Ordet ”Allah” hittades invävt i vikingars kläder från 800- och 900-talen

Enköping Museum

Orsaken till att båda orden inkluderades är fortfarande okänd. Larsson menar att förekomsten av namnen på plaggen, som alltid förekommer tillsammans, tyder på att vikingarna inte bara handlade med den muslimska världen, utan kanske också med begravningssed och idéer:

Förmodligen påverkades vikingatidens gravssed av Islam och idén om ett evigt liv i paradiset efter döden.

Desinformationsindustrin och den digitala desinfodemin

Desinformation

Systemet för denna medieindustri av lögner fungerar på följande sätt: de falska nyheterna förbereds i redaktionerna eller på förlagens kontor, de sprids massivt även med hjälp av flera plattformar och de installeras som sunt förnuft medan kommentarokratin eller de falska intellektuella eller predikanter som har en åsikt om allt ansvarar för att sprida idéer utan stöd och som inte skulle stå emot elden av empiriska kontraster.

Krig mot Gaza: Varför Israels barbari är ett tecken på dess förestående nederlag

Gaza

De sista åren för alla bosättarkolonier präglas av mer utdragen kolonialbarbari, inklusive folkmord. Insikten om att förlusten av bosättar-kolonial makt är nära driver koloniala styrkor att använda de mest barbariska metoder för att besegra urbefolkningens revolt.

I Kenya beräknas britterna ha dödat så många som 100 000 kenyaner under det nationella befrielsekriget som avslutade det vita supremacistiska kolonialstyret 1963.