andra] sändebud har kommit och gått före honom. Om han dör eller
stupar i strid, kommer ni då att göra en helomvändning? Den som vänder helt om vållar inte Gud någon skada. Men Gud
skall belöna dem som visar tacksamhet.
(3:144)

Så var det att Profeten Muhammeds (fvmh) familj och följeslagare var tvungna att acceptera det oundvikliga, men ingen
förlust hade varit eller kommer att bli lika stor som deras.

Anas ibn Malik berättade att efter Allahs budbärares död sade Abu Bakr till Umar, ”Kom vi ska besöka Umm Ayman (som
hade tagit hand om profeten som ett litet barn), eftersom Allahs budbärare (fvmh) brukade besöka henne.” När de kom
fram till henne, satt hon och grät och de sa till henne:

”Varför gråter du? Det som Guds budbärare, Gud välsigne honom och ge honom fred, har fått nu är bättre än detta?” Hon
svarade: ”Jag gråter inte för att jag inte faktiskt vet att det som Guds Sändebud (fvmh) har nu är bättre än detta,
men jag gråter för att det är slut med uppenbarelserna som brukade komma från himlen.”

Detta rörde de två och började sörja med henne.

Aisha, som en gång sade: ”Jag skulle vilja vara ett löv på ett träd” levde femtio år efter Profetens död (fvmh) och
dog vid en ålder av 68, år 58 AH, må Gud vara nöjd med henne.

Under den tiden såg hon många förändringar, som inte alla var trevliga, för med de växande muslimska erövringar kom
rikedom och med välståndet kom motsättningar och maktkamp som vi alla vet. Profeten (fvmh) sade en gång: ”jag fruktar
inte fattigdomen för mitt samhälle, utan jag är rädd att de blir rika, eftersom rikedom kan förstöra och förgöra de
som det gjorde med människorna före dem.”

Men Aisha, liksom Profetens fruar höll sig borta från denna värld och var ivriga att återförenas med profeten (fvmh)
i nästa liv; men under hennes livstid överförde hon sin kunskap och visdom till alla som kom för att se henne. Mycket
av det hon överförde bevarades i skriftlig form, och därför många muslimer fortfarande gynnas av denna kunskap som
Aisha lämnat oss ännu i dag.

Abu Musa rapporterade att Allahs budbärare (fvmh) sade: ”Det har funnits många män som har nått perfektionen, men
ingen kvinna har nått det förutom Maria, dotter till Imran, Asiyya, Faraos hustru och Aishas kvalitet jämfört med
andra kvinnor är som tharid (nötkötts buljong med grönsaker, som var profetens favoritmat) jämfört alla andra typer
av rätter.”

Slutsats

Qadi Iyad berättar att Profeten (fvmh) sa: ”Erkännandet av Muhammeds familj är som att vara fri from elden. Kärleken
till Muhammads familj är som att korsa över Sirat. Vänskap till Muhammeds familj är som att räddas från elden.”

En av Ulemas sade: ”Att erkänna i det här fallet innebär att erkänna sin plats i förhållande till profetens plats.
Detta erkännande innebär ett erkännande av rättigheter och respekt de förtjänar på grund av sin plats.”

Qadi Iyad skrev också: ”Att förbanna Profetens hushåll, hans fruar och kompanjoner och förakta dem är haram och den
som gör det är dömd.”

Abdullah ibn Mughaffal sade att Guds budbärare sade: ”Gud, Gud, mina följeslagare! Gör de inte till ett mål efter mig.
Den som älskar dem, är det for min kärlek som de gör det. Den som hatar dem, förtjänar mitt hat på grund av det. Den
som skadar dem, skadar mig. Den som skadar mig har sårat min Gud. Den som sårar Gud är på väg att bli anfallen.”
(At-Thirmidhi)

Guds Sändebud (fvmh) sade: ”Förbanna inte mina följeslagare. Den som förbannar dem kommer Gud, änglarna och människors
förbannelse att vara med honom. Gud kommer inte att acceptera någon belöning eller ursäkt för honom.” Profeten (fvmh)
sade: ”Förbanna inte mina följeslagare. Det kommer att komma ett folk under den sista tiden som kommer att förbanna
mina följeslagare. Blanda inte er med dem och gift inte er med dem och besök inte deras församlingar. Om de är sjuka,
besök inte dem.”

Profeten (fvmh) rapporterade att förbanna skada dem, skadade honom. Det är haram att skada profeten (fvmh). Han sade:
”Såra inte mig i fråga om Aisha.”

Han sade om Fatima: ”Hon är en del av mig. Det som sårar henne sårar mig med.” ”Den som attackerar henne har motsatt
sig Koranen.”

Shaban Ibn rapporterade följande om Malik eftersom Gud har sagt Gud varnar er för att någonsin återfalla i denna
[synd] om ni är [sanna] troende.
(24:17). Så den som upprepar något sådant har upphört att tro.

Må Guds välsignelser och frid vare med profeten Muhammed och hans familj och hans följeslagare och alla som fortsätter
med vad de kan med uppriktighet, till den sista dagen Amin.

Utdrag ur boken: Profetens fruar av Ahmad Thomson