8 enkla steg för att recitera hela Koranen i denna Ramadan

The Productive Muslim Company

Det har sagts att allt har något man älskar över allt annat och Ramadan månad har också sin: den välsignade Koranen.
Därför under hela denna månad hedrar muslimer världen över Ramadans älskade och strävar efter att fullborda
recitationen av Koranen.

I den här artikeln kommer du att lära dig hur du kan arbeta för att uppnå detta ädla mål trots ditt upptagna schema,
InshAllah.

Steg 1: Fastställd avsikten

Vår älskade budbärare, fred vare med honom,) lärde oss, genom hans ord och handlingar, vikten av ens avsikt eller
syfte. Att fastställa en avsikt är en effektiv katalysator för implementering. När din avsikt har fastställts, kom
ihåg att förnya den ofta. Medan du reciterar och även efter att ha avslutat recitationen av Koranen, ska du komma
ihåg din avsikt och förnya den, så att du säkerställer att den ständigt renas och att du söker Hans gudomliga
acceptans, InshAllah.

Steg 2: Var inte överväldigad

För vissa, trots att de strävar efter så mycket av att avsluta recitationen av Koranen under Ramadan, överväldigas
av antalet sidor eller längden på vissa suror. Ta bort ”Jag kan inte” från ditt ordförråd och eliminera negativt
tänkande, för den troende litar på Allah samtidigt som han/hon arbetar enträgen för att lyckas. Påminn dig själv om
att du (om Allah vill) är fullt kapabel att uppnå dina ambitioner när det gäller Koranen, vare sig det är att
fullfölja Koranen ett eller fem gånger. Den andra punkten är mycket viktig. Lägg ditt hjärta i denna prestation och
skörda fördelarna hela tiden, InshAllah.

Steg 3: Planera framåt

Innan du börjar med din recitation är det viktigt att planera runt din rutin och blockera tid för ditt mål med
Koranen, t.ex. din arbetstid, vilotid och alla andra åtaganden som du kan ha. Strukturera en realistisk plan för hur
man slutför recitationen av Koranen inom månaden genom att dela upp varje Juzz per dag. Utarbeta denna personliga
plan, granska den hela tiden och genomför den!

När du lägger upp din plan ska du överväga tidigare Ramadan och fråga dig själv om det har förekommit fall där du
inte kunde fullfölja Koranens recitation. Reflektera över varför och hur detta inträffade. Finns det en annan
mekanism som du kan sätta på plats? Hur kan du förbättra din dagliga Koran rutiner om dessa distraktioner kan
hanteras?

Ta den första möjligheten som dyker upp för att börja din Koran utmaning. Så när månen är synlig och
tillkännagivandet har gjorts för den första Taraweeh bön, börja på allvar med Al-Fatiha, Al-Baqarah, mm.

Steg 4: Förstå Koranen

Läs översättningen av Juzz som du kommer att recitera dagligen. Att ha en grundläggande kunskap om temat, ämne,
budskap och betydelse av det du reciterar gör att recitationen av Koranen är en otroligt upplyftande upplevelse som
du inte vill missa!

Steg 5: Hitta Koran kompisar och tävla om att göra gott

Utveckla nära band med bröder / systrar som är kända för sin anknytning till Koranen. De kommer att vara dina
andliga vänner. Engagera en Korankompis i dina ädla Koranproduktivitetsmål. Be de att påminna dig om att uppfylla
dina mål och andliga ambitioner så att de kan hjälpa dig när du tappar fokus.

I vårt dagligaliv tävlar vi med andra om många materialistiska mål men vad sägs om att följa fotspåren från de bästa
generationer som kom före oss i en tävling denna Ramadan? När vi strävar efter och tävlar med våra vänner och
kollegor mot våra ädla mål, på ett godmodigt sätt, kan vi motivera oss själva att avsluta vårt mål med Koran
läsning.

En av de vanliga saker som hindrar en muslim från att slutföra denna uppgift är överdriven kommunikation. Ofta
tillbringar många av oss för mycket onödig tid med att surfa på nätet, chatta, sms, etc. Minska detta med en
tredjedel så kommer du att se, känna och bevittna denna tids välsignelser, InshAllah.

Steg 6: Ta tag i stunden

En djupt inspirerande historia i ”lektioner från väntrummet” är detta om en mamma som har tagit sitt otåliga barn
till sjukhuset där hon väntar på att läkaren ska titta på hennes barn. Hon märker en ung muslim som använder sin tid
i väntrummet på ett mest effektivt och andligt givande sätt, han läser från en liten Koran. Lektionen vi kan dra
från denna berättelse är: Investera i en lite fickformat Koran och gör den till din bästa vän den här Ramadan. Grip
varje möjlighet och ögonblick att vara med Allah (förhärligad och upphöjd vara Han) genom din läsning.

En av de bästa tiderna för att recitera Koranen är efter Suhor. Efter att ha tagit del av denna sunna måltid och
inom en timme eller två innan det är dags att gå till arbetet eller skolan, är detta den perfekta starten till din
dag. Profeten bad Allah att välsigna vår Umma under de tidiga timmarna, och du kommer också att vara mer benägen att
memorera verserna under den tiden. Forskning visar att morgonstudier skapar bättre prestanda hos studenter så missa
inte morgonrecitationen!

Tips: Be efter läsningen av Koranen.

Tänk på följande alternativ som har fungerat bra för många under tidigare Ramadan. Försök recitera 6 – 8 sidor i
Koranen (beroende på Koranen du använder) efter var och en av dina fem dagliga böner. Lägg till Qiyaamul-Layl
(frivillig natt bön) som en sjätte tillägg, då kommer du att nå Ramadans slut med en avslutat Koran läsning med
lätthet och kanske, även innan de sista fem dagarna av Ramadan så länge du förblir engagerad.

Tips: Läs Kornen innan du sover.

Att recitera under dagen är också fördelaktigt, men kvällsrecitationen är lättare också under Ramadan eftersom det
finns mindre distraktioner och buller.

Steg 7: Förbli bestämd och konsekvent

Nyckeln till framgång är att vara konsekvent. När du har kartlagt din plan, håll fast vid den. Påminn dig själv om
den här månadens storhet, om möjligheterna som den ger för din andliga tillväxt och din relation med Koranen. Var
inte villig att kompromissa med det den här månaden.

Steg 8: Gör dua till Allah

Ingenting kan uppnås utan Allahs hjälp och vägledning. När du fastställer din avsikt att slutföra din läsning av
Koranen, be om Allahs hjälp och support för att underlätta dina ansträngningar med detta ädla arbete och belöna dem
med framgång, InshAllah.

Det här är de 8 sätten jag vill dela med dig som råd att använda när du ska börja och slutföra din resa med
recitationen av Koranen denna Ramadan.

Under denna heliga månads dagar och nätter må Koranen vara din följeslagare med ljus och vägledning och återspeglas
i dina ord, handlingar och livsmission. Må din relation med Koranen stärkas och berikas med dess djupa visdom och
Allahs gudomliga budskap.