Islams profet och epidemier

Islamisk medicin

Två traditioner som tillskrivs Muhammed som med otvetydig tydlighet stödjer de aktuella teserna och visar att det redan på 600-talet fanns en tydlig uppfattning om begreppet smitta och dess sätt att förebygga och minimera den.

EU är noga med att inte motsätta sig Israel, så stöder dess folkmord

EU och Israel

Låt oss inte ens låtsas för ett ögonblick att ett förbud mot bosättningsprodukter i en tid av folkmord är en handling som kommer att stoppa Israel från att döda palestinier i Gaza. Varje svagt uttalande från EU pekar bara på det faktum att Israel borde ha stoppats långt före den 7 oktober. Om man går ännu längre tillbaka i historien, innan EU grundades, borde det internationella samfundet ha stoppat de sionistiska kolonisatörerna från att skapa Israel i det ockuperade Palestina.