70 år av Nakba – Orättvisan fortsätter för palestinierna

Ziad Medoukh – Saphirnews

Under ett mycket speciellt lokalt, regionalt och internationellt sammanhang, men med stort hopp och beslutsamhet minns
alla palestinier 70-årsjubileet av Nakba, Katastrofen, var de än befinner sig.

15 maj 1948 – 15 maj 2018, 70 år redan! 70 år sedan palestiniernas tragedi började, 70 år av lidande, elände och
massakrer på ett folk, 70 år sedan början av denna orättvisa pålagt ett folk på deras land, 70 år av utvisning av ett
folk för att ersätta den med en annan, 70 års tvångsflykt, utvisning, landbeslag, borttagandet av palestiniernas
grundläggande rättigheter.

Men också 70 år av motstånd, tålamod, beslutsamhet, mod och uthållighet för ett folk som fortfarande står fatsbesluten.
Ett folk som fortfarande är knutet till sitt land och dess rötter trots alla handlingar från denna olagliga och
varaktiga ockupation.

Flyktingar rätt att återvända är helig

Palestinierna minns 70-årsjubileet av katastrofen i ett särskilt nationellt, regionalt och internationellt sammanhang,
präglat av en fortsatt ockupation och kolonisering av de palestinska territorierna, med en stor tillbakamarsch som
påbörjades i Gazaremsan i mer än sju veckor. Ett folkligt och icke-våldsamt initiativ för att visa att rätten att
återvända är helig och kräver att den omänskliga israeliska blockaden upphävs.

Denna påminnelse präglas också av den pågående israeliska aggressionen i de palestinska territorierna och av bristen
på framtidsutsikter för en hel civilbefolkning.

Detta år, 2018, präglas framför allt av Trumps administrations beslut att flytta den amerikanska ambassaden till
Jerusalem och att erkänna Jerusalem som huvudstad i ett olagligt land som en del av den fortsatta orättvisa mot ett
folk.

Är det inte dags att tvinga denna stat internationell rätt?

I 70 år har Israel tillämpat alla möjliga olagliga åtgärder mot palestinierna. De har fängslats mer än en miljon,
massakrerat och mördat tusentals och ockuperat hela dess territorium. Den ockuperande staten har skapat problemet
med palestinska flyktingar av vilka många lever i skrämmande humanitära förhållanden i grannländerna där deras lidande
tar aldrig slut.

Denna stat är det enda som, uppmuntrat av de stora internationella krafterna, aldrig har impementerat någon
FN-resolution, inte ens de undertecknade fredsavtalen. En stat som fortfarande inte har några gränser och vägrar
delta i alla regionala och internationella fredsinitiativ.

70 år senare undrar palestinierna, 70 års av kränkningar av våra rättigheter är inte det tillräckligt? Har inte tiden
kommit att reagera och ålägga denna stat att tillämpa internationell rätt? Är det inte dags att ge rättvisa till
Palestina? Har inte palestinier rätt att leva, efter så många år av lidande, i ett fritt och självständigt land?

Sex principer för att slåss för rättvisa

70 år efter katastrofen, vi palestinier, oavsett hur stark är den apartheid politik som implementeras mot oss, måste
fortsätta kampen för vår frihet. Vi är mer än någonsin bestämda och har ett budskap att leverera till världen, ett
tydligt och klart budskap. Vi är alltid engagerade i följande principer:

– Nej, vi kommer aldrig att glömma den mörka historien om denna olagliga ockupation och dess olika brott mot
civilbefolkningen.

– Nej, vi kommer inte att lämna vårt land, vi kommer att förbli fästade till det. Vi kommer inte att åka härifrån.
Det här är vårt land, våra rötter, vårt liv och vår Palestina!

– Ja, rätten att återvända är helig och alla palestinska flyktingar ska kunna hitta tillbaka till sina städer och
byar.

– Ja, vi kommer att fortsätta vårt motstånd i alla dess former för att leva i frihet i vårt land, detta land som heter
Palestina, och som alltid kommer att heta Palestina.

– Ja, vi har rätt att skapa vår fria och oberoende stat, med Jerusalem som huvudstad.

– Ja, vi är villiga att leva i fred, en varaktig fred, men en fred som baseras på rättvisa, genom tillämpning av
internationell rätt, slutet av den olagliga ockupationen och kolonisering och uppfyllandet av alla de legitima
kraven från det palestinska folket.

Kampen fortsätter, för en fri och oberoende Palestina! Vi är övertygade om att rättvisa kommer att segra en dag.

Anteckningar:

Ziad Medoukh är professor och chef för den franska avdelningen vid Al-Aqsa University i Gaza.