Den Nattliga Resan och Himmelsfärden – Ett sant faktum eller bara en dröm? (II)

al Miraj

Resan var i ande och kropp eftersom uttrycket ”Hans tjänare” syftar på kombinationen av ande och kropp och det var inte en mystisk vision utan resan ägde rum med profeten vaken. Annars skulle avgudadyrkarna i Quraish inte ha ifrågasatt detta faktum eller lagt så stor vikt vid att visa sin förvåning, bestämt förneka det och göra narr av den muslimska trosbekännelsen. Dessutom hoppade av en del muslimer med svag tro när de hörde nyheterna.

Krig mot Gaza ställer palestinsk befrielseteologi mot evangelisk sionism

Evangelisk sionism

Vi måste ta på allvar den israeliska bosättarkolonins ordförandes ord när han säger: ”Det här kriget är ett krig som inte bara är mellan Israel och Hamas. Det är ett krig som verkligen, verkligen är avsett att rädda den västerländska civilisationen, att rädda den västerländska civilisationens värden.”

​Han har helt rätt: att slakta mer än 27 000 palestinier, många av dem barn, under nästan fyra månaders bombningar dygnet runt – en kampanj som nu allmänt erkänts som ett folkmord – är verkligen ett tecken på ”västerländsk civilisation” när den är mest barbarisk.