Hur jag läste Koranen under Ramadan

Koranen

En islamisk tradition svarar i allmänhet på ett behov. Det har en anledning och en historia som inte är oavsiktlig. Även om vi inte lär oss det systematiskt, slutar vi alltid med att veta vad som motiverar en tradition inom Islam. Detta beror på att profetens liv studeras och undervisas i detalj. Oavsett om en tradition är obligatorisk eller rekommenderad, glider man in i den med avsikten att handla i tro på Gud genom att följa profeten Muhammeds exempel.

De sista tio dagarna av Ramadan – Stunder av bön, meditation, dhikr och donationer

Dhikr

Vi går in i de sista dagarna av den tredje grupp av tio dagar av den välsignade månaden Ramadan, månaden för meditation, avstånd från sig själv och tillbakadragande från denna låga världs bekymmer. Allt gick snabbt, så snabbt att vi får intrycket att en lång period har gått med tanke på de tragiska och chockerande händelser som har inträffat under denna fastaperiod.

Om keffiyehs och vattenmeloner: betydelsen av palestinska symboler

Keffiyeh

De som kritiserar palestinskt motstånd mot Israels militära ockupation, oavsett om motståndet är väpnat eller annat, har liten förståelse för dess psykologiska konsekvenser, såsom en känsla av kollektivt bemyndigande, ära och hopp. Men motstånd betyder inte bara ett gevär eller en raketgevär. De är bara två av dess manifestationer och, om de inte backas upp av starkt folkligt stöd, har de knappast någon större inverkan.